Thứ Hai, 19/8/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệKỷ niệm 74 năm CMT8 và Quốc Khánh 2-9Hoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luật
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 06/6/2019

Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Trên tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sửa đổi năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế (Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015) đã thổi “luồng gió mới” vào hoạt động KH&CN trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Cùng với cả nước, ngành KH&CN Quảng Trị hân hoan đón nhận và thực hiện đổi mới toàn diện theo tinh thần và nội dung tái cơ cấu. Với sự chỉ đạo chọn đúng, chọn trúng những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu trọng yếu trong công tác KH&CN để tập trung nguồn lực thực hiện, hoạt động KH&CN tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính kiểm tra tình hình sản xuất Đông trùng hạ thảo tại Sa Mù.
Tháo gỡ những “nút thắt” về thể chế

Xác định những đột phá về thể chế là quan trọng nhất, trên tinh thần mạnh dạn tháo gỡ những “nút thắt” quan trọng trong công tác quản lý KH&CN thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới về KH&CN của Đảng và Nhà nước. Qua đó đã tạo được hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Tiêu biểu là Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ quyết toán và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/12/2016 về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị... Đặc bit năm 2017, SKhoa hc và Công nghệ đã tham mưu trình UBND tnh trình HĐND tnh ban hành Nghquyết s31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025. Có thể xem đây là thành công lớn về mặt chính sách trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, khẳng định sự quyết tâm đổi mi ca ngành KH&CN.

Đặt hàng - Đột phá trong công tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Trong công tác quản lý KH&CN, thực hiện thành công việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được xem là đột phá có ý nghĩa chiến lược. Cơ chế đặt hàng, phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với một số nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện bài bản và mang lại hiệu quả tích cc. Thông qua đó, đã tập hợp tốt đội ngũ cán bộ KH&CN để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của tỉnh đặt ra. Đây được xem là một giải pháp tối ưu gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, giảm thiểu tình trạng đề tài nghiên cứu “cất ngăn kéo”, giúp các nhà khoa học tìm được địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời đảm bảo kinh phí đầu tư cho khoa học có hiệu quả, giảm thiểu lãng phí.

Để làm được những điều đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rất chặt chẽ và đã có những cải cách cơ bản từ khâu xét chọn đề tài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu. Đặc biệt ở khâu xét chọn đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng có triển vọng. Các đề tài, dự án KH&CN phải “chốt” được dạng sản phẩm, có tính ứng dụng cao, được điu chnh theo hướng gii quyết đồng bcác khâu trong chui giá trsn phm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm KH&CN.

Đổi mới về cơ chế tài chính và đầu tư cho KH&CN

Công tác xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN được tiến hành thường xuyên, liên tục trong năm. Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp thông qua Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. Như vậy, thay vì phải giới hạn vì phụ thuộc vào kế hoạch năm, các đề tài có giá trị đều được xem xét tiến hành bất cứ lúc nào; hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua trên địa bàn tỉnh, vì vậy cũng không còn mang tính “thời vụ” như trước đây mà theo nhu cầu sáng tạo của nhà khoa học và nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức.
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN cũng đã được đổi mới phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên từ cấp theo đầu biên chế sang cấp theo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên đã thực hiện theo phương thức mới, thông qua các nhiệm vụ cụ thể. Qua đó đã giúp cho các đơn vị vừa tháo gỡ vướng mắc về tài chính, vừa phát huy năng lực nội sinh, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội và thị trường. Đồng thời, giúp cơ quan quản lý sàng lọc, đánh giá được năng lực thực sự của các tổ chức KH&CN công lập để có giải pháp đầu tư đúng, hiệu quả; sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được đúng mục đích, hiệu quả.

Công tác huy động kinh phí ngoài ngân sách triển khai các nhiệm vụ KH&CN tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã có một số tín hiệu tích cực. Đã dần hình thành các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa tổ chức KH&CN, nhà khoa học với doanh nghiệp và các tổ chức khác để xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH MTV CLEAN, Công ty TNHH Từ Phong, Công ty TNHH MTV Việt Nam Thiên... thông qua triển khai các đề tài, dự án KH&CN đã liên kết được với nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã trở thành hạt nhân trong chuỗi liên kết.

