Thứ Bảy, 19/01/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị
Trong những năm qua, Quảng Trị đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) với bên ngoài nhằm thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển KH&CN, học hỏi những kinh nghiệm có ích và từng bước mở rộng sự tham gia của KH&CN Quảng Trị vào giải quyết các vấn đề chung. Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành, sự hợp tác với các cơ quan khoa học Trung ương để nâng cao năng lực KH&CN của địa phương.
Hội thảo hợp tác về KH&CN giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với tỉnh Salavan và tỉnh Savanakhet (Lào)

Tỉnh đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các Viện, Trung tâm KH&CN, trường đại học trong cả nước để triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN. Thực tế cho thấy đây là một trong những hình thức chuyển giao tiến bộ KH&CN hiệu quả và là động lực thúc đẩy KH&CN địa phương phát triển.

    Với Quảng Trị, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, tỉnh đã đề xuất đặt hàng tham gia các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia như: Chương trình Nông thôn miền núi, Chương trình 592, Chương trình bảo tồn và phát triển Quỹ gen...Thông qua các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đã tranh thủ được nguồn nhân lực và nguồn tài chính lớn nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết do thực tiễn địa phương đặt ra. Trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến phát triển sản xuất cho vùng bãi ngang phục vụ chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng ven biển sau sự cố môi trường biển tháng 4/2016 với 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2017 (Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị”; Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm trong mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị”). Sở KH&CN cũng đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN 4 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2018 và đã được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục 03 dự án (Dự án: Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị; Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị; Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng Trị). Có thể khẳng định các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp, giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng tiếp thu những tiến bộ KH&CN tiên tiến nhất trong và ngoài nước. Thông qua các dự án đã đào tạo, phát triển được nguồn nhân lực KH&CN và nông dân có trình độ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Một số cơ quan KH&CN trung ương, các trường đại học, các Viện nghiên cứu và các tỉnh bạn đã có quan hệ hợp tác về KH&CN với Quảng Trị như Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại học Huế, Đại học Nông Lâm Huế… Đặc biệt, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tham gia và có nhiều đóng góp, kết quả nghiên cứu quan trọng cho sự  phát triển KH&CN của tỉnh Quảng Trị. Đề tài “ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược”  do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên chủ trì đã nghiên cứu chiết tách, định danh và công bố các hoạt chất sinh học có trong cây chè vằng Quảng Trị; nghiên cứu phối trộn, sản xuất thử nghiệm thực phẩm chức năng chè vằng dạng hòa tan, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm - đăng ký công bố chất lượng. Kết quả của đề tài giúp đánh giá bằng các công cụ hiện đại một cách đầy đủ và toàn diện hơn về thành phần hoạt chất trong cây chè vằng, tạo động lực thúc đẩy sự chú ý người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm cây chè vằng Quảng Trị trên thị trường. Mở rộng quan hệ quốc tế về KH&CN được đẩy mạnh. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở KH&CN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nước ngoài triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ nhằm tranh thủ nguồn kinh phí lớn, nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng cao và huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị để nâng cao tiềm lực KH&CN cho tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề trọng điểm, cấp bách mà điều kiện địa phương không giải quyết được; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị với các nước làng giềng, củng cố và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng khu vực vùng biên giới. Năm 2017, ngoài đẩy mạnh quan hệ hợp tác về KH&CN với CHDCND Lào, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp...

    Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tổ chức NEDO, Công ty Stanley Electric (Nhật Bản) triển khai dự án Ứng dụng đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị. Sở đã tích cực phối hợp với Công ty Stanley Electric, Công ty Cổ phần năng lượng công nghệ Vĩnh Cửu và ngư dân tham gia dự án tích cực, khẩn trương hoàn thành lắp đặt đèn LED cho 40 tàu cá. Đồng thời đã đàm phán với Tổ chức NEDO (Nhật Bản) và đi đến thống nhất chi phí đối ứng lắp đặt của ngư dân sẽ được Tổ chức NEDO (Nhật Bản) hỗ trợ toàn bộ. Tháng 8/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết hoàn thành lắp đặt đèn LED và triển khai giám sát theo cơ chế tín chỉ chung (JCM) cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị. Hợp tác với Tập đoàn Hokkaido (Nhật Bản) và Công ty Lotus Fid về khảo sát thực địa tại đèo Sa Mù, Hướng Hóa và một số mô hình ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh nhằm nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án nông nghiệp theo công nghệ Nhật Bản tại Quảng Trị và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Sở KH&CN đã tổ chức làm việc với Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) của Cộng hòa Pháp về phát triển chỉ dẫn địa lý cho hồ tiêu Quảng Trị. Đặc biệt Quảng Trị đã xúc tiến liên kết chặt chẽ với tỉnh Savanakhet và Salavan của CHDCND Lào về những vấn đề KH&CN mà hai bên cùng quan tâm, điển hình như: điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên giới quốc gia thuộc địa phận hai tỉnh; chuyển giao công nghệ sản xuất một số giống cây trồng vật nuôi phục vụ cho các dự án hợp tác phát triển kinh tế giữa hai tỉnh.

