Thứ Sáu, 25/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo cho công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trên địa bàn. Nhờ chỉ đạo chặt chẽ, phát huy trí tuệ của đội ngũ làm công tác nghiên cứu và huy động các nguồn lực đầu tư, năm 2017 hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đề tài khoa học trồng ném trên lưới xăng ty len của huyện Vĩnh Linh ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao

    Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở đã tổ chức các hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN; tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN. Từ kết quả hoạt động của các hội đồng KH&CN, trong năm 2017, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh phê duyệt 4 đề tài, đến nay đã ký hợp đồng thực hiện. Trong năm, Hội đồng KH&CN đã đánh giá, nghiệm thu 14 đề tài của năm 2015 và 2016, kiểm tra giữa kỳ 6 đề tài năm 2017; phê duyệt danh mục các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017; xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Sở đang tiến hành khảo sát và làm việc với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và tiến hành các thủ tục đề xuất đặt hàng tham gia các chương trình của Bộ KH&CN như: Chương trình nông thôn miền núi, chương trình 592, chương trình bảo tồn và phát triển quỹ gen...

    Sở KH&CN đã tranh thủ nguồn nhân lực và tài chính lớn từ các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để giải quyết các vấn đề bức thiết tại địa phương, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến phát triển sản xuất cho vùng bãi ngang phục vụ chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển sau sự cố ô nhiễm môi trường biển với 2 dự án về trồng nấm và nuôi bò. Đến nay, 2 dự án này đã được triển khai. Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN 4 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi thực hiện năm 2018 và đã được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục 3 dự án về xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát và dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP.
    Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn và các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng. Sở đã tập trung biên soạn Địa chí Quảng Trị. Đây là một công trình khoa học lớn, là nguồn tài liệu có giá trị khảo cứu về điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử, văn hóa - xã hội, các phong tục tập quán và hệ thống chính trị của người dân Quảng Trị từ cổ đại cho đến ngày nay.
       Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh, tiêu biểu là: Định hướng quy hoạch các di tích lịch sử, văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chính sách phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao; các giải pháp: Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ; khai thác tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh; nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đối với các khâu thu gom và vận chuyển tiêu thụ hàng hóa... Các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn đã chú trọng nghiên cứu, đề xuất giải pháp phục vụ hoạt động quản lý của các cơ quan Ban Đảng, chính quyền như: Thực trạng và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tôn giáo; giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên của tỉnh Quảng Trị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay...
      Về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, năm qua Sở KH&CN đã tập trung ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và đời sống như: Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ du lịch ven biển, nước cấp cho các hồ nuôi thủy sản, chất lượng cá đánh bắt ven bờ tỉnh Quảng Trị; sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30 kg tinh bột nghệ/ngày. Đặc biệt, nhiệm vụ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược đã được nghiệm thu. Đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất thành công chè vằng hòa tan Tralavang và đã ký hợp đồng thương mại sản phẩm này với Công ty TNHH Thiết bị HP Việt Nam.
      Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả, trong đó tập trung vào đối tượng là các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao, ưu tiên các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh như: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Triệu Phong; chọn lọc giống lợn đực ưu việt nâng cao năng suất và chất lượng lợn nuôi thịt... Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo trồng thử nghiệm các giống cây mới phù hợp với điều kiện địa phương và đang được thị trường ưa chuộng như: xây dựng mô hình trồng hoa lyly thương phẩm tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa.
     Trên cơ sở những kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thời gian tới, theo đồng chí Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong đó, ưu tiên những đề tài liên quan nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất và đời sống, có tính ứng dụng cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đảm bảo tính mới, tính khoa học; các nghiên cứu liên quan chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng; các nhiệm vụ KH&CN góp phần khôi phục sản xuất, chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển; các nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông thôn, miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, các nhiệm vụ được điều chỉnh theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm KH&CN. Hạn chế tối đa các đề xuất nghiên cứu nặng về báo cáo, tổng hợp phục vụ công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước. Nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng KH&CN để sản xuất, chế biến một số sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có là sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của vùng. Hoàn thành công bố, xuất bản Địa chí Quảng Trị...

    Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian qua trên địa bàn đã góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy nền KT- XH của tỉnh phát triển.

 

Võ Thái Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254211
311

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này