Thứ Bảy, 26/9/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 27/4/2018

Xác định đối tượng đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cho đặc sản Quảng Trị
Quảng Trị có nhiều sản phẩm đặc trưng, có danh tiếng và có giá trị kinh tế cao. Việc bảo hộ, quản lý và khai thác hiệu quả các sản phẩm này phù hợp với đối tượng bảo hộ là cần thiết và thiết thực. Tùy theo tính chất, đặc điểm của mỗi loại sản phẩm, tổ chức có thể lựa chọn đăng ký theo các đối tượng sở hữu công nghiệp như: Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

   Nhãn hiệu tập thể (NHTT) là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Trong các đối tượng này, việc đăng ký CDĐL sẽ phức tạp và khó khăn hơn vì điều kiện để bảo hộ CDĐL phải gắn liền với chất lượng, danh tiếng hoặc đặc tính của sản phẩm. Mặt khác, để hoàn thiện hồ sơ đăng ký CDĐL thì cần phải khảo sát, đo đạc để xác định đặc điểm phân bố và sinh thái, điều kiện tự nhiên của khu vực địa lý, xây dựng bản đồ của khu vực có sản phẩm được đăng ký, xác định tính chất đặc trưng của sản phẩm bằng việc phân tích, đánh giá và so sánh chỉ tiêu hàm lượng các chất có trong sản phẩm ở các vùng khác nhau. Do vậy, chi phí triển khai tiến hành bảo hộ quyền về CDĐL tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, việc đăng ký NHTT hoặc NHCN sẽ đơn giản hơn. Việc đăng ký NHTT sẽ thuận tiện khi tại địa phương đã thành lập được hiệp hội hoặc HTX chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đã đăng ký.

