Thứ Năm, 27/02/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luật
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 22/10/2019

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, qua đó giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người dân.
Giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương đến người tiêu dùng​

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tỉnh đã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên cơ sở xác định các cây, con chủ lực, có lợi thế cạnh tranh (6 cây, 2 con) gắn với phát triển nhiều loại sản phẩm đặc sản có điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng đặc trưng của các địa phương. Đồng thời, tập trung nguồn lực, chuyển hướng từ hỗ trợ quy mô nhỏ sang quy mô lớn, chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, xem doanh nghiệp là động lực chính thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhờ vậy, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển khá ổn định và toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn nhờ đó được nâng cao, đến năm 2018 tăng gấp 3,9 lần so với năm 2008 (từ 11,2 triệu đồng/ người/năm tăng lên 43,6 triệu đồng/người/ năm). Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn được đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống thủy lợi cơ bản đảm bảo tưới tiêu chủ động cho diện tích đất lúa 2 vụ. Việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với doanh nghiệp đã từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Chính những kết quả đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn lực cho phát triển KT-XH và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

 

Tái cơ cấu nông nghiệp được thể hiện rõ trong trồng trọt bằng kết quả tăng trưởng vượt bậc về năng suất, sản lượng các loại cây trồng nhờ việc tập trung ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật mới. Nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi sản xuất theo hướng chất lượng và giá trị, đến nay đã có trên 80% diện tích lúa chất lượng cao; hơn 7.000 ha cánh đồng lớn sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; hơn 500 ha sản xuất theo hướng hữu cơ; hơn 5.000 hộ gia đình canh tác theo phương thức tự nhiên, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh đã xúc tiến, mời gọi, kết nối với nhiều doanh nghiệp để liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thông qua sự đầu tư của doanh nghiệp, nhiều tiến bộ kĩ thuật mới đã được áp dụng và chuyển giao vào sản xuất trên diện rộng.

 

Với những mô hình liên kết, các địa phương đã đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất quy mô lớn, mang tính hàng hóa cao. Các mô hình cánh đồng lớn với quy mô từ 20- 50 ha/cánh đồng, sản xuất “1 giống, 1 quy trình” đã mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất, giúp giảm chi phí từ 1,5- 1,7 triệu đồng/ha và tăng hiệu quả lên 1,2- 1,5 lần so với sản xuất đại trà.

 

Cùng với trồng trọt, trong lĩnh vực chăn nuôi, việc tái cơ cấu đàn vật nuôi cũng được chú trọng, các giống vật nuôi cho năng suất và chất lượng cao được nhập nuôi và phổ biến rộng rãi. Chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại công nghiệp, bán công nghiệp ngày càng phát triển. Các mô hình liên kết trong chăn nuôi ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả, từ đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Nuôi trồng thủy sản cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổng sản lượng khai thác bình quân hằng năm đạt từ 18.000- 19.000 tấn trong giai đoạn 2008- 2018. Năng lực tàu thuyền phát triển nhanh, đặc biệt là số tàu trên 90 CV đi cùng với trang thiết bị, ngư lưới cụ ngày càng hiện đại góp phần tăng nhanh sản lượng thủy sản, nhiều nghề khai thác mới có hiệu quả được du nhập và phát triển. Trong nuôi trồng thủy sản được tăng cường công tác quản lí nhà nước về công tác giống, xử lí môi trường nuôi, nhất là việc triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi 2 giai đoạn nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao sản lượng.

 

Sản xuất lâm nghiệp đã có sự chuyển đổi dần phương thức trồng rừng từ cung cấp nguyên liệu gỗ dăm sang kinh doanh gỗ lớn để cung cấp nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến xuất khẩu. Đến nay, Quảng Trị được đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về thực hiện mô hình quản lí rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ FSC, đã có 22.158 ha rừng được cấp chứng chỉ (chiếm 12% trong cả nước).