Nghiên cứu ứng dụng nở rộ về thành tích

Với chủ đề “KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, cùng với việc áp dụng có hiệu quả những đổi mới về cơ chế, chính sách KH&CN, công tác nghiên cứu ứng dụng của tỉnh đã đạt nhiu thành tu phn khi. Thắng lợi lớn nhất là chỉ sau gần 04 năm thc hin tái cơ cấu, ngành đã nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ kết đề tài KH&CN nghiên cứu thành công và đã được thị trường đón nhận như: Chè Vằng hòa tan, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà gai leo – Linh chi, Linh Chi hòa tan, Nhộng Trùng Thảo, rượu Đông Trùng Hạ Thảo, Tỏi đen, rượu Tỏi đen... Đây đều là các sn phm từ các đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là các đề tài, dán KH&CN được thực hiện theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng trong sản xuất và thương mại hoá các sản phẩm KH&CN. Đặc bit, từ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai xây dựng Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa - mô hình trình diễn công nghệ cao với quy mô lớn đầu tiên của tỉnh và cũng là cơ sở để xây dựng khu Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tại Khu vực Đèo Sa Mù, huyện Hướng Hóa. Hiện nay, dự án đã xây dựng trên diện tích 7 ha, áp dụng thành công khoa học kỹ thuật để nhân rộng các loại hoa cao cấp như: lily, hoa tulip và đang nghiên cu, nhân rng các ging cây ăn quả, dược liệu quý hiếm; sản xuất các loại hoa cao cấp như lan hồ điệp... Các sản phẩm đã được đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận.

Với định hướng cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế, các nhiệm vụ KH&CN các cấp triển khai trên địa bàn tỉnh đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng, tập trung phát triển “6 cây, 2 con” chủ lực theo hướng bền vững, thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối với lúa là sản phẩm chủ lực của tỉnh, đã tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh và phục tráng giống lúa HC95 nhằm tạo ra được 1 bộ giống tốt, sạch bệnh mang các đặc tính tốt ban đầu của giống gốc. Đối với cây cà phê, đã nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để tuyển chọn giống cà phê chè có triển vọng nhất và chuyển giao cho nông dân áp dụng nhân rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển cà phê bền vững, mở rộng ngành hàng cà phê trên địa bàn. Đối với hạt tiêu đã phát triển chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị, mở rộng khu vực địa lý bao gồm 38 xã, thị trấn trên địa bàn 4 huyện. 09 địa phương trong toàn tỉnh đã có 09 sản phẩm đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận. Thông qua nhiều dự án KH&CN cấp quốc gia, tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN như: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường bin tnh Qung Tr; Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuỗi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị; Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị; Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị; Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng Trị... Có thể thấy những năm gần đây, số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu thành công được ứng dụng, kể cả nhân rộng phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng tăng.

Doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của ngành KH&CN

Nhiều hoạt động khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ đã được ngành KH&CN triển khai có hiệu quả. Tiêu biểu là đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2015; áp dụng công nghệ mã số mã vạch, mã QR để quản lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng; thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ nhận giải thưởng Chất lượng quốc gia; hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh.

