Chủ Nhật, 17/02/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin thế giới

Nhật Bản cải tiến hệ thống hướng tới hiện thực hóa một siêu thông minh xã hội
Để tối đa hóa tiềm năng của khoa học, công nghệ và đổi mới nhằm thay đổi thế giới trong một xã hội siêu thông minh, Nhật Bản đang thay đổi các hệ thống liên quan hiện có.
Trong xã hội siêu thông minh, người dân sẽ tận hưởng cuộc sống thoải mái và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, có những vấn đề cần được giải quyết trong quá trình thực hiện một xã hội như vậy. Chúng bao gồm việc quản lý thông tin cá nhân và sở hữu trí tuệ chứa trong một lượng lớn dữ liệu, trách nhiệm pháp lý cho các tai nạn do rôbốt thông minh gây ra và các biện pháp chống lại các cuộc tấn công mạng. 

Những cải tiến hệ thống dưới đây được coi là cần thiết để hiện thực một xã hội thông minh: 
- Những cải tiến hệ thống cần thiết để tăng cường tạo ra các doanh nghiệp sáng tạo, đặc biệt về các hệ thống liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ, và trách nhiệm đối với các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo. 
- Cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo mức độ bảo mật cao cũng như để hiện thực các môi trường sống an toàn.

a) Những khuyến khích phù hợp trong việc sử dụng thông tin cá nhân và những thông tin khác: 
Các thông tin khác nhau về cá nhân được thu thập từ nhiều nguồn và được lưu trữ trong không gian mạng. Thông tin này bao gồm cả những dữ liệu mà mọi người không muốn bị người khác thu thập, và những thông tin liên quan đến các cá nhân được thu thập mà họ không biết. Mặc dù thông tin này trong không gian mạng có thể được chuyển thành nhiều định dạng khác nhau để phân phối, nhưng để có được quyền sử dụng thông tin cá nhân cụ thể từ từng người trong dữ liệu lớn là khó khả thi. Vì vậy, trong quá trình thực hiện một xã hội siêu thông minh, những vấn đề này cần được xem xét để đạt được sự cân bằng hợp lý giữa nhu cầu sử cần thiết để thúc đẩy việc sử dụng thông tin và nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân. 

Với mục đích nghiên cứu các cải tiến hệ thống cần thiết cho việc phân phối thông tin thông suốt bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Văn phòng Chiến lược Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông, Ban thư ký nội các đã thành lập Ủy ban cải tiến hệ thống liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tháng 10/2015. Ủy ban đã ban hành một báo cáo tạm thời vào tháng 12/2015 và đã tiếp tục các nghiên cứu khác nhau trên cơ sở ý kiến của công chúng về báo cáo tạm thời. Báo cáo tạm thời tóm tắt các hướng nghiên cứu cơ bản về cơ cấu tổ chức của Cơ quan (dự kiến) sẽ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thích hợp và hiệu quả các lượng lớn dữ liệu cá nhân đa dạng và sẽ thúc đẩy việc sử dụng các dữ liệu đó cho mục đích tăng cường đúng cách sử dụng thông tin cá nhân và thông tin khác. Cụ thể, Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm "quản lý thông tin cá nhân trên cơ sở hợp đồng" và "thu thập và phân tích thông tin cá nhân". 

Theo báo cáo tạm thời, trong việc thực hiện quản lý thông tin cá nhân trên cơ sở hợp đồng, Cơ quan được các cá nhân ủy quyền để kiểm soát, phân tích và xử lý thông tin cá nhân và thông tin khác của họ (ví dụ: ID, mật khẩu, hồ sơ của sử dụng thuốc theo toa và thông tin thẻ tín dụng). 