    Bước đầu để đảm bảo việc quản lý tốt nhất chất lượng các sản phẩm đặc sản và tăng thêm nguồn thu cho tổ chức, tập thể ở địa phương thì UBND tỉnh hoặc UBND huyện có thể đứng tên tiến hành đăng ký với hình thức NHCN để chứng nhận chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của các sản phẩm này. Tùy thuộc vào loại đối tượng cần đăng ký mà tài liệu cần thiết sẽ khác nhau, bao gồm: Tờ khai làm theo mẫu; mẫu nhãn hiệu; xác định danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký; Quyết định cho phép sử dụng địa danh của UBND tỉnh và bản đồ của khu vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm; Quy chế sử dụng NHTT và danh sách tham gia của tổ chức tập thể (khi đăng ký nhãn hiệu tập thể); Quy chế sử dụng NHCN (khi đăng ký NHCN); bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu. Để phân biệt các đối tượng bảo hộ về CDĐL, NHCN và NHTT lưu ý điểm giống nhau giữa 3 đối tượng này đều là các chỉ dẫn thương mại; đều là các dấu hiệu từ ngữ hoặc hình ảnh biểu tượng cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về nguồn gốc địa lý của hàng hóa; đều phải đăng ký xác lập quyền; đều chịu sự điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa các đối tượng này. Thứ nhất, về chủ sở hữu, NHTT thuộc sở hữu của một tổ chức tập thể được thành lập có tư cách pháp nhân, NHCN là một tổ chức nhất định, còn CDĐL thuộc quyến sở hữu của nhà nước. Thứ hai, về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh… và có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ khác. Nhãn hiệu được bảo hộ khỏi việc chiếm đoạt trái phép theo đơn yêu cầu của chủ sở hữu đã đăng ký của nhãn hiệu đó. Còn điều kiện để được bảo hộ đối với CDĐL là dấu hiệu về danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù. CDĐL được giám sát và bảo hộ bởi các hiệp hội của các nhà sản xuất ở khu vực có liên quan. Thứ ba, về chủ sở hữu của nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân. Còn chủ sở hữu của CDĐL là nhà nước, nhà nước trao quyền cho UBND tỉnh hoặc các hiệp hội. Thứ tư, về thời hạn đối với nhãn hiệu, thời hạn là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần 10 năm. Còn thời hạn của CDĐL là không xác định thời hạn, được sử dụng đến khi không còn đáp ứng được các điều kiện bảo hộ. Thứ năm, về chức năng, nhãn hiệu nhằm mục đích phân biệt những hàng hóa, dịch vụ. Còn CDĐL thì để chỉ ra những nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Thứ sáu, về chuyển giao, nhãn hiệu có thể chuyển nhượng và chuyển giao sử dụng, còn CDĐL thì không được chuyển giao. Hiện nay, việc xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm đặc sản ở Quảng Trị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của doanh nghiệp (DN) và người dân trên địa bàn trong vấn đề bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ còn hạn chế, vì thông thường các sản phẩm được bảo hộ thường chưa mang lại hiệu quả kinh tế ngay, mà đỏi hỏi cần phải có sự tiếp tục đầu tư về kinh phí và thời gian nhất định. Việc sản xuất các sản phẩm đặc sản của địa phương hiện nay chủ yếu theo hình thức đơn lẻ, manh mún và tự phát, những vùng sản xuất tập trung thì lại chưa tạo được thói quen tuân thủ theo quy trình nhằm đảm bảo và duy trì sự đồng đều về chất lượng của sản phẩm; năng lực, hiệu quả hoạt động của các DN trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, sự liên kết giữa chính quyền, người dân, và DN chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng trong nhiều trường hợp các sản phẩm phát triển một cách tự phát, không có sự quản lý chặt chẽ của các ngành, các cấp làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Việc tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, tuyên truyền quảng bá, kết nối thị trường của các cơ quan nhà nước, để sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường là quan trọng và cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả là các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, thái độ và sự quyết tâm giữ vững thương hiệu, uy tín cho sản phẩm của nông dân trong việc tạo ra sản phẩm. Trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền CDĐL, NHCN, NHTT thì việc thành lập các tổ chức tập thể là một quy định bắt buộc và tổ chức này có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ, duy trì chất lượng sản phẩm và phát triển danh tiếng, uy tín của sản phẩm được bảo hộ nhưng trên thực tế vai trò của các tổ chức tập thể này còn mờ nhạt do các yếu tố về con người, kinh phí hoạt động, sự đồng lòng vì mục tiêu chung…Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác giám sát chéo giữa các hộ cũng như quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng các vật tư liên quan như: bao bì, nhãn mác sản phẩm... tránh thất thoát để bảo đảm uy tín, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết.

