Thứ Tư, 08/7/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 26/4/2019

Cải cách hành chính, động lực để phát triển
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kì 2015 - 2020 xác định: “Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...”. Để thực hiện chủ trương quan trọng này, thời gian qua với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội.
Cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn​

Điểm nhấn cơ bản là tỉnh xác định chủ đề công tác cho từng năm và lần lượt từ năm 2016 - 2019 là “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh”; “Công tác cán bộ”, “Năm doanh nghiệp”, “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển”. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 01 - NQ/TU ngày 15/4/2016 về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ - HĐND về Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 02/2018/ NQ - HĐND về ban hành Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021. UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách về CCHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp (DN) phát triển, khuyến khích các nhà đầu tư đến làm ăn trên địa bàn. Trong đó, thể hiện rõ nhất là ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kí cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi thực tế nắm bắt tình hình và định kì tổ chức đối thoại với DN, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN. Công bố chỉ số CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa; xây dựng phần mềm hỗ trợ CCHC, triển khai chế độ “một cửa” tại các sở, ban, ngành, địa phương; công bố mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị...

 

Có thể khẳng định, những chủ trương và giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên đã tạo ra “cú hích” quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,5%, năm 2017 và 2018 lần lượt là 7,02% và 7,12%, dự kiến năm 2019 đạt từ 7,5 - 8%. Quảng Trị cũng đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước cũng như các tổ chức quốc tế. Trong ba năm 2016 - 2018, tỉnh đã thu hút được 141 dự án đầu tư trên các lĩnh vực với tổng vốn đăng kí đạt trên 24.500 tỉ đồng; vận động, thu hút được 25 dự án ODA với tổng vốn cam kết trên 5.300 tỉ đồng. DN trên địa bàn tỉnh cũng phát triển nhanh về số lượng, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 3.453 DN, giải quyết việc làm cho trên 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 5,4 triệu đồng/ người/tháng; cộng đồng DN và hộ kinh doanh cá thể đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2018 trên 1.632 tỉ đồng, chiếm khoảng 70% nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh...Trong những tháng đầu năm 2019, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh tươi mới hơn khi có nhiều doanh nghiệp đến khảo sát và quyết định đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn. Cùng với đó là 12 dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.600 tỉ đồng chuẩn bị khánh thành và dự kiến có 18 dự án với tổng mức đầu tư gần 15.300 tỉ đồng chuẩn bị khởi công để chào mừng kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989 - 2019).

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, CCHC, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh vẫn còn những hạn chế. Vẫn có nhà đầu tư, DN và người dân phải đối mặt với một số khó khăn, rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc mất thời gian, công sức đi lại do một số cơ quan chức năng, địa phương chưa tạo điều kiện thuận lợi, gây khó khăn hoặc người thực thi công vụ thiếu trách nhiệm, sách nhiễu... Để xây dựng chính quyền năng động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội tốt hơn, các cấp, các ngành cần tập trung xây dựng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ này cho đội ngũ cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thường xuyên tiếp xúc, làm việc với DN và người dân. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải xác định mục tiêu phục vụ DN, người dân là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; chủ động xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân và đề ra tiến độ thực hiện gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

 

Thay đổi tư duy trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và tạo thuận lợi cho đối tượng thi hành cũng như lưu ý sự tham gia của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Giảm thiểu những thủ tục không cần thiết và thời gian thanh tra, kiểm tra đối với DN. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của DN và người dân. Tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Thực hiện đối xử bình đẳng giữa các DN trong tiếp cận các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương và thực hiện nghiêm túc các cam kết đối với DN, nhất là các chính sách hỗ trợ, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng.

http://baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã (11/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Người tiên phong đưa vào khảo nghiệm, trồng thành công giống bơ đặc sản 034 (22/7/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 503
Hôm nay 2.203
Hôm qua 3.332
Tất cả 2.098.854

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này