Khi tiến hành thu thập và phân tích thông tin cá nhân, Cơ quan thu thập và phân tích những thông tin cá nhân được lưu giữ bởi nhiều công ty tư nhân và cơ quan chính phủ khác nhau nhưng không được họ sử dụng đầy đủ. Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu lớn, Cơ quan chuyển dữ liệu đó thành tài sản nhân danh cho các công ty và cơ quan đó. Ví dụ, trong lĩnh vực chăm sóc y tế, Cơ quan thu thập thông tin cá nhân từ nhiều tổ chức y tế, ẩn danh và phân tích dữ liệu đã thu thập và cung cấp kết quả phân tích dữ liệu ẩn danh cho các cơ sở y tế, trường đại học và công ty dược phẩm. Cá nhân sẽ được thông báo đầu tiên về việc thu thập thông tin cá nhân nhất định từ các tổ chức y tế. Những thông tin như vậy cần được chú ý, và việc có được sự đồng ý của nhiều bệnh nhân tạo nhiều áp lực cho các cơ quan y tế. Về vấn đề này, việc sử dụng các ngoại lệ “không tham gia” đối với Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân đang được xem xét để tạo thuận lợi cho việc thu thập thông tin cá nhân của Cơ quan. Khả năng áp dụng các ngoại lệ “không tham gia” cần được xem xét một cách nghiêm ngặt; và ngoại lệ “không tham gia” chỉ áp dụng khi việc thu thập thông tin cá nhân được xác định là không gây xung đột với việc bảo vệ thông tin cá nhân.

b) Khuyến khích hợp lý trong việc sử dụng thông tin được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ
Trong một xã hội siêu thông minh, một lượng lớn thông tin cá nhân và các thông tin khác sẽ được tạo ra và được thu thập. Thông tin như vậy có thể bao gồm nội dung được tạo ra và thông tin khác được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, cần phải xem xét cách sử dụng thông tin theo hướng các hệ thống liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Bốn điểm chính đang được xem xét gồm: 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo: Với sự tiến bộ của các mạng kỹ thuật số, các doanh nghiệp mới dự kiến sẽ phải xử lý lượng thông tin ngày càng lớn. Nếu thông tin có bản quyền nằm trong thông tin như vậy, thì trước tiên phải được phép sử dụng thông tin có bản quyền. Tuy nhiên, rất khó để có được sự cho phép trước từ tất cả các chủ sở hữu bản quyền khi cần phải xử lý một lượng lớn thông tin không xác định. Theo đó, sự phát triển của một hệ thống IP có tính đến việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền đang được xem xét để duy trì sự cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhu cầu tạo ra những đổi mới. 

Bảo vệ cơ sở dữ liệu: Theo hệ thống hiện tại, các cơ sở dữ liệu được phát triển bằng cách sử dụng sự sáng tạo lại được bảo vệ như là tài sản trí tuệ, bởi vì mọi người biên dịch cơ sở dữ liệu bằng sự khéo léo của họ trong việc chọn thông tin mà họ cho là cần thiết và tổ chức thông tin được chọn một cách có hệ thống mà họ cho là thích hợp. Trong một xã hội siêu thông minh, trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu mà không cần sự giúp đỡ của con người trong việc xử lý thông tin. Các cách bảo vệ các cơ sở dữ liệu này theo dạng hệ thống sở hữu trí tuệ đang được xem xét. 

Với những sáng tạo của trí tuệ nhân tạo: Theo hệ thống sở hữu trí tuệ hiện tại, quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ những sáng tạo của con người nhưng không bảo vệ những sáng tạo AI mà không liên quan đến sự trợ giúp của con người. Với sự tiến bộ sáng tạo của AI, sẽ ngày càng khó khăn để phân biệt các sáng tạo của AI và các sáng tạo của con người. Trừ khi ai đó cùng tham gia với AI tạo ra một sáng tạo và chứng minh rằng đó là "AI tạo ra", thì sự sáng tạo đó có thể so sánh với người. 

Chỉ có những người có quyền tác giả mới có khả năng cấp phép sử dụng miễn phí tài sản trí tuệ của họ. Vậy nên có sự lo ngại rằng những người có quyền truy cập vào AI (ví dụ: nhà phát triển và chủ sở hữu AI) có thể độc quyền thông tin nếu sáng tạo của AI được đối xử giống như sáng tạo của con người. 

Do các hoạt động sáng tạo tự điều khiển của AI có tiềm năng tạo ra những đổi mới hoặc sự phát triển, hy vọng rằng các phương pháp tiếp cận mới sẽ được phát triển cho các hoạt động sáng tạo thông qua sự hợp tác giữa con người và AI. Theo quan điểm này, cách xử lý các sáng tạo AI trong khuôn khổ hệ thống sở hữu trí tuệ đang được xem xét bằng cách tính đến nhu cầu bảo vệ và thúc đẩy đầu tư vào AI cũng như tác động của sáng tạo AI đối với hoạt động sáng tạo của con người.