    Thời gian tới, cần thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số: 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2025. Trong đó, tập trung xây dựng bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh thì cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề như: Xây dựng kế hoạch dài hạn trong việc phát triển nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm đặc sản chiến lược của địa phương, trên cơ sở đó tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí đầu tư. Chính quyền địa phương nơi có những sản phẩm đặc sản được bảo hộ quyền SHTT cần có chiến lược, quy hoạch phát triển hợp lý để tạo ra được vùng hàng hóa có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn phải làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa DN và người dân trong việc khai thác, phát huy các giá trị của các sản phẩm đã được bảo hộ. Nâng cao vai trò của các tổ chức tập thể trong việc tập hợp hội viên, giám sát chất lượng sản phẩm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong các nhà sản xuất, kinh doanh để cùng khai thác có hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ được bảo hộ. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản phẩm hàng hóa theo chuỗi, nhằm đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Có như vậy, các sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh mới có thể phát huy được giá trị truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Thực hiện các cam kết về sở hữu trí tuệ trong EVFTA (21/9/2020)
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn (26/8/2020)
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong EVFTA: Cơ hội song hành thách thức (08/7/2020)
Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp (01/7/2020)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ (30/6/2020)
Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ (29/6/2020)
Số bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam tăng 56% trong dịch Covid-19 (22/6/2020)
Tân Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang: sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ (16/6/2020)
Sở hữu trí tuệ: Đòn bẩy cho sản phẩm chủ lực (05/6/2020)
Một số yếu tố tác động tới hệ thống SHTT quốc gia trong bối cảnh mới (22/5/2020)
Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên - Chắp cánh đổi mới sáng tạo (19/5/2020)
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Cần sự chung tay của nhiều chủ thể (07/5/2020)
Phát triển hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ (27/4/2020)
Khuyến khích nhà khoa học đăng ký sở hữu trí tuệ (27/4/2020)
Thực tiễn và xu hướng bảo hộ sáng chế đối với hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam (27/4/2020)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ (24/4/2020)
Nhãn hiệu - Một công cụ nhận diện sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng (22/4/2020)
Định hình cho dự án khởi nghiệp (22/4/2020)
Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (21/4/2020)
Tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo (21/4/2020)
Mạng lưới TISC và IP-HUB: Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học (17/4/2020)
Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” (09/4/2020)
WIPO và EUIPO đào tạo trực tuyến miễn phí về sở hữu trí tuệ (09/4/2020)
Để nghiên cứu khoa học có thể thương mại hóa (06/4/2020)
Dưa hấu Long Quang được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (06/4/2020)
Quy định về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và những tác động đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo (31/3/2020)
Sở hữu trí tuệ trong Cách mạng công nghiệp 4.0: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (31/10/2019)
Thúc đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho đặc sản (28/10/2019)
Hội thảo “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" (10/10/2019)
Gia nhập Thỏa ước La-hay: Một phát triển mới trong hoạt động SHTT của Việt Nam (09/10/2019)
Việt Nam - Trung Quốc: Thừa nhận thông tin truy xuất nguồn gốc lẫn nhau (09/10/2019)
Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (02/10/2019)
Trí tuệ nhân tạo có thể chẩn đoán hiệu quả các bệnh ung thư (30/9/2019)
Những rủi ro về tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp (30/9/2019)
Hội thảo định kỳ về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản – những lợi ích và tác động tích cực tới hệ thống SHTT của Việt Nam (20/9/2019)
Đào tạo về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống (06/9/2019)
Hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro trong thương mại hóa tài sản trí tuệ (28/8/2019)
Tạo thuận lợi cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (05/8/2019)
Tăng quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo (25/7/2019)
Cuộc thi “Khởi nghiệp dựa trên quyền sở hữu trí tuệ” (17/5/2019)
Cơ hội quảng bá, thương mại hóa sáng chế (26/4/2019)
Cộng đồng kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (22/4/2019)
Phát triển thương hiệu nông sản: Đăng ký bảo hộ mới là bước đầu (22/4/2019)
Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao (18/4/2019)
Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương (11/4/2019)
Nhãn hiệu tập thể: Tăng giá trị sản phẩm địa phương (29/3/2019)
Hội thảo “Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế” (20/3/2019)
Sắp diễn ra Tuần lễ trí tuệ nhân tạo Hà Nội (15/3/2019)
Việt Nam xây dựng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia (28/02/2019)
Doanh nghiệp cần có chiến lược tạo ra những điểm khác biệt cho thương hiệu, nhãn hiệu (28/02/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Báo cáo số 115/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 3/2020

Quyết định số 255/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập phục vụ công tác xuất bản cuốn sách "Địa chí Quảng Trị"

Thông báo số 47/TB-SKHCN về việc Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2021

Quyết định số 251/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 252/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trạm Nghiên cứu và Phát triển nấm thực hiện năm 2021

Báo cáo số 113/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2020 của Sở KH CN Quảng Trị

Báo cáo số 114/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý 3 và nhiệm vụ Quý 4//2020

Công văn số 425/SKHCN-VP về việc Hỏa tốc về việc thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch số 40/KH-SKHCN về việc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 625
Hôm nay 1.647
Hôm qua 4.910
Tất cả 2.472.463

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này