Thứ Tư, 08/7/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 06/6/2019

Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Trên tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sửa đổi năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế (Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015) đã thổi “luồng gió mới” vào hoạt động KH&CN trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Cùng với cả nước, ngành KH&CN Quảng Trị hân hoan đón nhận và thực hiện đổi mới toàn diện theo tinh thần và nội dung tái cơ cấu. Với sự chỉ đạo chọn đúng, chọn trúng những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu trọng yếu trong công tác KH&CN để tập trung nguồn lực thực hiện, hoạt động KH&CN tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính kiểm tra tình hình sản xuất Đông trùng hạ thảo tại Sa Mù.
Tháo gỡ những “nút thắt” về thể chế

Xác định những đột phá về thể chế là quan trọng nhất, trên tinh thần mạnh dạn tháo gỡ những “nút thắt” quan trọng trong công tác quản lý KH&CN thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới về KH&CN của Đảng và Nhà nước. Qua đó đã tạo được hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Tiêu biểu là Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ quyết toán và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/12/2016 về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị... Đặc bit năm 2017, SKhoa hc và Công nghệ đã tham mưu trình UBND tnh trình HĐND tnh ban hành Nghquyết s31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025. Có thể xem đây là thành công lớn về mặt chính sách trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, khẳng định sự quyết tâm đổi mi ca ngành KH&CN.

Đặt hàng - Đột phá trong công tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Trong công tác quản lý KH&CN, thực hiện thành công việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được xem là đột phá có ý nghĩa chiến lược. Cơ chế đặt hàng, phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với một số nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện bài bản và mang lại hiệu quả tích cc. Thông qua đó, đã tập hợp tốt đội ngũ cán bộ KH&CN để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của tỉnh đặt ra. Đây được xem là một giải pháp tối ưu gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, giảm thiểu tình trạng đề tài nghiên cứu “cất ngăn kéo”, giúp các nhà khoa học tìm được địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời đảm bảo kinh phí đầu tư cho khoa học có hiệu quả, giảm thiểu lãng phí.

Để làm được những điều đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rất chặt chẽ và đã có những cải cách cơ bản từ khâu xét chọn đề tài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu. Đặc biệt ở khâu xét chọn đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng. Các đề tài, dự án KH&CN phải “chốt” được dạng sản phẩm, có tính ứng dụng cao, được điu chnh theo hướng gii quyết đồng bcác khâu trong chui giá trsn phm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm KH&CN.

Đổi mới về cơ chế tài chính và đầu tư cho KH&CN

Công tác xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN được tiến hành thường xuyên, liên tục trong năm. Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp thông qua Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. Như vậy, thay vì phải giới hạn vì phụ thuộc vào kế hoạch năm, các đề tài có giá trị đều được xem xét tiến hành bất cứ lúc nào; hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua trên địa bàn tỉnh, vì vậy cũng không còn mang tính “thời vụ” như trước đây mà theo nhu cầu sáng tạo của nhà khoa học và nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức.
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN cũng đã được đổi mới phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên từ cấp theo đầu biên chế sang cấp theo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên đã thực hiện theo phương thức mới, thông qua các nhiệm vụ cụ thể. Qua đó đã giúp cho các đơn vị vừa tháo gỡ vướng mắc về tài chính, vừa phát huy năng lực nội sinh, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội và thị trường. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý sàng lọc, đánh giá được năng lực thực sự của các tổ chức KH&CN công lập để có giải pháp đầu tư đúng, hiệu quả; sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được đúng mục đích, hiệu quả.

Công tác huy động kinh phí ngoài ngân sách triển khai các nhiệm vụ KH&CN tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã có một số tín hiệu tích cực. Đã dần hình thành các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa tổ chức KH&CN, nhà khoa học với doanh nghiệp và các tổ chức khác để xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH MTV CLEAN, Công ty TNHH Từ Phong, Công ty TNHH MTV Việt Nam Thiên... thông qua triển khai các đề tài, dự án KH&CN đã liên kết được với nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã trở thành hạt nhân trong chuỗi liên kết.

