Thứ Bảy, 23/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở

Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 31/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành KH&CN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế cấp huyện; các tổ chức KH&CN trên địa bàn. Về phía Sở: có Ban Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Ban Giám đốc và trưởng, phó các phòng của đơn vị thuộc Sở.
Đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
     
        Năm 2017 là một năm ngành KH&CN tỉnh có những bước chuyển mình vượt bậc. Được sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành Trung ương; với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ ngành KH&CN của tỉnh, hoạt động KH&CN Quảng Trị đã có bước chuyển biến, đạt được một số tiến bộ và kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.
        Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Trần Ngọc Lân phát biểu tóm tắt kết quả đạt được năm 2017 của ngành KH&CN, định hướng năm 2018; xem Phóng sự KH&CN giới thiệu khái quát, tổng quan hoạt động của ngành KH&CN năm 2017;  nghe các tham luận, ý kiến đóng góp của đại diện các Sở, ngành, địa phương về hoạt động KH&CN năm 2017.
        Với tinh thần, khí thế mới là tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế, Ngành KH&CN tỉnh đã không ngừng đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, cách tiếp cận vấn đề KH&CN phải xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở; đến đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN.
       Các nhiệm vụ KH&CN đã được tái cơ cấu theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, phục vụ phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực (quản lý công nghệ và thị trường KH&CN, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra về KH&CN, cải cách hành chính...) được đổi mới toàn diện và ngày càng đi vào thực chất với mục tiêu hướng tới người dân, doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp trở thành đối tượng phục vụ chính của KH&CN. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp đã giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, dây chuyền công nghệ mới đầu tư vào sản xuất, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu đã giúp nhiều doanh nghiệp, địa phương nâng cao chất lượng, danh tiếng của các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ; góp phần đưa sản phẩm của Quảng Trị đến với thị trường trong nước và thế giới. Hoạt động của các đơn vị nghiệp KH&CN không ngừng được nâng cao gắn với công tác chuyển đổi hoạt động của các đơn vị theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã làm chủ một số công nghệ tiên tiến để sản xuất thành công một số sản phẩm chất lượng cao và được thị trường chấp nhận. Lĩnh vực công nghệ sinh học có nhiều thành tựu nổi bật. Đã sản xuất và cung cấp cho thị trường các sản phẩm chế phẩm sinh học để ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống; làm chủ được một số quy trình, công nghệ nhân giống, nuôi cấy mô... để sản xuất một số loại giống cây, con tiềm năng. Hợp tác quốc tế về KH&CN được tăng cường và mang lại kết quả cao. Đặc biệt việc ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ đã góp phần tăng năng suất đánh bắt, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển ngư nghiệp của tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt sau sự cố môi trường biển tháng 4/2016, việc triển khai dự án càng có ý nghĩa trong việc hỗ trợ ngư dân Quảng Trị khôi phục sản xuất, phấn khởi vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.Tiềm lực KH&CN được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp; công tác cán bộ được đổi mới và đạt được kết quả quan trọng trong công tác tuyển dụng, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả...
      Đặc biệt, năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025. Triển khai thực hiện Nghị quyết hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả quan trọng đối với công tác nghiên cứu và triển khai của tỉnh trong thời gian tới.
       Những kết quả KH&CN năm 2017 đã cho thấy ngành KH&CN tỉnh đã đi đúng hướng và bước đầu đã có những thành công trong tiến trình tái cơ cấu. Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển, KH&CN tỉnh còn khiêm tốn, chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thị trường KH&CN còn sơ khai, công tác ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN chưa nhiều, đầu tư cho KH&CN còn thấp…
       
               
Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

       Phát huy những kết quả đạt được, hoạt động khoa học công nghệ trong năm 2018 sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động. Trên tinh thần đó, ngành KHCN đưa ra 10 nhiệm vụ, 06 giải pháp. Trong đó, tập trung vào 10 nhiệm vụ: (1) Rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, địa phương; (2) Rà soát cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng CNTT xây dựng CSDL. (3) Tham mưu UBND kế hoạch và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 31 của HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. (4) Cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm. (5) Phát triển thị trường công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh,... (6) Triển khai toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ,... (7) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. (8) Tăng cường quan hệ hợp tác về KH&CN. (9) Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN. (10) Tăng cường tiềm lực KHCN thông qua các dự án đầu tư phát triển KH&CN. 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành KH&CN đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, toàn ngành KH&CN cần: Khai thác tiềm năng của đội ngũ nghiên cứu khoa học, tập trung đồng hành với cơ sở, doanh nghiệp; đưa đề tài về cơ sở để nhân rộng; tập trung quảng bá, giới thiệu những sản phẩm mình làm ra, đưa ra thị trường, thương mại hoá, có nguồn thu cho đơn vị; Trước Tết Nguyên đán cần triển khai kiểm tra đồng loạt cân trên địa bàn tỉnh, có hình thức xử phạt hành chính hợp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lưu ý vấn đề chất lượng hàng hoá và đo lường, cung cấp cân chuẩn, đảm bảo. Nâng cao chất lượng đề tài, dự án KH&CN để năm 2018 gặt hái nhiều thành tựu hơn; đ
ồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài cũng như sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, góp phần phát triển và nâng cao vị thế, vai trò của ngành KH&CN tỉnh Quảng Trị;...

       Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thay mặt cho những người làm công tác KH&CN, đồng chí mong muốn và đặt niềm tin vào sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ KH&CN; sự hợp tác với các tổ chức KH&CN và các nhà khoa học; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương. Tin tưởng rằng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho Ngành KH&CN; với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng đồng sức của những người làm công tác KH&CN, năm 2018 và những năm tiếp theo, KH&CN tỉnh nhà sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
       Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quân Chính đã trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2017 và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2017. Đồng chí Trần Ngọc Lân tặng Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho các tập thể đã có nhiều thành tích trong hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2017. 
      


Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017Đồng chí Trần Ngọc Lân tặng Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian trưng bày các sản phẩm KH&CN tại tiền sảnh hội nghị
 
 
Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị”. (20/3/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện Cam Lộ về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 trên địa bàn huyện (12/3/2019)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/2019)
Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị" (05/3/2019)
Tập huấn nâng cao nhận thức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn năm 2019 (28/02/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị làm việc với UBND xã Triệu Nguyên và UBND xã Tà Rụt huyện Đakrông (22/02/2019)
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (21/02/2019)
Lễ Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ (13/02/2019)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 (11/02/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị: Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 (11/02/2019)
Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (30/01/2019)
Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị" (28/01/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 (22/01/2019)
Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (18/01/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Khảo sát khu thực nghiệm sản xuất chất lượng cao ở đèo Sa Mù, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (11/01/2019)
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (10/01/2019)
Hội đồng nghiệm thu đề án cấp tỉnh: “Một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Trị” (19/12/2018)
Khảo sát mô hình đăng ký Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn2017-2025, của huyện Cam Lộ (29/11/2018)
Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị - tỉnh Salavan: Kí kết biên bản kế hoạch hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2020 (28/11/2018)
Hội thảo Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa tỉnh Quảng Trị ( Việt Nam) với tỉnh Salavan( CHDCND Lào) (27/11/2018)
Sở KH&CN Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (23/11/2018)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý chuyên gia phần Lịch sử, Văn hóa-Xã hội bản thảo Công trình Địa chí Quảng Trị (22/11/2018)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ” (21/11/2018)
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN Quảng Trị và Tỉnh đoàn Quảng Trị giai đoạn 2018- 2022 (19/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống cà phê và xây dựng mô hình vườn ươm cây giống cà phê chè trên địa bàn huyện Hướng Hóa (13/11/2018)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình thâm canh cây cam bền vững, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (09/11/2018)
Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Chọn lọc giống lợn đực ưu việt nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lợn nuôi thịt tại Quảng Trị” (09/11/2018)
Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý chuyên gia phần Địa lý – Kinh tế bản thảo Công trình Địa chí Quảng Trị (06/11/2018)
Tập huấn an toàn và kiểm soát bức xạ trong y tế (31/10/2018)
Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2017 dự án cơ sở: "Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm trà linh chi hòa tan” (25/10/2018)
Khảo sát mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (24/10/2018)
Chung kết và Trao giải cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2018 (12/10/2018)
Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị” (24/9/2018)
Phiên họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2018 (20/9/2018)
Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Trị hiện nay” (19/9/2018)
Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (14/9/2018)
Tập huấn "Bắt đầu để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" (10/9/2018)
Họp Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Trị năm 2018 (27/8/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (27/8/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thăm và làm việc tại Phân hiệu Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan (15/8/2018)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (09/8/2018)
Hội thảo: “Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh” (03/8/2018)
Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 (01/8/2018)
Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 (27/7/2018)
Tập huấn Hướng dẫn điền phiếu điều tra thống kê các chỉ tiêu khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 (25/7/2018)
Tập huấn Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 trong doanh nghiệp (19/7/2018)
Tập huấn “Khai thác thông tin Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn” (13/7/2018)
Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (25/6/2018)
Sản phẩm Cà gai leo – Linh chi hòa tan CAGALI đạt giải nhì và Chè Vằng hòa tan TRALAVANG đạt giải ba trong nhóm 40 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (07/6/2018)
Tập huấn nghiệp vụ về quản lý kỹ thuật kiểm tra hàng đóng gói sẵn-phương pháp xác định lượng của hàng đóng gói sẵn (05/6/2018)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 259
Hôm nay 971
Hôm qua 3.205
Tất cả 349.015

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này