Chủ Nhật, 05/4/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 14/01/2020

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL (20/01/1950-20/01/2020) và hoạt động Đo lường ở Quảng Trị
Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tập huấn Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 trong doanh nghiệp
Cách đây 70 năm ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chủ Minh đã ký sắc lệnh 08/SL Ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ mét, là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là văn bản Luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta. Sắc lệnh 08/SL đã xác định đúng đắn, sáng suốt nhiều nội dung của công tác quản lý nhà nước về đo lường như: đơn vị và và chuẩn đơn vị đo lường hợp pháp, việc sản xuất và sử dụng phương tiện đo, việc xử phạt các vi phạm về đo lường… Sắc lệnh 8/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới và điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường nước ta. Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử đầu tiên về đo lường và động viên khích lệ những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ  khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm làm “Ngày Đo lường Việt Nam”. 

Ngày nay, khi nghiên cứu hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Sắc lệnh 08/SL, chúng ta không thể không xúc động và ngạc nhiên trước sự nhìn nhận và đánh giá sáng suốt của Bác Hồ với công tác đo lường, một lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhưng lại liên quan mật thiết đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Sắc lệnh 08/SL thực sự là viên gạch đầu tiên và là điểm xuất phát để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay.Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sau đó và cuộc cách mạng về công nghệ hiện đại đang diễn ra đã làm thay đổi hẳn vai trò đo lường trong sản xuất. Từ trình độ thủ công, sản xuất chuyển dần lên trình độ cơ khí hoá, tự động hoá với sự áp dụng rộng rãi kỹ thuật điện tử, tin học. Đo lường hầu như tham dự vào toàn bộ chu trình hình thành một sản phẩm, từ khâu thiết kế, chế tạo thử đến việc kiểm tra vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, điều khiển, điều chỉnh quá trình công nghệ và giai đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng, cho đến khâu lắp đặt đưa sản phẩm vào sử dụng và bảo hành sản phẩm. Nhiệm vụ hàng đầu của đo lường trong sản xuất là cung cấp những thông tin sơ cấp dùng trong kỹ thuật xử lý số liệu bằng điện tử và tin học để tối ưu hoá quá trình công nghệ, tối ưu hoá việc sử dụng vật liệu và năng lượng. Đo lường chính là cơ sở, là trung tâm của hệ thống điều chỉnh, điều khiển trong quá trình sản xuất. Vì thế người ta đã nhận xét ba bộ phận hợp thành của một nền sản xuất hiện đại chính là năng lượng, nguyên vật liệu và đo lường.

Trải qua 70 năm, ngành Đo lường Việt Nam đã phát triển không ngừng và đáp ứng được yêu cầu trong các giai đoạn lịch sử. Hệ thống các văn bản pháp luật về đo lường được sửa đổi nhiều lần qua các giai đoạn lịch sử và đến nay chúng ta đã có một hệ thống các văn bản pháp lý về đo lường tương đối hoàn thiện, bao gồm Luật Đo lường  (2011) và các văn bản dưới luật, phù hợp với trình độ kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật hiện nay của đất nước và phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế thời đại. 

Ở Quảng Trị, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động đo lường ở tỉnh Quảng Trị thường xuyên được củng cố về tổ chức, trang bị các chuẩn đo lường, trang thiết bị và đào tạo nguồn lực về con người để nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh, đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 9/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị ra đời nhằm sự phối hợp đồng bộ về quản lý Đo lường giữa Sở KH&CN với các Sở Ban ngành huyện/ thị xã; Tăng cường các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong công tác quản lý Đo lường trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị”. Quyết định 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai chương trình: Nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hoá tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cấp huyên/xã, tiến đến phân cấp quản lý Nhà nước cấp.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức như phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học & Công nghệ xây dựng phóng sự phát sóng trên Truyền hình Quảng Trị; phổ biến thông qua các lớp tập huấn, công văn hướng dẫn, trong các đợt thanh, kiểm tra đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng một số văn bản về hoạt động đo lường như: Luật Đo lường; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hổ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và nhiều văn bản QPPL khác có liên quan.

Song song với việc tham mưu tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng thử nghiệm, Sở KH&CN đã tăng cường cơ sở vật chất về đo lường cho cấp huyện, cấp xã như hỗ trợ trang bị trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh và các quả cân chuẩn phục vụ công tác quản lý đo lường. Đến nay các huyện đã trang bị được 38 trạm cân đối chứng trên địa bàn toàn tỉnh, là công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua bán, thanh toán.

