Thứ Sáu, 25/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN
Năm 2017 là năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh nhà có những bước chuyển mình vượt bậc. Với tinh thần, khí thế mới tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế, ngành KH&CN đã không ngừng đổi mới từ phương thức chỉ đạo điều hành đến cách tiếp cận vấn đề KH&CN xuất phát từ cơ sở, hướng về phục vụ cơ sở đến việc đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN. Do vậy, xác định hướng đi năm 2018 có vai trò đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam dẫn đường cho hoạt động KH&CN tiếp tục có những bước đi bền vững trong lộ trình thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc với Sở KH&CN về định hướng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và những năm tiếp theo.
    Năm 2017 là năm đánh dấu việc đổi mới về cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN, cơ chế tài chính và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, tạo nên một bước phát triển mới, khẳng định được vai trò, vị trí của KH&CN trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025, hứa hẹn sẽ là “cú hích” quan trọng đối với hoạt động KH&CN tỉnh thời gian tới.

    Với tinh thần, khí thế mới là tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế. Ngành đã chú trọng công tác ứng dụng các kết quả, thành tựu KH&CN vào đời sống đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình ứng dụng được triển khai bước đầu có kết quả tốt. Một số sản phẩm ra đời từ công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN (phẩm chè vằng hoà tan TRALAVANG) đã được đăng ký thương hiệu, thương mại hóa và được người tiêu dùng ưa chuộng. Công tác hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng, xác lập và phát triển thương hiệu đã được tích cực triển khai, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phầm hàng hóa. Một số đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng nông sản như hạt tiêu, cà phê... đã xác định được chỗ đứng trên thị trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân được triển khai toàn diện, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, chống gian lận thương mại, hạn chế việc sản xuất, tiêu thụ hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng.  Hoạt động KH&CN cấp huyện đạt được những kết quả nhất định. Hợp tác quốc tế về KH&CN đã góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước; đồng thời thu hút được nguồn lực từ bên ngoài góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách do thực tiễn địa phương đặt ra. Các đơn vị sự nghiệp KH&CN ngoài phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước đã phát huy năng lực nội sinh để tạo nhiều sản phẩm cho xã hội và thị trường;... Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển, KH&CN tỉnh còn chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thị trường KH&CN còn sơ khai, công tác ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN chậm được triển khai, đầu tư cho KH&CN còn thấp… Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2017, KH&CN tỉnh trong năm 2018 sẽ phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoạt động KH&CN trong năm 2018 sẽ  tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN. Trong đó tập trung thực hiện Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiệm vụ trọng tâm của KH&CN tỉnh trong năm 2018 bao gồm những nội dung cụ thể sau:

 
  1.  Rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực KH&CN theo hướng gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, địa phương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  2. Tham mưu UBND kế hoạch và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh. Thông qua các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ và các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, tập trung triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao hàm lượng KH&CN cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có năng suất và giá trị gia tăng cao.
  3. Cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Ưu tiên những đề tài liên quan nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất và đời sống, có tính ứng dụng cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đảm bảo tính mới, tính khoa học; các nghiên cứu liên quan chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Hạn chế tối đa các đề xuất nghiên cứu nặng về báo cáo, tổng hợp phục vụ công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước. Năm 2018 ưu tiên các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Triển khai một số nhiệm vụ ứng dụng KH&CN để sản xuất, chế biến một số sản phẩm đang được thị trường ưa chuộng dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có là sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của vùng, địa phương; Nghiên cứu hợp tác để triển khai tại Trạm Nghiên cứu Bắc Hướng Hóa.
  4. Phát triển thị trường công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thị trường công nghệ trên mạng Techmartonline. Phổ biến, triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) năm 2017 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) năm 2017. Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Quảng Trị và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hình thành được 02 doanh nghiệp KH&CN và 02 Quỹ phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  5.  Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ (xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh), phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 sản phẩm đặc sản, truyền thống được bảo hộ nhãn hiệu và triển khai các giải pháp quản lý đồng bộ nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. Triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm sau khi đã được xác lập thương hiệu. Triển khai toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Đo lường - Thử nghiệm Lao Bảo.
  6. Đẩy mạnh hoạt động KH&CN cấp huyện thông qua việc kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động ứng dụng, nhân rộng các mô hình KH&CN vào thực tiễn địa phương cũng như công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn.
  7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 theo lộ trình.
  8.     8. Tăng cường quan hệ hợp tác về KH&CN với các cơ quan KH&CN trung ương, các trường đại học, các viện nghiên cứu nhằm tranh thủ nguồn lực KH&CN phục vụ phát triển KH&CN, kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về KH&CN với các nước Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Đức, Pháp. Đặc biệt hợp tác chặt chẽ với tổ chức NEDO (Nhật Bản) triển khai giám sát theo cơ chế tín chỉ chung (JCM) cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị.
  9.  Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN đảm bảo chất lượng, phục vụ và giải quyết các vấn đề KH&CN của ngành và của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển. Đổi mới công tác cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.
  10.  Tăng cường tiềm lực KH&CN thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển KH&CN. Tập trung vào việc xây dựng mới, nâng cấp, tăng cường năng lực, nghiên cứu triển khai của các tổ chức KH&CN, các cơ sở ứng dụng và chuyển giao KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

    Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN tỉnh cần huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành, của  người dân, doanh nghiệp và của toàn xã hội để triển khai đồng bộ các giải pháp như đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN; đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN; tăng cường tiềm lực KH&CN phục vụ có hiệu quả phát triển KH&CN và kinh tế-xã hội của tỉnh. Ngành KH&CN tỉnh trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ngành, các cấp, các địa phương; sự tham gia đóng góp của các Viện Khoa học, Trường Đại học, nhà khoa học trong cả nước; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ KH&CN tỉnh. Hy vọng rằng trong năm 2018, KH&CN của tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.
Trần Ngọc Lân - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254189
295

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này