Thứ Tư, 21/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do nhiều tác động khách quan, nhất là sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Linh đã nỗ lực phấn đấu và thu được những kết quả đáng phấn khởi. Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất hàng năm đạt 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - ngư nghiệp từ 35% năm 2015 giảm xuống 30,7% năm 2017; công nghiệp- xây dựng tăng từ 26,17% năm 2015 tăng lên 27,4% năm 2017; thương mại - dịch vụ gần 42% ...
Một góc thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh

     Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,8% mỗi năm. Văn hoá- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo có bước phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngày càng được tăng cường. Công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Đã có 39/71 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ II; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Tiểu học, THCS và trẻ mầm non 5 tuổi. Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh- truyền hình chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, huyện đạt và giữ vững danh hiệu điển hình văn hoá. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ làng bản, khóm phố được công nhận văn hóa đạt 92,3%, tỷ lệ cơ quan được công nhận văn hóa đạt 100%. Hàng năm tạo việc làm mới cho 1.250- 1.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề chiếm 45%; quốc phòngan ninh được tăng cường củng cố vững chắc trên nhiều mặt...

     Ba lĩnh vực có tính đột phá trong nửa nhiệm kỳ vừa qua Vĩnh Linh đạt được trước hết đó là thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính đến cuối năm 2017, Vĩnh Linh đã có 14/19 xã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trong đó có 11 xã được UBND tỉnh công nhận. Thứ hai là công tác xóa đói, giảm nghèo được đặc biệt quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ước đạt 6,76%, giảm bình quân hàng năm 1,68%. Chương trình giảm nghèo bền vững cho 11 bản đặc biệt khó khăn miền Tây huyện bước đầu thực hiện có hiệu quả, được đánh giá là chủ trương mang tính sáng tạo. Thứ ba, đó là xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 2 năm qua Vĩnh Linh đã thu hút được dự án vốn ODA trên 400 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông Vĩnh Kim- Vĩnh Thạch -Vĩnh Hiền - Vĩnh Hòa, đầu tư sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình xây dựng. Hiện tại, 100% trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được cao tầng hóa, kiên cố hóa. Công tác xây dựng và củng cố chính quyền các cấp trong huyện được chú trọng; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, dân vận và đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng tích cực và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Trong những năm tới, Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm đầu tư đúng mức để tạo chuyển biến rõ nét về năng suất, sản lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nghiên cứu, ứng dụng và đưa và sản xuất một số loại nông sản theo công nghệ cao, tạo ra lượng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhu cầu thị hiếu và xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Tạo sự đột phá trên lĩnh vực CNTTCN. Quan tâm đặc biệt đến cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành 3 chủ trương lớn: Chương trình xây dựng NTM- xây dựng cơ sở hạ tầng- giảm nghèo bền vững cho 11 bản miền tây huyện. Phấn đấu đưa Vĩnh Linh trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển bền vững vào năm 2020. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, gắn với xây dựng NTM. Tiếp tục phát triển ngành lâm nghiệp, quan tâm công tác bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng. Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 16 đến 17 xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM và huyện đạt chuẩn NTM. Chú trọng công tác phát triển không gian đô thị đối với 3 thị trấn và các thị tứ trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng thị trấn Hồ Xá trở thành đô thị loại IV vào cuối nhiệm kỳ; đầu tư xây dựng CSHT thị trấn Cửa Tùng đạt chuẩn đô thị loại V; mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thị trấn Bến Quan. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp- xây dựng gắn với bảo vệ môi trường, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư. Phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; phát huy năng lực hoạt động của hệ thống tài chính, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các loại hình kinh tế trên địa bàn, trong đó có kinh tế HTX. Tập trung đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
    Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục- thể thao và xây dựng con người mới. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số- gia đình và trẻ em, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,8%. Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình MTQG về y tế. Tích cực giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.200- 1.300 người, trong đó 20% lao động xuất khẩu; lao động nông thôn được dạy nghề bình quân 900 người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 1,5- 2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi giảm khoảng 4- 5%. Đầu tư nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ khoảng 1- 1,5% dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm. Chủ động xây dựng các giải pháp nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, UBND và các phòng ban tham mưu cấp huyện, xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội; xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KT- XH ở địa phương.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
255818
748

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này