Nghiên cứu ứng dụng nở rộ về thành tích

Với chủ đề “KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, cùng với việc áp dụng có hiệu quả những đổi mới về cơ chế, chính sách KH&CN, công tác nghiên cứu ứng dụng của tỉnh đã đạt nhiu thành tu phn khi. Thắng lợi lớn nhất là chỉ sau gần 04 năm thc hin tái cơ cấu, ngành đã nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ kết đề tài KH&CN nghiên cứu thành công và đã được thị trường đón nhận như: Chè Vằng hòa tan, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo – Linh chi, Linh Chi hòa tan, Nhộng Trùng Thảo, rượu Đông Trùng Hạ Thảo, Tỏi đen, rượu Tỏi đen... Đây đều là các sn phm từ các đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là các đề tài, dán KH&CN được thực hiện theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất và thương mại hoá các sản phẩm KH&CN. Đặc bit, từ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai xây dựng Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa - mô hình trình diễn công nghệ cao với quy mô lớn đầu tiên của tỉnh và cũng là cơ sở để xây dựng khu Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tại Khu vực Đèo Sa Mù, huyện Hướng Hóa. Hiện nay, dự án đã xây dựng trên diện tích 7 ha, áp dụng thành công khoa học kỹ thuật để nhân rộng các loại hoa cao cấp như: lily, hoa tulip và đang nghiên cu, nhân rng các ging cây ăn quả, dược liệu quý hiếm; sản xuất các loại hoa cao cấp như lan hồ điệp... Các sản phẩm đã được đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận.

Với định hướng cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế, các nhiệm vụ KH&CN các cấp triển khai trên địa bàn tỉnh đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng, tập trung phát triển “6 cây, 2 con” chủ lực theo hướng bền vững, thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối với lúa là sản phẩm chủ lực của tỉnh, đã tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh và phục tráng giống lúa HC95 nhằm tạo ra được 1 bộ giống tốt, sạch bệnh mang các đặc tính tốt ban đầu của giống gốc. Đối với cây cà phê, đã nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để tuyển chọn giống cà phê chè có triển vọng nhất và chuyển giao cho nông dân áp dụng nhân rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển cà phê bền vững, mở rộng ngành hàng cà phê trên địa bàn. Đối với hạt tiêu đã phát triển chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị, mở rộng khu vực địa lý bao gồm 38 xã, thị trấn trên địa bàn 4 huyện. 09 địa phương trong toàn tỉnh đã có 09 sản phẩm đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận. Thông qua nhiều dự án KH&CN cấp quốc gia, tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN như: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường bin tnh Qung Tr; Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuỗi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị; Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị; Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị; Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng Trị... Có thể thấy những năm gần đây, số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu thành công được ứng dụng, kể cả nhân rộng phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng.

Doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của ngành KH&CN

Nhiều hoạt động khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ đã được ngành KH&CN triển khai có hiệu quả. Tiêu biểu là đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2015; áp dụng công nghệ mã số mã vạch, mã QR để quản lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng; thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ nhận giải thưởng Chất lượng quốc gia; hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh.

Nhiều ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp cũng sẽ được ngành KH&CN triển khai thực hiện, nhất là khi doanh nghiệp thành lập được Qũy phát triển KH&CN hoặc trở thành doanh nghiệp KH&CN. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 02 doanh nghiệp KH&CN và 01 Qũy phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Với việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, doanh nghiệp được trích mt phn li nhun trước thuế để đầu tư phát trin KH&CN, lp quphát trin KH&CN nhm đổi mi, nâng cao trình độ công nghệ, năng sut, cht lượng và sc cnh tranh ca sn phm, hàng hóa và được hưởng nhiu ưu đãi khác. Đặc bit, với việc thành lập doanh nghiệp KH&CN, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp KH&CN, hàng loạt chính sách tạo thuận lợi và ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp KH&CN sẽ được thực hiện như: ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả KH&CN, hỗ trợ đổi mới công nghệ... Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 ca Thtướng Chính phvvic phê duyt Đề ánHtrhsinh thái khi nghip đổi mi sáng to quc gia đến năm 2025trên địa bàn tnh Qung Trị; đồng thi đã tiến hành cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Các nhiệm vụ được đề xuất theo hướng tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với tinh thần, khí thế mới là tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế, ngành KH&CN tỉnh đã không ngừng đổi mới toàn diện và tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa chiến lược. Những kết quả phấn khởi trên đây chứng tỏ ngành KH&CN tỉnh đã đi đúng hướng và đã có một số thành công nhất định trong tiến trình tái cơ cấu. Qua đó không những nâng cao năng lực nội sinh của ngành KH&CN tỉnh mà còn góp sức cùng với Bộ KH&CN đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành KH&CN và thực hiện thành công mục tiêu của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã (11/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Người tiên phong đưa vào khảo nghiệm, trồng thành công giống bơ đặc sản 034 (22/7/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 507
Hôm nay 2.298
Hôm qua 3.332
Tất cả 2.098.949

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này