Nhiều ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp cũng sẽ được ngành KH&CN triển khai thực hiện, nhất là khi doanh nghiệp thành lập được Qũy phát triển KH&CN hoặc trở thành doanh nghiệp KH&CN. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 02 doanh nghiệp KH&CN và 01 Qũy phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Với việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, doanh nghiệp được trích mt phn li nhun trước thuế để đầu tư phát trin KH&CN, lp quphát trin KH&CN nhm đổi mi, nâng cao trình độ công nghệ, năng sut, cht lượng và sc cnh tranh ca sn phm, hàng hóa và được hưởng nhiu ưu đãi khác. Đặc bit, với việc thành lập doanh nghiệp KH&CN, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp KH&CN, hàng loạt chính sách tạo thuận lợi và ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp KH&CN sẽ được thực hiện như: ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả KH&CN, hỗ trợ đổi mới công nghệ... Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 ca Thtướng Chính phvvic phê duyt Đề ánHtrhsinh thái khi nghip đổi mi sáng to quc gia đến năm 2025trên địa bàn tnh Qung Trị; đồng thi đã tiến hành cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Các nhiệm vụ được đề xuất theo hướng tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với tinh thần, khí thế mới là tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế, ngành KH&CN tỉnh đã không ngừng đổi mới toàn diện và tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa chiến lược. Những kết quả phấn khởi trên đây chứng tỏ ngành KH&CN tỉnh đã đi đúng hướng và đã có một số thành công nhất định trong tiến trình tái cơ cấu. Qua đó không những nâng cao năng lực nội sinh của ngành KH&CN tỉnh mà còn góp sức cùng với Bộ KH&CN đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành KH&CN và thực hiện thành công mục tiêu của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Người tiên phong đưa vào khảo nghiệm, trồng thành công giống bơ đặc sản 034 (22/7/2019)
Phát triển cây chanh leo ở Hướng Phùng (22/7/2019)
Xây dựng Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng (19/7/2019)
OCOP là trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Trị (12/7/2019)
Long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/2019)
Công nghiệp năng lượng, nguồn lực mới. (26/6/2019)
Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn (26/6/2019)
Khởi công Nhà máy Thủy điện Đakrông 5 (26/6/2019)
Hiệu quả qua ba thập kỉ nỗ lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Thêm 1 dự án điện gió có mức đầu tư gần 1.530 tỉ đồng (30/5/2019)
Đánh giá kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử và mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2018 (28/5/2019)
Giải pháp phát triển kinh tế vùng gò đồi tây Triệu Phong (28/5/2019)
Triển khai nhân rộng rừng trồng cấp chứng chỉ quản lí rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/5/2019)
Hội thảo trao đổi chuyên môn về tim mạch can thiệp (17/5/2019)
Thành tựu bước đầu tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (16/5/2019)
Khoa học công nghệ với đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai (16/5/2019)
Đóng điện xung kích Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị (14/5/2019)
Triệu Phong lập kỉ lục liên tiếp về năng suất lúa (09/5/2019)
Hướng đi mới cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Triệu Phong (09/5/2019)
Phát triển những con đường hoa trở thành “điểm nhấn” thu hút khách du lịch (03/5/2019)
Nhân rộng cánh đồng sản xuất giống lúa Bắc Hương 9 (04/5/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện xã hội dự thảo Công trình “Địa chí Quảng Trị” (02/5/2019)
Cải cách hành chính, động lực để phát triển (26/4/2019)
Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (26/4/2019)
Ghi nhận kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (26/4/2019)
Kì vọng về một vụ mùa bội thu (22/4/2019)
Giải pháp phòng, chống hạn trong sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong (18/4/2019)
Hồ tiêu hữu cơ xuất ngoại (18/4/2019)
Quảng Trị sẽ có tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP (18/4/2019)
Thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/4/2019)
Quảng Trị: Đề nghị bổ sung 02 dự án Nhà máy điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực (17/4/2019)
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị (12/4/2019)
Thống nhất triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao tại Quảng Trị (11/4/2019)
Hội thảo " Ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp " (09/4/2019)
Cần quảng bá, cung ứng rộng rãi hơn sản phẩm nông sản (09/4/2019)
Chương trình "Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" tại Quảng Trị (09/4/2019)
Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (04/4/2019)
Đổi mới công nghệ để tăng tốc phát triển nền kinh tế (02/4/2019)
Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững (02/4/2019)
Nhìn lại một năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (02/4/2019)
Khởi nghiệp, phải hiểu đúng từ định nghĩa (29/3/2019)
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Trị tăng một bậc so với năm trước (29/3/2019)
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 538
Hôm nay 305
Hôm qua 2.567
Tất cả 900.049

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này