Thứ Ba, 23/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ
Ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống là một trong những chìa khóa quan trọng mở đường, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nghị quyết 20/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế nêu rõ: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

    Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, ngày 25/7/2014, HĐND tỉnh khóa VI ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020 cũng xác định: “Ứng dụng, phát triển trên diện rộng các kết quả KH&CN là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới; là nhân tố quan trọng góp phần vào sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế; nâng cao tỉ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông-lâm-thủy sản, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh”.

    Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, đồng thời nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của KH&CN, trong những năm qua UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Trong giai đoạn từ 2006-2016 tỉnh đã hỗ trợ 68 mô hình, dự án; trong đó hỗ trợ 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ 45 mô hình, dự án trên 5 tỷ đồng cho các ngành, địa phương tổ chức các mô hình trình diễn về quy trình, kỹ thuật sản xuất mới và nhân rộng các kết quả về KH&CN. Hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều có ứng dụng tiến bộ của KH&CN và mang lại hiệu quả rõ nét. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc đưa vào các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, sản lượng cao đã mang lại những vụ mùa bội thu cho người nông dân. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong chăn nuôi như lai giống, thay đổi phương thức nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học đã thúc đẩy chuyển dịch từ nuôi quảng canh sang thâm canh, bán công nghiệp, công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh. Trong lâm nghiệp việc ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp giâm hom, đảm bảo về giống cho nhu cầu trồng rừng hằng năm, thúc đẩy phát triển kinh tế từ rừng, đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn. Mặt khác được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, tỉnh Quảng Trị đã tham gia thực hiện 10 dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”. Cụ thể đã hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn than bùn có sẵn ở địa phương quy mô công nghiệp, phục vụ phát triển diện tích cây cao su ở vùng gò đồi, vùng núi của tỉnh; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom cây lâm nghiệp; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao; xây dựng mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ thu - đông trên vùng cát ven biển… Qua thực hiện các chương trình, dự án góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống người dân. Ngoài ra tỉnh cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như tiêu, cà phê, cao su, gạo, phân bón… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm sạch, an toàn, năng suất và giá trị cao chậm được triển khai. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN được nghiệm thu đánh giá tốt chưa đáp ứng yêu cầu như mong muốn; chưa có các ứng dụng KH&CH tạo thành chuỗi sản phẩm, tạo đột phá mang tính quyết định để các sản phẩm đặc sản, các cây con có giá trị ở địa phương trở thành hàng hóa; một số tiến bộ KH&CN do các tổ chức và cá nhân tự nghiên cứu, học hỏi ứng dụng trong sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn… Trước thực tế đó, tại kỳ họp lần thứ 6- HĐND tỉnh, khóa VII đã xem xét, thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025”. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 31/2017 “Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025”. Xác định mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2017- 2025 hỗ trợ thực hiện 50 mô hình, dự án nghiên cứu, ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, tiến bộ trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ; trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ thực hiện 15 mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; hỗ trợ thực hiện 40 dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho 20 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 120 đối tượng. Các chính sách hỗ trợ được nêu trong đề án bao gồm: Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, cải tiến công nghệ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và dịch vụ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa. Mức hỗ trợ bằng 30% kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2017- 2025 là 24 tỷ đồng.

    Hy vọng rằng với đề án này sẽ góp phần giúp nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có thêm điều kiện để ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN vào sản xuất và đời sống, tăng cường sự liên kết giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông). Từ đó giúp tỉnh Quảng Trị bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước, góp phần tăng năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, nhất là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Theo baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
254462
205

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này