Thứ Sáu, 25/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ
Ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống là một trong những chìa khóa quan trọng mở đường, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nghị quyết 20/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế nêu rõ: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

    Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, ngày 25/7/2014, HĐND tỉnh khóa VI ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020 cũng xác định: “Ứng dụng, phát triển trên diện rộng các kết quả KH&CN là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới; là nhân tố quan trọng góp phần vào sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế; nâng cao tỉ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông-lâm-thủy sản, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh”.

    Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, đồng thời nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của KH&CN, trong những năm qua UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Trong giai đoạn từ 2006-2016 tỉnh đã hỗ trợ 68 mô hình, dự án; trong đó hỗ trợ 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ 45 mô hình, dự án trên 5 tỷ đồng cho các ngành, địa phương tổ chức các mô hình trình diễn về quy trình, kỹ thuật sản xuất mới và nhân rộng các kết quả về KH&CN. Hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều có ứng dụng tiến bộ của KH&CN và mang lại hiệu quả rõ nét. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc đưa vào các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, sản lượng cao đã mang lại những vụ mùa bội thu cho người nông dân. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong chăn nuôi như lai giống, thay đổi phương thức nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học đã thúc đẩy chuyển dịch từ nuôi quảng canh sang thâm canh, bán công nghiệp, công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh. Trong lâm nghiệp việc ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp giâm hom, đảm bảo về giống cho nhu cầu trồng rừng hằng năm, thúc đẩy phát triển kinh tế từ rừng, đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn. Mặt khác được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, tỉnh Quảng Trị đã tham gia thực hiện 10 dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”. Cụ thể đã hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn than bùn có sẵn ở địa phương quy mô công nghiệp, phục vụ phát triển diện tích cây cao su ở vùng gò đồi, vùng núi của tỉnh; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom cây lâm nghiệp; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao; xây dựng mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ thu - đông trên vùng cát ven biển… Qua thực hiện các chương trình, dự án góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống người dân. Ngoài ra tỉnh cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như tiêu, cà phê, cao su, gạo, phân bón… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm sạch, an toàn, năng suất và giá trị cao chậm được triển khai. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN được nghiệm thu đánh giá tốt chưa đáp ứng yêu cầu như mong muốn; chưa có các ứng dụng KH&CH tạo thành chuỗi sản phẩm, tạo đột phá mang tính quyết định để các sản phẩm đặc sản, các cây con có giá trị ở địa phương trở thành hàng hóa; một số tiến bộ KH&CN do các tổ chức và cá nhân tự nghiên cứu, học hỏi ứng dụng trong sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn… Trước thực tế đó, tại kỳ họp lần thứ 6- HĐND tỉnh, khóa VII đã xem xét, thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025”. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 31/2017 “Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025”. Xác định mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2017- 2025 hỗ trợ thực hiện 50 mô hình, dự án nghiên cứu, ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, tiến bộ trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ; trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ thực hiện 15 mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; hỗ trợ thực hiện 40 dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cho 20 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 120 đối tượng. Các chính sách hỗ trợ được nêu trong đề án bao gồm: Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, cải tiến công nghệ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và dịch vụ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa. Mức hỗ trợ bằng 30% kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2017- 2025 là 24 tỷ đồng.

    Hy vọng rằng với đề án này sẽ góp phần giúp nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có thêm điều kiện để ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN vào sản xuất và đời sống, tăng cường sự liên kết giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông). Từ đó giúp tỉnh Quảng Trị bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước, góp phần tăng năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, nhất là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Theo baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254170
285

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này