Chủ Nhật, 24/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong nước

Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ và định hướng một số hoạt động trong năm 2019
Dự án EIE (Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ) là một trong các Dự án do WIPO quản lý dưới sự thực hiện trực tiếp của Vụ Châu Á- Thái Bình Dương. Thời gian thực hiện Dự án kéo dài 6 năm (bắt đầu năm 2016 và kết thúc năm 2022).
Hội thảo Xây dựng chính sách SHTT cho các trường đại học và viện nghiên cứu vào tháng 11/2018.

Mục tiêu chính của Dự án EIE là tập trung vào lĩnh vực thương mại hóa sở hữu trí tuệ thông qua các trụ cột như: chuyển giao công nghệ và hệ thống đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ; quản lí công nghệ; quản lí sở hữu trí tuệ; xây dựng năng lực; liên kết viện-trường-ngành và các chủ thể khác.

Hiện tại có 8 quốc gia tham gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Phillipines, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ, Sri Lanka, Việt Nam, và In-đô-nê-xia. Mỗi một quốc gia tham gia sẽ có những lộ trình cụ thể khác nhau để thực hiện Dự án nhưng tất cả đều nhằm mục đích là đạt được mục tiêu chung của Dự án.

Dự án nhằm tạo ra một môi trường SHTT thuận lợi cho các chủ thể tham gia, bao gồm: một hệ thống đổi mới sáng tạo phù hợp; các viện/trường có cơ cấu tổ chức thích hợp; các qui trình hiệu quả với nhân lực có trình độ được bố trí hợp lí và mối quan hệ mật thiết giữa các ngành có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tất cả các yếu tố nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình sáng tạo tri thức, chuyển giao tri thức và chuyển đổi từ tri thức thành các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội.

Dự án được phát triển dựa trên mô hình Trục xoay và Nan hoa (Hub and Spokes), khi một bánh xe khi quay thì các nan hoa được xoay quanh trục, đồng thời cả hệ thống trục và nan hoa cùng được tiến lên phía trước.

Trục xoay (Hub) đóng vai trò là điểm trung tâm liên lạc và phối hợp trong các hoạt động và quy trình liên quan đến Dự án ở cấp quốc gia. Thông thường, như một số quốc gia đang tham gia Dự án, Trục xoay là Bộ chủ quản hoặc Cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia đó. Trong một môi trường lý tưởng, Trục xoay sẽ trở thành trung tâm của nền tảng kiến thức của đất nước trong lĩnh vực phát triển công nghệ, quản lý và thương mại hóa liên quan đến SHTT.

Vai trò chính của Trục xoay bao gồm:

-    Là tổ chức dẫn dắt, chịu trách nhiệm về các hoạt động và quy trình chung của Dự án, tham gia vào tất cả các hoạt động và định hướng năng lực phát cho triển công nghệ, quản lý và thương mại hóa công nghệ dựa trên SHTT trong nước;

-    Tổ chức và quản lý các sự kiện và hoạt động cấp quốc gia của Dự án, phối hợp với Nan hoa, và giao dịch với các nhà bán hàng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để đảm bảo sự thành công của các sự kiện.

-    Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và phối hợp các hoạt động giữa WIPO và các Nan hoa thuộc Dự án, bao gồm vai trò là đầu mối trung tâm, trong đó WIPO tham gia vào dự án ở trong nước;

-    Kết nối và theo dõi tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi Nan hoa, và các bên liên quan khác để thực hiện Dự án một cách trơn tru;

-    Tổ chức và chủ trì các cuộc họp hoạt động của Dự án, lập tài liệu và theo dõi các cuộc thảo luận trong đó và lưu giữ hồ sơ, bao gồm biên bản cuộc họp, kết quả của các cuộc thảo luận như thỏa thuận và nhiệm vụ để theo dõi, tên của thành viên tham gia cuộc họp và thông tin liên hệ, để nộp cho WIPO; và

-    Hợp tác chặt chẽ với WIPO và Nan hoa trong tất cả các hoạt động và quá trình của Dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo dựng hoặc củng cố mạng lưới các bên liên quan trong phát triển công nghệ. Nan hoa (spokes) là các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học được lựa chọn tham gia vào Dự án. Nan hoa giữ một vai trò quan trọng và cũng là tâm điểm của Dự án trong các hoạt động hướng về viện nghiên cứu, trường đại học của WIPO.

Ông Francis Gurry - Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đã nói "Các trường đại học là động lực của nền kinh tế tri thức. Sở hữu trí tuệ cho biết thêm một cơ chế khác cho các trường đại học để phổ biến tri thức mà họ tạo ra và để sử dụng tri thức đó trong lĩnh vực kinh tế”.

