Thứ Sáu, 14/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 23/12/2019

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 23/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố và 97 đại biểu đại diện cho 11000 hội viên. Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã về tham dự Đại hội.
         Báo cáo tổng kết hoạt động cho thấy, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị (Liên hiệp Hội) đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm chính trị của tổ chức đại diện cho đội ngũ tri thức KH&CN của tỉnh. Hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội đã có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Thông qua các hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng, Liên hiệp Hội đã phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật cho đội ngũ trí thức và các Tổ chức – Hội thành viên. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức: Liên hiệp Hội đã xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức thành viên, tập hợp đoàn kết, phát huy và trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới. Các hoạt động của các hội viên trí thức thuộc Liên hiệp Hội đa dạng và phong phú, phát triển có chiều sâu. Các hoạt động thông tin, đào tạo và phổ biến kiến thức ngày càng hiệu quả, triển khai sâu rộng và có chiều sâu. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Liên hiệp Hội tập hợp nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý,khoa học, công nghệ tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 24 đề án, dự án kinh tế -xã hội quan trọng của tỉnh, các ngành, các địa phương; Tham gia phản biện, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc nâng cao chất lượng tham mưu soạn thảo, xây dựng các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, góp phần hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các dự án kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh. Hoạt động nghiên cứu, ứng dung chuyển giao khoa học và kỹ thuật được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các tổ Tổ chức – Hội thành viên đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành, tổng hợp phục vụ cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động sáng tạo, vinh danh trí thức: Đã tổ chức phát động, triên khải tổng kết 03 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Hội thi tập hợp nhiều giải pháp tích cực, ứng dụng thực tiễn cao, qua đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế. Hoạt động hợp tác quốc tế: Liên hiệp Hội đã tổ chức các buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về KH&CN với các Sở KH&CN, các trường đại học của hai nước Lào và Thái Lan. Các công tác kiểm tra, giám sát; Thi đua, khen thưởng; Hoạt động của các Tổ chức – Hội thành viên cũng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực.
        Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024 đề ra mục tiêu xây dựng liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, góp ý của các Tổ chức – Hội thành viên.
        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức KH&CN, sự liên kết điều phối của Liên hiệp Hội và các tổ chức KH&CN, sự giúp đỡ, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,…trong thành tựu chung của tỉnh. Liên hiệp Hội ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp.
       Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoạt động của Hội chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ trí thức và yêu cầu của tỉnh; các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất chưa nhiều; Liên hiệp Hội chưa làm tốt vai trò tập hợp, kết nối các cơ quan, các nhà khoa học với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
         Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm tới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh khá so với cả nước. Để thực hiện và phát huy mạnh mẽ, vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, Liên hiệp Hội cần nâng cao hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính năng động, sáng tạo; tạo môi trường để các thành viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là tập trung ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết hàng hóa rộng lớn.
        Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội chủ động đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chính sách đối với tri thức. Tập hợp phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện, chủ động lựa chọn những vấn đề cụ thể để tham gia đóng góp ý kiến với tỉnh về chuẩn bị các văn kiện cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa ra các luận cứ định hướng, làm rõ mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
       Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2019 -2024.
        Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho Liên hiệp Hội tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, giai đoạn 2014 -2019; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân và Bằng Khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội

GS.TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng bức trướng của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt cho Liên hiệp Hội Quảng Trị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên hiệp Hội tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có nhiều thành tích giai đoạn 2014-2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có nhiều thành tích giai đoạn 2014-2019

 
Sỹ Tiến
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã (11/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Thông báo về việc đưa phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới của tỉnh vào sử dụng chính thức

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 16
Hôm nay 237
Hôm qua 2.728
Tất cả 2.269.533

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này