Thứ Hai, 28/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp
Để khai thác tối đa tiềm năng đất đai trên địa bàn, những năm qua, ngành nông nghiệp Vĩnh Linh đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân đầu tư sản xuất, khai thác để trồng các loại cây công nghiệp theo từng vùng chuyên canh như cao su, hồ tiêu, lạc…
Trồng rau theo mô hình thủy canh hồi lưu ở HTX Thành Công, Vĩnh Trung, Vĩnh LInh

    Các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của Đảng bộ huyện đã đem lại những thành tựu to lớn, như nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vùng biển, vùng cát, cây cao su tiểu điền, nuôi tôm sú bán thâm canh, xây dựng cánh đồng sản xuất nông nghiệp có thu nhập 50 triệu đồng trở lên trên mỗi héc ta một năm… Toàn huyện hiện có trên 1.022 ha hồ tiêu, năng suất bình quân đạt 13,5 tạ/ha, 4.969 ha cao su đang kỳ khai thác, mỗi năm sản lượng mủ thu được trên 7.000 tấn.

     Trong xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch vùng chuyên canh các loại cây trồng đã được cụ thể hóa ở các địa phương. Một số loại cây trồng kém chất lượng và hiệu quả, bị ảnh hưởng lớn do thiên tai và sâu bệnh sẽ được thay thế dần. Đặc biệt, trong năm 2017, Vĩnh Linh đã có bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nông thôn. 205 ha dùng giống lúa ngắn ngày chất lượng cao đã thay thế giống kém chất lượng, không có khả năng kháng chịu sâu bệnh, gần 200 ha đất trồng lúa 1 vụ chuyển sang trồng đậu xanh, ngô đông; xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trồng thử nghiệm các mô hình dứa, ném, sả, dưa lưới, ớt… Lần đầu tiên huyện Vĩnh Linh đưa các giống rau, củ, quả vào trồng thử nghiệm 3 mô hình nhà màng công nghệ theo phương pháp thổ canh ở xã Vĩnh Tú và Vĩnh Trung với diện tích 4.500 m2 , 1 mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh hồi lưu tại HTX Thành Công, xã Vĩnh Trung với diện tích 2.000m2 và 1 mô hình vườn tiêu mẫu áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến có diện tích 1 ha tại xã Vĩnh Kim. Ông Lê Văn Sơn, thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Tú, một trong những cơ sở trồng dưa lưới và dưa hấu theo mô hình nhà màng, cho biết, trong số 2.000 m2 đưa vào trồng thử nghiệm đầu tiên, mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng gia đình ông đã có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi vụ, trừ chi phí còn có lãi khoảng 50 triệu đồng. Nhờ thực hiện công nghệ cao, thâm canh tốt và áp dụng các yếu tố kỹ thuật nên mỗi năm gia đình ông canh tác 4 vụ. Sắp tới gia đình ông sẽ xuất bán loại dưa hấu đóng khuôn phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

    Năm 2017 là năm đầu tiên đánh dấu sự liên kết chặt chẽ trên lĩnh vực nông nghiệp ở huyện Vĩnh Linh giữa chính quyền địa phương với nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà sản xuất, bao gồm: Chính quyền địa phương, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Viện Nông nghiệp Việt Nam, Hợp tác xã và Tổ hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu dứa tại các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú với diện tích 21 ha. Huyện Vĩnh Linh cũng đang tiến hành hợp tác với Công ty CP đầu tư Nông lâm nghiệp - XNK Việt Nam để xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm ớt. Đến ngày 11/12/2017, Công ty CP đầu tư Nông lâm nghiệp - XNK Việt Nam đã kiểm tra các vùng sản xuất ớt và ký hợp đồng với 9 HTX trên địa bàn huyện Vĩnh Linh về việc trồng và bao tiêu sản phẩm ớt chỉ thiên với diện tích 62,49 ha. Bên cạnh các loại cây trồng mới được sản xuất theo hướng hàng hóa nông sản chất lượng, Vĩnh Linh tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn quỹ đất trồng mới 50 ha hồ tiêu, 25 ha cao su. Một số mặt hàng như hồ tiêu, đỗ xanh, ném… đã xây dựng thương hiệu nông sản. Đến nay, toàn huyện đã có trên 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cho thu nhập từ 50 đến 300 triệu đồng/ha/ năm góp phần đưa nền kinh tế của huyện phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân GDP hàng năm tăng 15,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 42 triệu đồng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Vĩnh Linh chú trọng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX chuyển đổi thực hiện theo luật mới, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh mở rộng và xây dựng vùng chuyên canh nguyên liệu nông nghiệp thực phẩm, tăng cường các giải pháp để từng bước đồng bộ hóa giữa sản xuất, chất lượng nông sản và liên kết tìm đầu ra cho nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số tồn tại mà ngành nông nghiệp Vĩnh Linh còn nhiều trăn trở để tìm hướng đi mới cho phù hợp hơn như: Một số cây trồng cũng như hàng hóa nông sản chưa đảm bảo tính bền vững và sự cạnh tranh chưa cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp có nơi còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, chưa có tính công nghiệp. Năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Vì vậy, huyện đang xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để tạo điều kiện cho việc sản xuất chế biến nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa. Tăng cường hơn nữa công tác chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho nông dân; chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh việc khảo sát, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định. Tăng cường việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản để thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế nông nghiệp của địa phương.

 

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
253801
160

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này