Thứ Tư, 21/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh
Một trong những nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng năm 2017 chính là việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy địa phương. Đây chính là điểm nhấn nhằm đổi mới, nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Mô hình trồng dứa công nghệ cao trên đất cát tại Trung Giang, Gio Linh

    Trên cơ sở xác định rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra, BTV Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra nhiệm vụ từ 2015-2020 với 86 đầu việc quan trọng. Xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế, lộ trình thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách lãnh đạo, trong đó đưa ra 18 chỉ tiêu phải tập trung thực hiện cam kết với BTV Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; đề án giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; kế hoạch về thực hiện các nội dung cam kết của BTV và đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. UBND huyện ban hành chương trình phát triển kinh tế vùng biển giai đoạn 2016-2020; đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

    Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BTV Huyện ủy đã tiến hành làm việc với các địa phương, ban, ngành để tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề nổi cộm. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài của công dân được tập trung giải quyết. Trong năm 2017, Bộ phận tiếp dân của huyện Gio Linh đã tiếp, làm việc 99 lượt/87 vụ với 257 người liên quan; tiếp nhận 389 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, qua đó BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo, xử lý một số vụ việc liên quan đến đất đai được dư luận quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất rừng tại địa bàn xã Linh Thượng sau khi có kết luận của thanh tra liên ngành đối với công tác quản lý đất đai, đất rừng trên địa bàn xã Linh Thượng. Tập trung chỉ đạo xử lý việc vi phạm về khai thác khoáng sản ti tan của Công ty TNHH Hiếu Giang tại thôn Thủy Khê. Chỉ đạo giải quyết việc giáo viên hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện. Trong 253 giáo viên hợp đồng sau khi tuyển dụng hết chỉ tiêu, còn 151 trường hợp, UBND huyện đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định. Đặc biệt là việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ, nhân dân để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ở các địa bàn có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy đã có cách nhìn sâu sát và toàn diện hơn đối với các vấn đề của cuộc sống, lắng nghe được các tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của nhân dân. Từ đó khắc phục được bệnh quan liêu, hành chính hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài thời gian xử lý vì phải thông qua nhiều cấp trung gian dẫn đến việc người dân chờ đợi lâu sinh ra khiếu kiện vượt cấp. Đối thoại không chỉ để trực tiếp nắm bắt vấn đề, chỉ đạo giải quyết kịp thời mà còn thắt chặt hơn mối liên hệ giữa Đảng với dân; Đảng biết lắng nghe dân, dân tin vào việc làm của Đảng, từ đó ngăn chặn được các hành vi xúi giục, kích động của kẻ xấu. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao về chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển, trong năm qua huyện đã xây dựng nhiều mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập cho người dân ổn định cuộc sống. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, khuyến khích nhân dân áp dụng cơ giới hóa, ưu tiên quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch; chỉ đạo đổi mới, phát huy vai trò của HTX, tổ hợp tác, khuyến khích các mô hình liên kết hộ. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông-lâm-ngư có hiệu quả cao, xây dựng các mô hình liên kết hộ. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ nguồn vốn, tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để xây dựng các mô hình kinh tế vùng cát, góp phần chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển. Mặt khác, huyện đã phối hợp với tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc quan trắc đánh giá môi trường biển, tổ chức ngày hội ra quân đánh cá vụ Nam và các hoạt động khác để khởi động lại hoạt động các dịch vụ du lịch biển.

    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Gio Linh trong thực hiện cam kết là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hành động, nói đi đôi với làm; khắc phục được tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; không nắm chắc tình hình ở địa phương, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện các nội dung cam kết đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, đánh giá đúng chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Gio Linh hiện nay.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
255843
764

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này