In 3D để đổi mới sản xuất: Việc sử dụng công nghệ in 3D sẽ giúp việc sản xuất và phân phối hàng hóa ở mọi nơi trên thế giới trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, hàng giả cũng sẽ được sản xuất và phân phối rất dễ dàng. Tuy nhiên, không thể phát hiện việc sản xuất hoặc phân phối của mỗi sản phẩm giả, bởi vì in 3D khiến việc sản xuất hàng giả trở nên rất dễ dàng. Vì vậy, liên quan đến các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, cần tập trung vào dữ liệu 3D chứ không phải trên các sản phẩm được tạo và / hoặc phân phối mà không có giấy phép thích hợp. Từ quan điểm về sự cần thiết phải duy trì sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra các đổi mới sáng tạo, các thảo luận đang được tiến hành để xác định liệu việc tạo ra và phân phối dữ liệu 3D trên các sản phẩm được bảo hộ có nên là đối tượng của hệ thống sở hữu trí tuệ.

c) Giải pháp cho các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ
Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm đối với các sự cố gây ra bởi robot AI cần được xem xét trong một xã hội siêu thông minh. Ví dụ, ai phải chịu trách nhiệm khi có tai nạn gây ra bởi một AI đã hành động trái với ý định của những người liên quan? Một chiếc xe tự lái được sử dụng làm ví dụ để giải thích về vấn đề này. 

Hệ thống lái tự động được chia thành 4 cấp độ tự chủ. Ví dụ, trong cấp độ tự lái 3, việc tăng ga, lái và phanh được tự động, việc điều khiển của người chỉ cần thiết khi hệ thống lái tự động yêu cầu. Mức độ trách nhiệm của người lái xe đối với tai nạn xe hơi về cơ bản được xác định trên cơ sở khả năng dự đoán và khả năng phòng ngừa sự cố. Vì vậy, điều quan trọng là xác định hướng phát triển công nghệ cụ thể cần thiết để đảm bảo chuyển giao trách nhiệm hiệu quả việc điều khiển xe giữa hệ thống lái tự động và người lái xe. Trách nhiệm đối với tai nạn giao thông liên quan đến xe tự lái cần được xem xét theo Luật Giao thông đường bộ và khả năng áp dụng của các luật liên quan khác. 

Khi xe tự lái chạy trên đường, hệ thống lái tự động sẽ đảm đương một phần trách nhiệm của người lái xe. Tai nạn liên quan đến xe tự lái bao gồm nhiều nguyên nhân phức tạp ngoài hành động của người lái xe và nhà sản xuất ô tô, do đó trách nhiệm đối với tai nạn cần phải được xác định cẩn thận. Những nguyên nhân khác bao gồm việc không cập nhật thông tin bản đồ trong hệ thống lái xe tự động và trục trặc hệ thống do bị chiếm quyền điều khiển từ bên ngoài. 

“Xe tự lái hoàn toàn” (hệ thống lái tự động cấp 4) sẽ hoàn toàn khác với những gì mọi người trên thế giới mong đợi về “xe hơi”; do đó cần phải xem xét đến khả năng tiếp nhận của xã hội cũng như các khung thể chế trước khi đưa ra các hệ thống lái xe tự động hoàn toàn. Vì mục đích này, thái độ của người dân đối với xe tự lái không người lái cần phải được phân tích. 

d) Cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo mức độ bảo mật cao
Với sự nổi lên của IoT, số lượng thiết bị kết nối Internet dự kiến sẽ tăng lên hơn 25 tỷ vào năm 2020. Kết nối vạn vật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta, nhưng nó cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng các cuộc tấn công mạng. Mỗi lĩnh vực khác nhau có tiêu chuẩn cần thiết về sự an toàn và bảo mật của các thiết bị kết nối với Internet khác nhau. Một số thiết bị được sử dụng trực tuyến mà không được đảm bảo an ninh mạng sẽ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như rò rỉ thông tin từ các thiết bị nhiễm vi-rút. Nếu thiết bị bị tấn công là một phần của hệ thống trong xe tự hành hoặc thiết bị y tế sẽ có thể có tai nạn đe dọa đến tính mạng. 

