Thứ Năm, 02/7/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 07/11/2019

ISO hành chính - Công cụ hiệu quả góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đây cũng là công cụ hữu hiệu trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại.
Tập huấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động UBND phường, xã, thị trấn
Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, việc sử dụng công cụ phù hợp là rất quan trọng. Trong khá nhiều các mô hình quản lý có thể đưa vào áp dụng trong các cơ quan hành chính, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là một lựa chọn thích hợp.

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN), về lâu dài, là nhằm tạo ra một phương pháp làm việc khoa học (như là một công cụ quản lý mới), góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các quá trình thực thi nhiệm vụ (tức giải quyết các công việc) nhằm đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng của công dân (dưới danh nghĩa tổ chức hay cá nhân) và phù hợp với các chế định (gồm hệ thống pháp quy và các quy định khác phải thực hiện). Đây là một quá trình về bản chất là một sự thay đổi về tư duy và phương pháp làm việc. Thực hiện Quyết định số 144/2006/ QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các CQHCNN, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các CQHCNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010 (Quyết định số 156/QĐUBND ngày 29/01/2007).

Thực hiện Quyết định số 118/2009/ QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/ QĐ-TTg ngày 20/6/2006 quy định áp Khoa hoïc vaø Coâng ngheä ñaëc san 30 dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các CQHCNN, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các CQHCNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2013 (Quyết định số 188/ QĐ-UBND ngày 25/01/2011).

Thực hiện Quyết định số 19/2014/ QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 2446/QĐ-UBND 03/11/2014).

Qua 13 năm thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006, Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 và Quyết định số 19/2014/ QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Trị đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu CCHC của tỉnh. 

Cho đến nay, 44 (100%) cơ quan hành chính thuộc đối tượng bắt buộc đã triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; UBND cấp huyện (10 cơ quan); Hệ thống các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (19 cơ quan); Hệ thống các Chi cục trực thuộc Sở, ngành (13 cơ quan).

Đối với hệ thống UBND cấp xã được khuyến khích áp dụng. Cho đến nay có 120/141 UBND phường, xã, thị trấn đã triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Việc áp dụng HTQLCL trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể như sau:

Đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của doanh nghiệp, địa phương, cơ sở; giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến CQHCNN.

Về phía lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng HTQLCL: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị điều hành công việc nội bộ trôi chảy và có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong quá trình xử lý công việc; đặc biệt, đối với cơ quan, đơn vị áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành xử lý công việc. Lãnh đạo cơ quan không cần phải thường xuyên có mặt tại cơ quan vẫn điều hành và nắm được tình hình công việc ở mọi nơi, mọi lúc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được toàn bộ quá trình xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị; nắm rõ công việc ai đang làm, có đúng tiến độ hay không; hạn chế được cách thức giải quyết công việc tuỳ tiện theo chủ quan của cán bộ, công chức.

Về phía cán bộ, công chức: Được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Được phân công rõ ràng trách nhiệm trong quá trình xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị; được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn. Việc áp dụng HTQLCL đối với các quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị giúp cán bộ, công chức thực hiện trách nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt.

Về phía các tổ chức, công dân (người thụ hưởng kết quả của việc áp dụng HTQLCL): Tại UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đã thực sự đem lại hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực được coi là vấn đề nhạy cảm đối với xã hội hiện nay như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy khai sinh, chứng thực... Các TTHC đều có quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch; quy định rõ các loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ; quy định thời gian xử lý và trả kết quả, làm cho người dân không mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi, sự hài lòng về chất lượng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Áp dụng HTQLCL làm giảm thiểu sự nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức, người dân đến cơ quan nhà nước đã được hướng dẫn, trả kết quả xử lý đúng hẹn... là một bước tiến rất quan trọng trong tiến trình cải cách TTHC.

