Thứ Ba, 23/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh
Một trong những nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng năm 2017 chính là việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy địa phương. Đây chính là điểm nhấn nhằm đổi mới, nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Mô hình trồng dứa công nghệ cao trên đất cát tại Trung Giang, Gio Linh

    Trên cơ sở xác định rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra, BTV Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra nhiệm vụ từ 2015-2020 với 86 đầu việc quan trọng. Xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế, lộ trình thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách lãnh đạo, trong đó đưa ra 18 chỉ tiêu phải tập trung thực hiện cam kết với BTV Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; đề án giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; kế hoạch về thực hiện các nội dung cam kết của BTV và đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. UBND huyện ban hành chương trình phát triển kinh tế vùng biển giai đoạn 2016-2020; đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

    Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BTV Huyện ủy đã tiến hành làm việc với các địa phương, ban, ngành để tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề nổi cộm. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài của công dân được tập trung giải quyết. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp dân của huyện Gio Linh đã tiếp, làm việc 99 lượt/87 vụ với 257 người liên quan; tiếp nhận 389 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo, xử lý một số vụ việc liên quan đến đất đai được dư luận quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất rừng tại địa bàn xã Linh Thượng sau khi có kết luận của thanh tra liên ngành đối với công tác quản lý đất đai, đất rừng trên địa bàn xã Linh Thượng. Tập trung chỉ đạo xử lý việc vi phạm về khai thác khoáng sản ti tan của Công ty TNHH Hiếu Giang tại thôn Thủy Khê. Chỉ đạo giải quyết việc giáo viên hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện. Trong 253 giáo viên hợp đồng sau khi tuyển dụng hết chỉ tiêu, còn 151 trường hợp, UBND huyện đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định. Đặc biệt là việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, nhân dân để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ở các địa bàn có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy đã có cách nhìn sâu sát và toàn diện hơn đối với các vấn đề của cuộc sống, lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của nhân dân. Từ đó khắc phục được bệnh quan liêu, hành chính hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài thời gian xử lý vì phải thông qua nhiều cấp trung gian dẫn đến việc người dân chờ đợi lâu sinh ra khiếu kiện vượt cấp. Đối thoại không chỉ để trực tiếp nắm bắt vấn đề, chỉ đạo giải quyết kịp thời mà còn thắt chặt hơn mối liên hệ giữa Đảng với dân; Đảng biết lắng nghe dân, dân tin vào việc làm của Đảng, từ đó ngăn chặn được các hành vi xúi giục, kích động của kẻ xấu. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao về chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển, trong năm qua huyện đã xây dựng nhiều mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân áp dụng cơ giới hóa, ưu tiên quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch; chỉ đạo đổi mới, phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác, khuyến khích các mô hình liên kết hộ. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông-lâm-ngư có hiệu quả cao, xây dựng các mô hình liên kết hộ. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế vùng cát, góp phần chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển. Mặt khác, huyện đã phối hợp với tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc quan trắc đánh giá môi trường biển, tổ chức ngày hội ra quân đánh cá vụ Nam và các hoạt động khác để khởi động lại hoạt động các dịch vụ du lịch biển.

    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Gio Linh trong thực hiện cam kết là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hành động, nói đi đôi với làm; khắc phục được tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; không nắm chắc tình hình ở địa phương, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện các nội dung cam kết đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, đánh giá đúng chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Gio Linh hiện nay.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
254338
106

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này