    Năm 2017,  đã tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả hợp tác về KH&CN giữa Sở KH&CN Quảng Trị với 02 Sở KH&CN tỉnh Salavan và Savannakhet, CHDCND Lào nhằm báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan giai đoạn 2015-2017, định hướng giai đoạn 2018-2020. Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN Quảng Trị và 2 Sở KH&CN Savannakhet, Salavan đã Ký biên bản ghi nhớ. Năm 2017 cũng đã đánh dấu sự hỗ trợ của Sở KH&CN Quảng Trị đối với Sở KH&CN các tỉnh bạn trong việc đào tạo nghiệp vụ đo lường, tin học, sản xuất và nuôi trồng nấm, trang bị các chuẩn, thiết bị đo lường.

   Để phát huy hiệu quả của hoạt động hợp tác về KH&CN với bên ngoài, đối với Quảng Trị trong thời gian tới, theo chúng tôi cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
  •  Thứ nhất, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia như Chương trình Nông thôn miền núi, Chương trình 592, Chương trình bảo tồn và phát triển Quỹ gen..., tạo điều kiện thu hút các hoạt động KH&CN của các cơ quan trung ương về địa bàn Quảng Trị.
  •    Thứ hai, tăng cường liên kết với cơ quan KH&CN trung ương, các trường đại học, các Viện nghiên cứu và các địa phương khác trong hoạt động KH&CN thông qua chương trình liên kết về nghiên cứu, phối hợp tổ chức chợ thiết bị công nghệ, hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CN....
  •    Thứ ba, đề xuất sáng kiến hình thành các chương trình liên kết KH&CN theo hành lang kinh tế Đông - Tây. Chủ động và tích cực tham gia vào xây dựng thể chế liên kết KH&CN trong Vùng.
  •    Thứ tư, bên cạnh mở rộng các quan hệ KH&CN cấp tỉnh (như ký kết giữa Sở KH&CN Quảng Trị với các Sở KH&CN của các tỉnh khác), khuyến khích các ngành, địa phương trong tỉnh chủ động mở rộng các mối quan hệ với bên ngoài bằng nhiều phương thức, sáng kiến khác nhau ...
  •     Thứ năm, mở rộng hợp tác với bên ngoài của KH&CN hướng vào phục vụ và khai thác các quan hệ kinh tế đối ngoại. Chú trọng các quan hệ hợp tác KH&CN với Lào, Nhật Bản, Thái Lan… Đối với hợp tác về KH&CN với hai tỉnh Savanakhet và Salavan, cần tập trung hợp tác điều tra, đánh giá tiềm năng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; hợp tác nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho các liên kết kinh tế giữa Quảng Trị và các tỉnh của CHDCND Lào,  phát huy tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây đi qua Quảng Trị và Savanakhet; chuyển giao và hỗ trợ nâng cao tiềm lực KH&CN, đào tạo nguông nhân lực cho hai tỉnh của CHDCND Lào trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển Nông - Lâm nghiệp…  Đối với hợp tác về KH&CN với Nhật Bản cần tập trung phối hợp với Tổ chức NEDO (Nhật Bản), Công ty Stanley Electric triển khai giám sát theo cơ chế tín chỉ chung (JMC) cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị. Hợp tác với Tập đoàn Hokkaido (Nhật Bản) khảo sát thực địa, địa điểm đầu tư tại Quảng Trị để triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp theo công nghệ Nhật Bản tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Hợp tác với Trường Đại học Rostock (CHLB Đức) khảo sát, lắp đặt turbin gió tại Đảo Cồn Cỏ. Hợp tác với Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) khảo sát hiện trạng quản lý và khai thác Chỉ dẫn địa lý hồ tiêu Quảng Trị; tập huấn cơ chế kiểm soát sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, phát triển chỉ dẫn địa lý cho hồ tiêu Quảng Trị.
    Có thể khẳng định, hoạt động hợp tác về KH&CN với bên ngoài trong những năm qua đã được tăng cường. Thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác KH&CN với bên ngoài, chúng tôi hy vọng sẽ tranh thủ và thu hút được các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển KH&CN Quảng Trị, học hỏi những kinh nghiệm có ích và từng bước mở rộng sự tham gia của KH&CN Quảng Trị vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.
Trần Thiềm - Phó Giám Sở Khoa học và học và Công nghệ Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý dự án: "Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị"

Quyết định số 07/ QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 54/KH_SKHCN về việc Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019.

Quyết định số 326/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 313/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 327/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị điịnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

V/v góp ý dự thảo nội dung công trình Địa chí Quảng Trị

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256170
183

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này