Vai trò của Nan hoa bao gồm:


-    Tham gia vào tất cả các nỗ lực xây dựng năng lực của Dự án để phát triển, quản lý và thương mại hóa công nghệ dựa trên SHTT với mục đích áp dụng kiến thức và kỹ năng và tăng đầu ra phát triển công nghệ và thương mại hóa ở cấp độ tổ chức;

-    Tham gia vào tất cả các cuộc họp và hội thảo của Dự án, để thu thập ý kiến và phản hồi từ các tổ chức tham gia và có được các thỏa thuận cho các hành động hiện tại và tương lai để giải quyết các vấn đề triển khai và cải thiện hiệu quả của Dự án;

-    Hỗ trợ Trục xoay trong việc xác định, mời và phối hợp với những người tham gia tiềm năng trong các hoạt động khác nhau của Dự án, phối hợp với Ban Thư ký Dự án và WIPO;

-    Làm việc với các Trục xoay và các Nan hoa khác để phổ biến chương trình đào tạo của WIPO cho các bên liên quan khác;

-    Đề xuất các sáng chế được tạo ra và sở hữu bởi tổ chức có tiềm năng bảo hộ SHTT và thương mại hóa, sẽ được bộc lộ đầy đủ, theo các điều khoản bảo mật thích hợp, để hưởng lợi từ việc cố vấn có kinh nghiệm được thực hiện tại chỗ và từ xa (ví dụ: email, hội thảo từ xa) để tiếp tục phát triển và quản lý công nghệ hiệu quả hơn theo hướng thương mại hóa; và

 
-    Cung cấp địa điểm cho một số sự kiện cấp quốc gia với tư cách là đơn vị đồng tổ chức với WIPO và quản lý các hoạt động cùng với Hub và các “spoke” khác để tối ưu hóa nguồn lực của Dự án và tăng khả năng tiếp cận với nhiều bên liên quan hơn trong các tổ chức tham gia Ngoài ra, còn có các thành phần khác của Dự án bao gồm: Ban thư ký Dự án, Ủy ban điều phối Dự án, các nhà sáng tạo, nhà đầu tư, xúc tiến công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức khác có liên quan.
 
Việt Nam là một trong số các quốc gia tham gia vào Dự án khá sớm. Tháng 3/2017, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Tổ chức SHTT thế giới Francis Gurry, Cục SHTT đã phối hợp với WIPO tổ chức Hội thảo về Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo tại trường đại học và viện nghiên cứu thông qua mô hình “trục xoay và nan hoa”, Tọa đàm về thực trạng hoạt động nghiên cứu triển khai, bảo hộ sáng chế và thương mại hóa sáng chế tại trường đại học và viện nghiên cứu.
 
Tiếp theo các hoạt động trên, trong tháng 9/2017, Cục SHTT đã phối hợp với WIPO tổ chức Hội nghị phỏng vấn các viện nghiên cứu/trường đại học tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội để lựa chọn các đơn vị tham gia Dự án và đồng thời, tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về chuyển giao công nghệ thành công (STL) tại TP. Hồ Chí Minh.Trong đại học và viện nghiên cứu dành cho các Nan hoa sẽ tham gia vào Dự án và mời thêm các tổ chức thuộc mạng lưới TISC. Bên lề Hội thảo WIPO tiếp tục phỏng vấn để chính thức lựa chọn các tổ chức tham gia vào Dự án với vai trò là một Nan hoa. Dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 10 tổ chức là Nan hoa và sớm được WIPO và Cục SHTT công bố.

Một số hoạt động dự kiến trong năm 2019

Mô hình các giai đoạn của Dự án (tính đến hết năm 2018)

 

Trong năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục phối hợp cùng WIPO để vận hành Dự án một cách có hiệu quả nhất, tiếp tục phối hợp cùng các viện nghiên cứu, trường đại học trong tất cả các hoạt động của Dự án, một số công việc chính dự kiến sẽ thực hiện như:
-    Thành lập Văn phòng dự án trực thuộc Trung tâm thông tin SHCN (Cục SHTT);
-    Chuẩn bị kí kết bản ghi nhớ giữa WIPO và Bộ KHCN về thực hiện Dự án;
-    Công bố danh sách các Nan hoa và kí cam kết tham gia Dự án giữa WIPO và các Nan hoa;
-    Tổ chức một số buổi hội thảo trực tuyến (video conference) giữa các chuyên gia WIPO và các bên tham gia;
-    Tổ chức Hội thảo chuyên sâu dành cho các Nan hoa và mạng lưới TISC;
-    Cử cán bộ tham dự các lớp học đào tạo từ xa chuyên sâu do WIPO tổ chức; và
-    Hội nghị lãnh đạo cấp cao dành cho các viện nghiên cứu, trường đại học.
 