Nguy cơ trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công mạng đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, việc truy cập vào cổng TCP 23 (TCP là viết tắt của Transmission Control Protocol, nó là một giao thức hoặc phần mềm để chạy giao thức được sử dụng để điều khiển máy tính từ xa qua mạng.) với Telnet (Telnet là viết tắt của "mạng viễn thông". Nó là một giao thức hoặc phần mềm để chạy giao thức được sử dụng để điều khiển máy tính từ xa qua mạng), một giao thức được sử dụng để điều khiển thiết bị từ xa qua mạng, vẫn ở mức cao kể từ năm 2014. Phần lớn lưu lượng truy cập tăng là từ các thiết bị kết nối Internet, như bộ định tuyến, webcam, thiết bị lưu trữ gắn trên mạng và đầu ghi video kỹ thuật số. Các thiết bị này có khả năng bị tấn công và khai thác bởi những kẻ tấn công mạng. 

Trong bối cảnh này, vào tháng 11/2015, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo (CSTI) đã thông qua “an ninh mạng của cơ sở hạ tầng quan trọng” như một vấn đề mới cần được giải quyết theo Chương trình Khuyến khích Đổi mới Chiến lược (SIP). Các nỗ lực này để đảm bảo các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các chương trình độc hại và ngay lập tức phát hiện những hoạt động của thiết bị độc hại. Cụ thể, để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị đối với “tính toàn vẹn” (Tính toàn vẹn: Các thiết bị điều khiển và viễn thông tạo thành một mạng điều khiển cơ sở hạ tầng được cấu thành theo các thông số kỹ thuật, không bị thay đổi và không cài đặt các chức năng bất hợp pháp) và “tính xác thực” (Tính xác thực: Không có thiết bị điều khiển và viễn thông nào tạo nên mạng điều khiển cơ sở hạ tầng đã được thay thế bằng các thiết bị bất hợp pháp kể từ khi bắt đầu hoạt động), các công nghệ sẽ được phát triển để xác định các chức năng bất hợp pháp được tích hợp trong các thiết bị điều khiển và viễn thông, giám sát hoạt động bất hợp pháp và phân tích nhật ký hoạt động. Những công nghệ này sẽ được mở rộng cho các hệ thống IoT, và các sắp xếp thể chế sẽ được thử nghiệm để hỗ trợ việc giới thiệu các công nghệ này. Ngoài ra, nguồn nhân lực chuyên về an ninh mạng sẽ được phát triển. Ngoài cơ sở hạ tầng quan trọng, sự bảo mật của tất cả các hệ thống tạo nên và hỗ trợ một xã hội siêu thông minh phải được đảm bảo trên cơ sở khái niệm “bảo mật theo thiết kế” để đảm bảo an toàn.
Theo vista.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Kỹ thuật mới biến rác thải nhựa thành nhiên liệu sạch (14/02/2019)
Cấu trúc nano khai thác ánh nắng mặt trời để sản sinh hơi nước từ mặt trời (29/01/2019)
10 thành tựu khoa học đột phá năm 2018 (24/01/2019)
Giải pháp cải thiện hiệu năng quang hợp, tăng 40% năng suất cây trồng (18/01/2019)
Khắc phục hạn chế quang hợp làm tăng 40% năng suất cây trồng (16/01/2019)
Ngăn chặn ung thư từ việc tiếp nhận các tác nhân kép của hệ thống miễn dịch (16/01/2019)
Sử dụng vi tảo hấp thu khí CO2 trong sản xuất rượu vang (10/01/2019)
Cung ứng thực phẩm: Ứng dụng công nghệ blockchain (10/01/2019)
Khoa học tìm ra can thiệp ở cấp độ phân tử để sống khỏe và lâu hơn (07/01/2019)
Ứng suất cơ học làm thay đổi hình dạng thực vật (05/01/2019)
