Thứ Bảy, 26/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh
Một trong những nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng năm 2017 chính là việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy địa phương. Đây chính là điểm nhấn nhằm đổi mới, nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Mô hình trồng dứa công nghệ cao trên đất cát tại Trung Giang, Gio Linh

    Trên cơ sở xác định rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra, BTV Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra nhiệm vụ từ 2015-2020 với 86 đầu việc quan trọng. Xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế, lộ trình thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách lãnh đạo, trong đó đưa ra 18 chỉ tiêu phải tập trung thực hiện cam kết với BTV Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; đề án giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; kế hoạch về thực hiện các nội dung cam kết của BTV và đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. UBND huyện ban hành chương trình phát triển kinh tế vùng biển giai đoạn 2016-2020; đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

    Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BTV Huyện ủy đã tiến hành làm việc với các địa phương, ban, ngành để tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề nổi cộm. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài của công dân được tập trung giải quyết. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp dân của huyện Gio Linh đã tiếp, làm việc 99 lượt/87 vụ với 257 người liên quan; tiếp nhận 389 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo, xử lý một số vụ việc liên quan đến đất đai được dư luận quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất rừng tại địa bàn xã Linh Thượng sau khi có kết luận của thanh tra liên ngành đối với công tác quản lý đất đai, đất rừng trên địa bàn xã Linh Thượng. Tập trung chỉ đạo xử lý việc vi phạm về khai thác khoáng sản ti tan của Công ty TNHH Hiếu Giang tại thôn Thủy Khê. Chỉ đạo giải quyết việc giáo viên hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện. Trong 253 giáo viên hợp đồng sau khi tuyển dụng hết chỉ tiêu, còn 151 trường hợp, UBND huyện đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định. Đặc biệt là việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, nhân dân để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ở các địa bàn có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy đã có cách nhìn sâu sát và toàn diện hơn đối với các vấn đề của cuộc sống, lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của nhân dân. Từ đó khắc phục được bệnh quan liêu, hành chính hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài thời gian xử lý vì phải thông qua nhiều cấp trung gian dẫn đến việc người dân chờ đợi lâu sinh ra khiếu kiện vượt cấp. Đối thoại không chỉ để trực tiếp nắm bắt vấn đề, chỉ đạo giải quyết kịp thời mà còn thắt chặt hơn mối liên hệ giữa Đảng với dân; Đảng biết lắng nghe dân, dân tin vào việc làm của Đảng, từ đó ngăn chặn được các hành vi xúi giục, kích động của kẻ xấu. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao về chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển, trong năm qua huyện đã xây dựng nhiều mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân áp dụng cơ giới hóa, ưu tiên quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch; chỉ đạo đổi mới, phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác, khuyến khích các mô hình liên kết hộ. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông-lâm-ngư có hiệu quả cao, xây dựng các mô hình liên kết hộ. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế vùng cát, góp phần chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển. Mặt khác, huyện đã phối hợp với tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc quan trắc đánh giá môi trường biển, tổ chức ngày hội ra quân đánh cá vụ Nam và các hoạt động khác để khởi động lại hoạt động các dịch vụ du lịch biển.

    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Gio Linh trong thực hiện cam kết là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hành động, nói đi đôi với làm; khắc phục được tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; không nắm chắc tình hình ở địa phương, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện các nội dung cam kết đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, đánh giá đúng chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Gio Linh hiện nay.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254114
775

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này