Ngoài ra việc áp dụng HTQLCL đối với các lĩnh vực liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân còn là biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên thực tế các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là với các quy định về thời gian xử lý hồ sơ, về phí, lệ phí, về việc áp dụng thống nhất các biểu mẫu... từ đó nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi hoặc sửa đổi cho phù hợp với đặc điểm từng địa phương, ban ngành, tránh bị chồng chéo, rườm rà các thủ tục, giấy tờ không cần thiết. Đây chính là một nội dung đáp ứng mục tiêu đơn giản hoá TTHC của Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của CQHCNN một cách có hiệu lực, hiệu quả là một trong những biện pháp thúc đẩy công cuộc CCHC của Chính phủ. Qua khảo sát, đánh giá thực trạng tại các cơ quan hành chính đã và đang xây dựng HTQLCL có thể thấy rằng, chủ trương áp dụng HTQLCL vào hoạt động các cơ quan hành chính là hoàn toàn đúng đắn. Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính nếu được kết hợp với TTHC “một cửa” và công nghệ thông tin thì hiệu quả rất cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai như:

Một số cơ quan hành chính, trong quá trình triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến, chưa thấu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với từng lĩnh vực hoạt động tại đơn vị mình; còn chậm khắc phục các điểm không phù hợp, chưa đưa ra các giải pháp cải tiến sau kiểm tra, đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo. Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL chưa thường xuyên, kịp thời. Các phòng chuyên môn; cán bộ, công chức chưa thực sự tích cực vận hành HTQLCL do đó phần nào đã làm hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

Sự thành công của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của mỗi CQHCNN chủ yếu được quyết định bởi sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, ý chí quyết tâm của lãnh đạo cơ quan, sự nhận thức đúng đắn về HTQLCL của lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị. Tiêu chuẩn ISO 9001 là một công cụ tốt, hữu ích có thể giúp người lãnh đạo cao nhất sử dụng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này có thành công hay không phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của người lãnh đạo cao nhất của CQHCNN. Nếu lãnh đạo cao nhất thực sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, vận dụng việc áp dụng hợp lý thì sẽ có hiệu quả lớn. Ngược lại, nếu người lãnh đạo cao nhất không quan tâm, không sát sao thì có thể dẫn tới việc phản tác dụng trong quá trình áp dụng. Việc áp dụng sẽ trở nên nặng nề, mang tính hình thức và làm giảm năng suất thực hiện công việc.

Các thủ tục/quy trình mà ISO bắt buộc phải lập văn bản, như Kiểm soát tài liệu, Kiểm soát hồ sơ, Kiểm soát sản phẩm/dịch vụ không phù hợp, Thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa, Đánh giá nội bộ... một số cơ quan còn xem nhẹ việc áp dụng các thủ tục này trong khi các thủ tục này chính là xương sống của ISO 9001.

Qua kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm về tình hình triển khai áp dụng HTQLCL cho thấy, việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại một số cơ quan hành chính còn mang tính hình thức, thậm chí tại một số cơ quan hệ thống quản lý đã được xây dựng không được duy trì, cải tiến thường xuyên.

Kinh phí phục vụ cho việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định không được các cơ quan hành chính lập dự toán, bố trí hàng năm đã làm ảnh hưởng đến việc duy trì và cải tiến HTQLCL.

Để HTQLCLCT theo ISO 9001 thực sự là một công cụ hiệu quả góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, trong thời gian tới cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Lãnh đạo các cơ quan hành chính và Ban ISO cần có biện pháp thích hợp để áp dụng triệt để HTQLCL vào các hoạt động của cơ quan. Cần có biện pháp cụ thể để nâng cao nhận thức về chất lượng của CBCC và tăng cường hiệu lực áp dụng của hệ thống. Đây là công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ quan áp dụng và các đơn vị cơ quan liên quan, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động từ lãnh đạo cao nhất đến mọi thành viên trong cơ quan cùng với sự phối hợp của cấp uỷ và lãnh đạo các đoàn thể.