Cây biến đổi gen có thể làm sạch không khí ô nhiễm (02/01/2019)
Mỹ nghiên cứu cây biến đổi gien có thể lọc không khí trong nhà (26/12/2018)
Phương pháp xạ trị ung thư mới: Giảm tác dụng phụ và thời gian chiếu xạ (26/12/2018)
Tạp chí Science bình chọn sự kiện khoa học đột phá của năm 2018 (25/12/2018)
Ống nano làm từ tinh thể protein: Đột phá trong kỹ thuật phân tử sinh học (02/01/2019)
Triều Tiên: Tham vọng phát triển công nghệ cao (02/01/2019)
Phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ Mặt Trời (21/12/2018)
Các nhà khoa học Nga phát triển một loại thuốc có thể chẩn đoán và điều trị ung thư (14/12/2018)
Vật liệu hãm xung ôtô tạo ra từ phế thải cây chà là (14/12/2018)
Phát hiện cơ chế phát quang của nấm và tạo ra các men phát quang (04/12/2018)
Hệ thống nước rửa tái chế nơi công cộng (05/12/2018)
Xu hướng đổi mới sáng tạo xanh tại các nước đang phát triển (26/11/2018)
Phát triển thiết bị duy nhất để thu thập nhiệt nóng và lạnh (22/11/2018)
Phát hiện “công tắc” để tăng sự tích tụ của tinh bột trong tảo (16/11/2018)
Cố định nitơ trong điều kiện môi trường xung quanh (16/11/2018)
Bước đột phá trong quá trình sản xuất nhiên liệu hydro (16/11/2018)
Nấm có thể được sử dụng tạo ra “điện sinh học” trong tương lai (16/11/2018)
Bước đột phá trong quá trình sản xuất nhiên liệu hydro (06/11/2018)
Quy trình mới có thể giảm chi phí sản xuất nhựa (02/11/2018)
Cách tận dụng vi khuẩn để tạo ra năng lượng (31/10/2018)
Bó sợi đầy không khí có thể làm giảm kích thước của đèn nội soi (31/10/2018)
Vật liệu mới, quy trình sản xuất sử dụng nhiệt của mặt trời cho điện tái tạo rẻ hơn (25/10/2018)
Ngân hàng gene lúa lớn nhất thế giới nhận được tài trợ vĩnh viễn (24/10/2018)
Dây chuyền sản xuất linh hoạt đầu tiên cho các thiết bị y tế cá nhân xâm lấn tối thiểu (24/10/2018)
Phương pháp mới để chuyển ánh sáng mặt trời thành nhiên liệu (22/10/2018)
Đột phá trong sản xuất nhiên liệu ethanol sinh học làm giảm nhu cầu về nước ngọt (22/10/2018)
Một giải pháp để cải thiện chất lượng đất: phủ thực vật (18/10/2018)
Mỹ phát triển công nghệ chẩn đoán sớm ung thư phổi (17/10/2018)
Đột phá công nghệ cao trong chất chống nọc độc do rắn cắn (17/10/2018)
Công nghệ mới tăng hiệu suất chuyển đổi CO2 (17/10/2018)
Thiết bị tích hợp pin mặt trời với pin thường có thể lưu trữ điện ngoài lưới điện (15/10/2018)
Vắc xin ung thư mới có thể giải quyết các khối u dương tính với HER2 (15/10/2018)
Các nhà khoa học đã tạo ra giống cà chua mới bằng cách chỉnh sửa bộ gen của cây dại (15/10/2018)
Thuật toán mới - công cụ hỗ trợ tìm kiếm kháng sinh hiệu quả (10/10/2018)
Vật liệu xốp bọt “lai” kết hợp sức mạnh của gỗ và kim loại (10/10/2018)
Diễn đàn Khoa học và Công nghệ trong Xã hội (STS) (10/10/2018)
Tạo ra một loại sơn phủ mới giúp "hạ nhiệt" các tòa nhà (04/10/2018)
Các kỹ sư phát triển hệ thống đẩy mới cho Vệ tinh nano (04/10/2018)
Các nhà khoa học giới thiệu phương pháp mới để kiểm soát ánh sáng (04/10/2018)
Nghiên cứu mới về điều trị ung thư giành Giải Nobel Y học 2018 (04/10/2018)
Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Quyết định số 348/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256661
147

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này