Theo most.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 (21/3/2019)
Ngày Nước thế giới 2019: Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau (21/3/2019)
Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp (21/3/2019)
Rút ngắn thời gian xạ trị cho bệnh nhân ung thư nhờ kỹ thuật mới (21/3/2019)
Học sinh Đồng Nai chế tạo thiết bị thoát hiểm ở chung cư (21/3/2019)
13 giải nhất cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía nam (21/3/2019)
Nhiều công nghệ sáng tạo tại Propak Vietnam 2019 (21/3/2019)
Hoạt động KH&CN địa phương đã chủ động đi đầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (18/3/2019)
Nhà khoa học - doanh nghiệp “bắt tay” khai thác nguồn thảo dược thiên nhiên (18/3/2019)
Startup triệu đô tạo pin thông minh ‘made in Vietnam’ (15/3/2019)
Lần đầu tiên thực hiện thành công chia gan để ghép (15/3/2019)
Tìm thấy vi khuẩn kháng colistin tại nông thôn Việt Nam (15/3/2019)
17 giải pháp lọt vòng thuyết trình Cuộc thi GIS TP.HCM (15/3/2019)
Nam sinh lớp 11 chế tạo rôbốt phụ việc nhà nông (14/3/2019)
Việt Nam xếp thứ 13 thế giới về ứng dụng IPv6 (14/3/2019)
Ra mắt nền tảng xuất bản điện tử đầu tiên ở Việt Nam (14/3/2019)
Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử (11/3/2019)
Khơi thông nguồn lực đầu tư cho KH&CN: Những đổi mới cần thiết (08/3/2019)
Lần đầu tổ chức triển lãm các giải pháp, công nghệ nghe nhìn InfoComm tại Đông Nam Á (08/3/2019)
5 nhiệm vụ được lựa chọn tham gia Chương trình KC - 4.0 (07/3/2019)
Blockchain: Tiềm năng lớn với ngành logistics, thực phẩm và nông nghiệp (05/3/2019)
Đề án 844: Một số kết quả ban đầu (05/3/2019)
Nhiều sản phẩm, thiết bị và công nghệ mới tại Triển lãm quốc tế ngành chế biến và đóng gói bao bì (05/3/2019)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO mới cho báo cáo vốn nhân lực - yếu tố quan trọng tác động kinh tế thế giới (05/3/2019)
Các công ty khởi nghiệp sáng tạo được ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 (04/3/2019)
Hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ trước hết cần xác định chiến lược trung hạn (05/3/2019)
Khởi nghiệp công nghệ - cần nhanh nhưng không vội (28/02/2019)
Chìa khóa thành công để thực hiện Chính phủ số (28/02/2019)
Những kỳ vọng từ Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (26/02/2019)
Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh (26/02/2019)
Chống hạn cho cây bằng hạt siêu trữ nước (26/02/2019)
KH&CN tác động sâu sắc, toàn diện đến đất nước nói chung và lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng (26/02/2019)
Học sinh Việt sáng chế giường hỗ trợ người mất khả năng vận động (26/02/2019)
Cây rừng có hoạt tính chống ung thư được nhân rộng ở Việt Nam (26/02/2019)
Xu hướng phát triển KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp (20/02/2019)
Khoa học công nghệ ghi dấu ấn trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội (20/02/2019)
Phát triển thành công Hệ thống Robot 6 bậc tự do (18/02/2019)
Ứng dụng công nghệ sáng tạo sẽ thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam (18/02/2019)
Phát hiện loài rùa mới ở miền trung Việt Nam (18/02/2019)
Triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2019 của Chính phủ: Ngành khoa học và công nghệ phải bứt phá mạnh mẽ (18/02/2019)
Sàng lọc tác dụng sinh học và xác định thành phần hóa học cây đinh lăng (18/02/2019)
Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài trong lĩnh vực y tế (18/02/2019)
Đề xuất cơ chế hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao thâm nhập thị trường (15/02/2019)
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ (14/02/2019)
Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến (14/02/2019)
Nhà khoa học Việt tìm ra chất chống tiểu đường trong gạo trắng (14/02/2019)
Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro bay bằng công nghệ geopolymer bán khô (14/02/2019)
Thủ tướng Chính phủ: Cần tập trung chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng dựa vào khoa học và công nghệ (14/02/2019)
Hệ thống không dây giám sát các thông số môi trường trong nhà trồng nấm (13/02/2019)
Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (29/01/2019)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 147
Hôm nay 682
Hôm qua 3.534
Tất cả 352.260

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này