Thứ Hai, 28/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do nhiều tác động khách quan, nhất là sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh đã nỗ lực phấn đấu và thu được những kết quả đáng phấn khởi. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất hàng năm đạt 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - ngư nghiệp từ 35% năm 2015 giảm xuống 30,7% năm 2017; công nghiệp- xây dựng tăng từ 26,17% năm 2015 tăng lên 27,4% năm 2017; thương mại - dịch vụ gần 42% ...
Một góc thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh

     Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,8% mỗi năm. Văn hoá- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo có bước phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngày càng được tăng cường. Công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Đã có 39/71 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ II; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Tiểu học, THCS và trẻ mầm non 5 tuổi. Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh- truyền hình chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, huyện đạt và giữ vững danh hiệu điển hình văn hoá. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ làng bản, khóm phố được công nhận văn hóa đạt 92,3%, tỷ lệ cơ quan được công nhận văn hóa đạt 100%. Hàng năm tạo việc làm mới cho 1.250- 1.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề chiếm 45%; quốc phòngan ninh được tăng cường củng cố vững chắc trên nhiều mặt...

     Ba lĩnh vực có tính đột phá trong nửa nhiệm kỳ vừa qua Vĩnh Linh đạt được trước hết đó là thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối năm 2017, Vĩnh Linh đã có 14/19 xã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trong đó có 11 xã được UBND tỉnh công nhận. Thứ hai là công tác xóa đói, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ước đạt 6,76%, giảm bình quân hàng năm 1,68%. Chương trình giảm nghèo bền vững cho 11 bản đặc biệt khó khăn miền Tây huyện bước đầu thực hiện có hiệu quả, được đánh giá là chủ trương mang tính sáng tạo. Thứ ba, đó là xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 2 năm qua Vĩnh Linh đã thu hút được dự án vốn ODA trên 400 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông Vĩnh Kim- Vĩnh Thạch -Vĩnh Hiền - Vĩnh Hòa, đầu tư sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình xây dựng. Hiện tại, 100% trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được cao tầng hóa, kiên cố hóa. Công tác xây dựng và củng cố chính quyền các cấp trong huyện được chú trọng; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, dân vận và đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng tích cực và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Trong những năm tới, Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm đầu tư đúng mức để tạo chuyển biến rõ nét về năng suất, sản lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nghiên cứu, ứng dụng và đưa và sản xuất một số loại nông sản theo công nghệ cao, tạo ra lượng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhu cầu thị hiếu và xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Tạo sự đột phá trên lĩnh vực CNTTCN. Quan tâm đặc biệt đến cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành 3 chủ trương lớn: Chương trình xây dựng NTM- xây dựng cơ sở hạ tầng- giảm nghèo bền vững cho 11 bản miền tây huyện. Phấn đấu đưa Vĩnh Linh trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển bền vững vào năm 2020. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, gắn với xây dựng NTM. Tiếp tục phát triển ngành lâm nghiệp, quan tâm công tác bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng. Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 16 đến 17 xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM và huyện đạt chuẩn NTM. Chú trọng công tác phát triển không gian đô thị đối với 3 thị trấn và các thị tứ trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng thị trấn Hồ Xá trở thành đô thị loại IV vào cuối nhiệm kỳ; đầu tư xây dựng CSHT thị trấn Cửa Tùng đạt chuẩn đô thị loại V; mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thị trấn Bến Quan. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp- xây dựng gắn với bảo vệ môi trường, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư. Phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; phát huy năng lực hoạt động của hệ thống tài chính, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các loại hình kinh tế trên địa bàn, trong đó có kinh tế HTX. Tập trung đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
    Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục- thể thao và xây dựng con người mới. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số- gia đình và trẻ em, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,8%. Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình MTQG về y tế. Tích cực giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.200- 1.300 người, trong đó 20% lao động xuất khẩu; lao động nông thôn được dạy nghề bình quân 900 người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 1,5- 2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi giảm khoảng 4- 5%. Đầu tư nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ khoảng 1- 1,5% dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm. Chủ động xây dựng các giải pháp nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, UBND và các phòng ban tham mưu cấp huyện, xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội; xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KT- XH ở địa phương.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
253800
159

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này