 

Để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cơ cấu lại ngành và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành phù hợp với tiềm năng, lợi thế, nhu cầu của thị trường. Tăng cường công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình canh tác tự nhiên, canh tác hữu cơ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực Quảng Trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất gắn với hoàn thiện quy hoạch các vùng sản xuất và chế biến tập trung. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm. Tiếp tục xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, để thông qua đó thay đổi quy mô tổ chức sản xuất, chuyển giao và ứng dụng nhanh khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 

Tái cơ cấu nông nghiệp vừa là nhiệm vụ vừa là động lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên từ 66- 68 xã và có 1 huyện đạt chuẩn NTM, không còn huyện trắng xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí và không còn xã miền núi đạt dưới 8 tiêu chí xây dựng NTM.

http://baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khảo sát cơ sở sản xuất miến Loan Hảo và trang trại chăn nuôi lợn tại Vĩnh Linh (25/02/2020)
Khảo sát mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Thị xã Quảng Trị (22/02/2020)
Kiểm tra giữa kỳ tiến độ, thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (19/02/2020)
Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (22/02/2020)
Hoàn thiện sản phẩm du lịch tại các di tích lịch sử cách mạng - Giải pháp củng cố thương hiệu du lịch Tỉnh Quảng Trị (22/02/2020)
Khảo sát mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nước mắm tại Hải Lăng (13/02/2020)
Kiểm tra tiến độ, thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính" và “Điều tra chọn cây giống làm vật liệu đầu dòng và xây dựng mô hình vườn ươm giống bơ địa phương có triển vọng của huyện Gio Linh" (13/02/2020)
Khoa học và công nghệ hướng về cơ sở (27/12/2019)
Cam Lộ: Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 (19/12/2019)
Nhân rộng mô hình CSA thâm canh lúa ở Đức Xá (13/11/2019)
Cặp song sinh nữ đầu tiên bằng thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (12/11/2019)
Trồng thí điểm cây dược liệu ba kích tím (12/11/2019)
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao (12/11/2019)
Trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Vĩnh Linh lần thứ 7 (12/11/2019)
Vĩnh Linh: Tiêu chí chọn sản phẩm ưu tiên tham gia Chương trình OCOP (12/11/2019)
Lan hồ điệp công nghệ cao chuẩn bị khoe sắc (11/11/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên (06/11/2019)
Vĩnh Thái: Sản lượng nuôi trồng tôm thẻ chân trắng đạt gần 100 tấn (05/11/2019)
Nuôi thành công cá leo trong ao đất (05/11/2019)
Trồng 26 nghìn cây hoa li và tuylip phục vụ Tết Nguyên đán 2020 (05/11/2019)
Liên kết sản xuất sản phẩm từ cây nghệ (31/10/2019)
Sản xuất lạc an toàn theo mô hình nông nghiệp thông minh (27/10/2019)
Làm tốt công tác tiêu chuẩn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (22/10/2019)
Tập trung phục hồi vườn hồ tiêu (22/10/2019)
Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp (22/10/2019)
Trồng bơ trái vụ cho thu nhập khá ở Tân Liên (17/10/2019)
Nuôi vịt biển, một hướng tạo sinh kế cho ngư dân (17/10/2019)
Thu tiền triệu từ ống tre rừng (17/10/2019)
Vĩnh Linh ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo bước đột phá trong sản xuất và đời sống (15/10/2019)
Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VIII (15/10/2019)
Sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2019)
Sản xuất thành công chất tẩy rửa hữu cơ từ quả bồ hòn (11/10/2019)
Ứng dụng khoa học và công nghệ đối với sản phẩm OCOP (09/10/2019)
Sâm Bố Chính Gio An ước đạt sản lượng 12 tấn trong vụ đầu tiên (07/10/2019)
Trồng thành công cam Vinh lòng vàng trên đất Quảng Trị (07/10/2019)
Ngày hội tự hào nông sản Quảng Trị (07/10/2019)
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 9 tháng năm 2019 (06/10/2019)
Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ (04/10/2019)
Vươn lên từ chăn nuôi gà (02/10/2019)
Hỗ trợ gà giống phát triển mô hình gà Cùa (02/10/2019)
Tuổi trẻ Hướng Hóa khởi nghiệp sáng tạo (02/10/2019)
Một mô hình phát triển kinh tế trên vùng cát xã Hải Vĩnh (02/10/2019)
Cậu học trò đam mê sáng tạo (02/10/2019)
Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế Quảng Trị (27/9/2019)
Triển vọng mô hình trồng ném trên cát (27/9/2019)
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị triển khai thành công điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp nút mạch dưới máy X-quang số hóa xóa nền (DSA) (27/9/2019)
Ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng hệ thống giao thông (27/9/2019)
Đôi vợ chồng duyên nợ với cây cà phê (27/9/2019)
Người thợ cơ khí sáng chế dụng cụ nhổ sắn tiện lợi (26/9/2019)
Tập huấn kĩ năng hỗ trợ khởi nghiệp – Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 (26/9/2019)
Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

Kết luận thanh tra về đo lường

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thống kê lượt truy cập
Số người online 283
Hôm nay 1.560
Hôm qua 3.374
Tất cả 1.610.079

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này