Chủ Nhật, 17/02/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh
Một trong những nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng năm 2017 chính là việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy địa phương. Đây chính là điểm nhấn nhằm đổi mới, nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Mô hình trồng dứa công nghệ cao trên đất cát tại Trung Giang, Gio Linh

    Trên cơ sở xác định rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra, BTV Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra nhiệm vụ từ 2015-2020 với 86 đầu việc quan trọng. Xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế, lộ trình thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách lãnh đạo, trong đó đưa ra 18 chỉ tiêu phải tập trung thực hiện cam kết với BTV Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; đề án giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; kế hoạch về thực hiện các nội dung cam kết của BTV và đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. UBND huyện ban hành chương trình phát triển kinh tế vùng biển giai đoạn 2016-2020; đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

    Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BTV Huyện ủy đã tiến hành làm việc với các địa phương, ban, ngành để tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề nổi cộm. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài của công dân được tập trung giải quyết. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp dân của huyện Gio Linh đã tiếp, làm việc 99 lượt/87 vụ với 257 người liên quan; tiếp nhận 389 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo, xử lý một số vụ việc liên quan đến đất đai được dư luận quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất rừng tại địa bàn xã Linh Thượng sau khi có kết luận của thanh tra liên ngành đối với công tác quản lý đất đai, đất rừng trên địa bàn xã Linh Thượng. Tập trung chỉ đạo xử lý việc vi phạm về khai thác khoáng sản ti tan của Công ty TNHH Hiếu Giang tại thôn Thủy Khê. Chỉ đạo giải quyết việc giáo viên hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện. Trong 253 giáo viên hợp đồng sau khi tuyển dụng hết chỉ tiêu, còn 151 trường hợp, UBND huyện đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định. Đặc biệt là việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, nhân dân để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ở các địa bàn có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy đã có cách nhìn sâu sát và toàn diện hơn đối với các vấn đề của cuộc sống, lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của nhân dân. Từ đó khắc phục được bệnh quan liêu, hành chính hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài thời gian xử lý vì phải thông qua nhiều cấp trung gian dẫn đến việc người dân chờ đợi lâu sinh ra khiếu kiện vượt cấp. Đối thoại không chỉ để trực tiếp nắm bắt vấn đề, chỉ đạo giải quyết kịp thời mà còn thắt chặt hơn mối liên hệ giữa Đảng với dân; Đảng biết lắng nghe dân, dân tin vào việc làm của Đảng, từ đó ngăn chặn được các hành vi xúi giục, kích động của kẻ xấu. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao về chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển, trong năm qua huyện đã xây dựng nhiều mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân áp dụng cơ giới hóa, ưu tiên quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch; chỉ đạo đổi mới, phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác, khuyến khích các mô hình liên kết hộ. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông-lâm-ngư có hiệu quả cao, xây dựng các mô hình liên kết hộ. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế vùng cát, góp phần chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển. Mặt khác, huyện đã phối hợp với tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc quan trắc đánh giá môi trường biển, tổ chức ngày hội ra quân đánh cá vụ Nam và các hoạt động khác để khởi động lại hoạt động các dịch vụ du lịch biển.

    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Gio Linh trong thực hiện cam kết là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hành động, nói đi đôi với làm; khắc phục được tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; không nắm chắc tình hình ở địa phương, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện các nội dung cam kết đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, đánh giá đúng chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Gio Linh hiện nay.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Quyết định số 348/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256564
65

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này