Các cơ quan hành chính cần thực hiện nghiêm túc việc công bố, duy trì và cải tiến HTQLCL. Việc đánh giá chỉ số CCHC đối với việc áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính hàng năm dựa trên các bằng chứng về công bố HTQLCL, kế hoạch và kết quả thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL: đánh giá chất lượng nội bộ, kiểm soát sản phẩm/văn bản không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa, kiểm soát tài liệu…

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO hành chính của tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt (đến năm 2020, 100% UBND phường, xã, thị trấn hoàn thành triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015). Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đang áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN. Đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Căn cứ mô hình khung HTQLCL, phổ biến, hướng dẫn để UBND các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện áp dụng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức về HTQLCL, đặc biệt hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo cán bộ, công chức và sử dụng cán bộ, công chức đủ năng lực để giúp tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính. 

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa bộ tài liệu ISO để áp dụng cho phù hợp và hiệu quả hơn đối với CQHCNN; có những quy định cụ thể về việc kết nối xây dựng, áp dụng HTQLCL theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 với Đề án đơn giản hóa TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình một cửa điện tử. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

Việc xây dựng HTQLCL theo ISO 9001 đã khó nhưng việc duy trì và cải tiến còn khó hơn nhiều đối với các CQHCNN, đòi hỏi sự cam kết và quyết tâm cao hơn của lãnh đạo và toàn thể nhân viên. Duy trì và cải tiến hệ thống là điều kiện tiên quyết để ISO thật sự thực chất, đi vào cuộc sống, trở thành công cụ đắc lực cho CCHC đặc biệt là cải cách TTHC. Với những kết quả đã đạt được qua 13 năm triển khai thực hiện, chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban ngành, địa phương; việc ứng dụng HTQLCL trong hoạt động quản lý nhà nước sẽ có hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, hỗ trợ đắc lực cho chương trình CCHC của tỉnh./.

Trần Thiềm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đối với cơ sở sản xuất nấm Vân Nhi (02/7/2020)
Hội nghị triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (29/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (19/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (15/6/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị” (12/6/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (05/6/2020)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) tại vùng Bắc Hướng Hóa” (28/5/2020)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây gia vị cao cấp Vanilla đạt tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá”. (28/5/2020)
Thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (26/5/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây lan Giả Hạc (Dendrobium anosmum) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (22/5/2020)
Hội nghị đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm chè vằng Quảng Trị (20/5/2020)
Nghiệm thu dự án nông thôn miền núi: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị” (19/5/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Giải Cầu lông chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 (17/5/2020)
Tập huấn: Triển khai xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2020 (11/5/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (07/5/2020)
Kiểm tra giữa kỳ đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung – Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” (03/5/2020)
Kiểm tra giữa kỳ Dự án “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị" (24/4/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020. (31/3/2020)
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 (30/3/2020)
Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (26/3/2020)
Tập huấn “Kỹ thuật thu hái, bảo tồn, sơ chế nguồn dược liệu Giảo Cổ Lam tại huyện đảo Cồn Cỏ” (19/3/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả thực hiện năm 2020 (04/3/2020)
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (02/3/2020)
Sở KH&CN: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 (25/02/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 (22/02/2020)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 (10/02/2020)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 (06/02/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020; Tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) (30/01/2020)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (10/01/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống lúa HC95”. (03/01/2020)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (02/01/2020)
Hội đồng KH&CN: Nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài "Địa chí Quảng Trị" (27/12/2019)
Hội đồng nghiệm thu kết quả Chương trình: “Quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể các sản phẩm Chuối và Gạo ở các huyện Hướng Hóa và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ” (19/12/2019)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ quả bơ tại Quảng Trị” (16/12/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với dự thảo Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” (16/12/2019)
Thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Cửa Việt” (13/12/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống Chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị” (12/12/2019)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (10/12/2019)
Tập huấn công tác báo cáo thống kê khoa học và công nghệ đối với các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (06/12/2019)
Tập huấn hướng dẫn vào chậu hoa lan Hồ Điệp (06/12/2019)
Hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của Sở (04/12/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (29/11/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tham dự TechDemo Gia Lai 2019 (25/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa” (22/11/2019)
Khảo sát các dự án đăng ký Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2019 (22/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)” phù hợp tại tỉnh Quảng Trị.” (20/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý đối với “Chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị.” (19/11/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 447
Hôm nay 1.611
Hôm qua 2.490
Tất cả 2.080.072

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này