Thứ Sáu, 19/7/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởNgày Quốc tế Đa dạng sinh học 2019
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
Xác định vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ đối với bảo vệ giá trị của sản phẩm và là động lực cho quá trình phát triển thương mại bền vững, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách liên quan, bám sát vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hỗ trợ lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa được xác định là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 31, Sở KH&CN ban hành Quyết định 227/QĐ-SKHCN Hướng dẫn thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống.
Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ngày càng được hoàn thiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thời gian qua, từ năm 2013-2018, trên địa bàn tỉnh có 82 nhãn hiệu các loại được tiến hành hỗ trợ đăng ký và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp. Trong đó có nhiều sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh có giá trị đã được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ. Hiện Quảng Trị có 01 chỉ dẫn địa lý Hạt tiêu Quảng Trị và hơn 20 nhãn hiệu đặc sản gắn liền với yếu tố địa danh ở địa phương được bảo hộ. Đây là tín hiệu đáng ghi nhận cho sự nỗ lực ngành Khoa học và Công nghệ trong thời gian vừa qua. Các sản phẩm được bảo hộ thành công đã đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản phẩm hàng hóa theo chuỗi, nhằm đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. 

Xác định vai trò của hoạt động sở hữu trí tuệ đối với bảo vệ giá trị của sản phẩm và là động lực cho quá trình phát triển thương mại bền vững, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách liên quan, bám sát vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.  Đặc biệt hỗ trợ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa được xác định là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. Triển khai Nghị quyết này, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết và Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 227/QĐ-SKHCN nhằm hướng dẫn thực hiện sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống.

Triển khai ứng dụng Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND lĩnh vực Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào thực tiễn đời sống sẽ có những tác động tích cực đối với việc nâng cao nhận thức về chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, trước hết là mở rộng và nâng cao nhận thức của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc xúc tiến và tham gia tích cực trong công tác lập thủ tục Hồ sơ để đăng ký xác lập quyền về các đối tượng về sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Mặt khác, những sản phẩm sau khi được bảo hộ và tiến hành lưu thông là khẳng định quyền sử dụng sản phẩm của mình đối với thị trường và được pháp luật bảo vệ, vì thế giá trị của sản phẩm hàng hóa không ngừng tăng lên. Hơn nữa trong quá trình sản xuất, các sản phẩm luôn tuân thủ theo quy trình đã được thống nhất, vậy nên chất lượng sản phẩm luôn luôn được bảo đảm. Ngoài ra, bảo hộ sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho khách hàng trong quá trình lưu thông, qua đó có điều kiện để giới thiệu, quảng bá sản phẩm ra thị trường, giúp khách hàng nhận biết và có thái độ tin cậy đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhờ đó mà thị trường ngày càng mở rộng hơn.

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND  của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định những chính sách liên quan đến hỗ trợ hoạt động về Sở hữu trí tuệ gồm 03 đối tượng chủ yếu là Sáng chế/giải pháp hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp và Nhãn hiệu hàng hóa. Trong đó, tùy theo đối tượng được hỗ trợ mà phạm vi xem xét hỗ trợ có khác nhau.

Các đối tượng về Sáng chế/giải pháp hữu ích, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận chỉ được hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở trong nước; còn các đối tượng về Nhãn hiệu hàng hóa thông thường hoặc Kiểu dáng công nghiệp ngoài hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở trong nước còn hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Thực hiện Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-SKHCN ngày 03/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định nguồn kinh phí hỗ trợ đăng ký xác lập quyền của các đối tượng Sở hữu công nghiệp sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Đối với Văn bằng sáng chế /giải pháp hữu ích, sau khi được công nhận bảo hộ với định mức 20 triệu đồng/Văn bằng; Hỗ trợ Văn bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong nước, với định mức 50 triệu đồng/Văn bằng; Hỗ trợ Văn bằng với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp và tối đa không quá 3 loại/năm/doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, với định mức 3 triệu đồng/Văn bằng; Hỗ trợ Văn bằng đối với mỗi nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài, với định mức 20 triệu đồng/Văn bằng.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng  Chính sách hỗ trợ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần thực hiện các thủ tục Hồ sơ:  Đơn đề nghị hỗ trợ về đối tượng sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Mẫu-M.05 quy định tại Quyết định 227/QĐ-SKHCN ngày 03/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; Hồ sơ các thủ tục thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định để xúc tiến việc lập thủ tục Hồ sơ đăng ký xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ; Văn bằng về đối tượng sở hữu công nghiệp xem xét hỗ trợ được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận; Các văn bản xác nhận sự liên quan về nội dung của các cấp chính quyền địa phương (nếu có) về đối tượng được xem xét hỗ trợ.

Thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND có hiệu quả, thiết thực là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình và kế hoạch hoạt động của Sở khoa học Công nghệ  giai đoạn 2018-2025. Việc hỗ trợ ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND liên quan đến các nhiều tổ chức quản lý, đơn vị triển khai và đối tượng thụ hưởng, do đó về mặt chủ trương cần có sự chỉ đạo chặt chẻ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các cấp chính quyền ở địa phương, Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp và chia sẻ các thông tin liên quan phục vụ cho công việc lập các thủ tục Hồ sơ để tiến hành đăng ký, xác lập quyền về sở hữu trí tuệ.         

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh dần đi vào cuộc sống đã khẳng định đây là chính sách quan trọng, là điểm nhấn để các triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh. Thông tin về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Trị với mục tiêu đặt ra  cho ngành Khoa học và Công nghệ là động lực quan trọng để dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế./.
Lê Dinh-Trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành
Tin, bài cùng lĩnh vực
Xây dựng Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng (19/7/2019)
OCOP là trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Trị (12/7/2019)
Long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/2019)
Công nghiệp năng lượng, nguồn lực mới. (26/6/2019)
Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn (26/6/2019)
Khởi công Nhà máy Thủy điện Đakrông 5 (26/6/2019)
Hiệu quả qua ba thập kỉ nỗ lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (06/6/2019)
Thêm 1 dự án điện gió có mức đầu tư gần 1.530 tỉ đồng (30/5/2019)
Đánh giá kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử và mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2018 (28/5/2019)
Giải pháp phát triển kinh tế vùng gò đồi tây Triệu Phong (28/5/2019)
Triển khai nhân rộng rừng trồng cấp chứng chỉ quản lí rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/5/2019)
Hội thảo trao đổi chuyên môn về tim mạch can thiệp (17/5/2019)
Thành tựu bước đầu tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (16/5/2019)
Khoa học công nghệ với đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai (16/5/2019)
Đóng điện xung kích Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị (14/5/2019)
Triệu Phong lập kỉ lục liên tiếp về năng suất lúa (09/5/2019)
Hướng đi mới cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Triệu Phong (09/5/2019)
Phát triển những con đường hoa trở thành “điểm nhấn” thu hút khách du lịch (03/5/2019)
Nhân rộng cánh đồng sản xuất giống lúa Bắc Hương 9 (04/5/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện xã hội dự thảo Công trình “Địa chí Quảng Trị” (02/5/2019)
Cải cách hành chính, động lực để phát triển (26/4/2019)
Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (26/4/2019)
Ghi nhận kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (26/4/2019)
Kì vọng về một vụ mùa bội thu (22/4/2019)
Giải pháp phòng, chống hạn trong sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong (18/4/2019)
Hồ tiêu hữu cơ xuất ngoại (18/4/2019)
Quảng Trị sẽ có tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP (18/4/2019)
Thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/4/2019)
Quảng Trị: Đề nghị bổ sung 02 dự án Nhà máy điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực (17/4/2019)
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị (12/4/2019)
Thống nhất triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao tại Quảng Trị (11/4/2019)
Hội thảo " Ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp " (09/4/2019)
Cần quảng bá, cung ứng rộng rãi hơn sản phẩm nông sản (09/4/2019)
Chương trình "Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" tại Quảng Trị (09/4/2019)
Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (04/4/2019)
Đổi mới công nghệ để tăng tốc phát triển nền kinh tế (02/4/2019)
Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững (02/4/2019)
Nhìn lại một năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (02/4/2019)
Khởi nghiệp, phải hiểu đúng từ định nghĩa (29/3/2019)
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Trị tăng một bậc so với năm trước (29/3/2019)
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 333
Hôm nay 1.413
Hôm qua 1.433
Tất cả 809.556

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này