Thứ Bảy, 19/01/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo cho công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trên địa bàn. Nhờ chỉ đạo chặt chẽ, phát huy trí tuệ của đội ngũ làm công tác nghiên cứu và huy động các nguồn lực đầu tư, năm 2017 hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đề tài khoa học trồng ném trên lưới xăng ty len của huyện Vĩnh Linh ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao

    Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở đã tổ chức các hội đồng KH&CN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN; tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN. Từ kết quả hoạt động của các hội đồng KH&CN, trong năm 2017, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh phê duyệt 4 đề tài, đến nay đã ký hợp đồng thực hiện. Trong năm, Hội đồng KH&CN đã đánh giá, nghiệm thu 14 đề tài của năm 2015 và 2016, kiểm tra giữa kỳ 6 đề tài năm 2017; phê duyệt danh mục các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017; xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Sở đang tiến hành khảo sát và làm việc với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và tiến hành các thủ tục đề xuất đặt hàng tham gia các chương trình của Bộ KH&CN như: Chương trình nông thôn miền núi, chương trình 592, chương trình bảo tồn và phát triển quỹ gen...

    Sở KH&CN đã tranh thủ nguồn nhân lực và tài chính lớn từ các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để giải quyết các vấn đề bức thiết tại địa phương, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến phát triển sản xuất cho vùng bãi ngang phục vụ chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển sau sự cố ô nhiễm môi trường biển với 2 dự án về trồng nấm và nuôi bò. Đến nay, 2 dự án này đã được triển khai. Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN 4 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi thực hiện năm 2018 và đã được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục 3 dự án về xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát và dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP.
    Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn và các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng. Sở đã tập trung biên soạn Địa chí Quảng Trị. Đây là một công trình khoa học lớn, là nguồn tài liệu có giá trị khảo cứu về điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử, văn hóa - xã hội, các phong tục tập quán và hệ thống chính trị của người dân Quảng Trị từ cổ đại cho đến ngày nay.
       Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh, tiêu biểu là: Định hướng quy hoạch các di tích lịch sử, văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chính sách phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao; các giải pháp: Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ; khai thác tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh; nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp; phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đối với các khâu thu gom và vận chuyển tiêu thụ hàng hóa... Các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn đã chú trọng nghiên cứu, đề xuất giải pháp phục vụ hoạt động quản lý của các cơ quan Ban Đảng, chính quyền như: Thực trạng và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tôn giáo; giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên của tỉnh Quảng Trị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay...
      Về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, năm qua Sở KH&CN đã tập trung ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và đời sống như: Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ du lịch ven biển, nước cấp cho các hồ nuôi thủy sản, chất lượng cá đánh bắt ven bờ tỉnh Quảng Trị; sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30 kg tinh bột nghệ/ngày. Đặc biệt, nhiệm vụ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược đã được nghiệm thu. Đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất thành công chè vằng hòa tan Tralavang và đã ký hợp đồng thương mại sản phẩm này với Công ty TNHH Thiết bị HP Việt Nam.
      Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả, trong đó tập trung vào đối tượng là các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao, ưu tiên các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh như: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Triệu Phong; chọn lọc giống lợn đực ưu việt nâng cao năng suất và chất lượng lợn nuôi thịt... Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo trồng thử nghiệm các giống cây mới phù hợp với điều kiện địa phương và đang được thị trường ưa chuộng như: xây dựng mô hình trồng hoa lyly thương phẩm tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa.
     Trên cơ sở những kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thời gian tới, theo đồng chí Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong đó, ưu tiên những đề tài liên quan nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất và đời sống, có tính ứng dụng cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đảm bảo tính mới, tính khoa học; các nghiên cứu liên quan chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng; các nhiệm vụ KH&CN góp phần khôi phục sản xuất, chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển; các nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông thôn, miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, các nhiệm vụ được điều chỉnh theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm KH&CN. Hạn chế tối đa các đề xuất nghiên cứu nặng về báo cáo, tổng hợp phục vụ công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước. Nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng KH&CN để sản xuất, chế biến một số sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có là sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của vùng. Hoàn thành công bố, xuất bản Địa chí Quảng Trị...

    Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian qua trên địa bàn đã góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy nền KT- XH của tỉnh phát triển.

 

Võ Thái Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý dự án: "Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị"

Quyết định số 07/ QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 54/KH_SKHCN về việc Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019.

Quyết định số 326/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 313/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 327/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị điịnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

V/v góp ý dự thảo nội dung công trình Địa chí Quảng Trị

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256241
220

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này