Về năng lực kiểm định, các tổ chức kiểm định tại Quảng Trị đáp ứng 80% yêu cầu kiểm định của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Có khả năng kiểm định được các phương tiện đo có số lượng lớn như: Đồng hồ đo nước lạnh; Công tơ điện xoay chiều 1 pha; Công tơ điện xoay chiều 3 pha; Cột đo xăng dầu; Taximet, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân ô tô, phương tiện đo dung tích thông dụng ca đong, bình đong, thùng đong; Áp kế lò xo, huyết áp kế lò xo; huyết áp kế thủy ngân; Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não) và 02 hoạt động hiệu chuẩn đo lường (Quả cân cấp chính xác M1, bình chuẩn kim loại) và chứng nhận 44 chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo. Hàng năm trên địa bàn bình quân kiểm định: 57.805 (ptđ) các loại , trong đó: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 9.079 ptđ các loại;  Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Trị thuộc Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Trung: 36.377 phương tiện đo, bao gồm: (đồng hồ điện 1 pha: 30.312 cái; đồng hồ điện 3 pha: 4.810 cái; Biến dòng: 1.255 cái); Trung tâm Kiểm định đồng hồ và chống thất thoát- Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị: 12.349 đồng  hồ  nước, số lượng phương tiện đo được kiểm định được tăng dần theo hàng năm.

Công tác quản lý đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn theo Thông tư số 21/2014/BKHCN ngày 15/7/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục cũng đã xây dựng quy trình chứng nhận đủ điều kiện và Công bố sử dụng dấu định lượng trên hàng đóng gói sẵn, đã tiếp nhận 02 hồ sơ Công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói và cấp 02 giấy Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đối với 2 loại sản phẩm. Hướng dẫn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh về ghi lượng và định lượng hàng đóng gói sẵn. Thông qua hoạt động này, vai trò quản lý đo lường trong hàng đóng gói sẵn của Chi cục ngày càng được khẳng định, doanh nghiệp kiểm soát được hàng hóa đóng gói, lợi ích của người tiêu dùng được bảo vệ.

Công tác quản lý nhà nước về đo lường phân cấp đối với cấp xã, cấp huyện hoạt động rõ nét hơn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; phối hợp thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường đã có góp phần tăng cường hiệu lực trong việc quản lý đo lường, giúp cơ quan pháp luật xử lý các vi phạm. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm hành chính về đo lương đã góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn hàng giả, tăng cường hiệu lực của pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính; bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo trật tự trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh trong năm qua cũng gặp không ít những khó khăn nhất định... Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đo lường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về đo lường của các cấp, các ngành chưa thật sự đồng bộ, còn nhiều hạn chế, ít quan tâm, cán bộ làm công tác đo lường cấp cơ sở còn mỏng; việc thông tin, tuyên truyền hoạt động đo lường chưa được thường xuyên sâu rộng; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, để hoạt động đo lường tiếp tục phát huy thế mạnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khỏe nhân dân thì cần tập trung giải quyết một số vấn đề như sau: Thứ nhất, phối hợp và tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường từ cấp tỉnh đến địa bàn huyện, xã một cách sâu rộng, hợp lý và hiệu quả hơn; Thứ hai, xây dựng được một hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn hiệu lực hơn để đo lường được thống nhất, chính xác phục vụ thiết thực và hiệu quả cho phát triển kinh tế của tỉnh; Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại các trung tâm thương mại, điểm buôn bán nhỏ lẻ ... sử dụng phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn, phép đo trong thương mại bán lẻ... để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản về đo lường đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm (20/01/1950 - 20/01/2020) ngày Bác Hồ  ký sắc lệnh 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam và 19 năm ngày Đo lường Việt nam, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị cùng với ngành đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đồng thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

 
 
Dương Mạnh Tường - Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nền tảng số: Tương lai của nền kinh tế (31/3/2020)
5 vấn đề pháp lý cơ bản cần chuẩn bị khi khởi nghiệp (23/3/2020)
Triển vọng từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung (18/3/2020)
Vươn lên từ mô hình kinh tế đa cây đa con (03/3/2020)
Bước đột phá trong lĩnh vực AI (03/3/2020)
Quản lý nhãn hiệu sau khi được công nhận (13/02/2020)
Sử dụng vật liệu nano và ánh nắng mặt trời để xử lý nước ô nhiễm thuốc trừ sâu (13/02/2020)
Nhà khoa học trẻ chế keo giúp vết thương mau lành (13/02/2020)
Ứng dụng khoa học lựa chọn bộ giống lúa chủ lực chất lượng cao (13/02/2020)
Thiết bị mới phát hiện virus corona nhanh chưa từng có (13/02/2020)
Đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (19/02/2020)
Phục vụ cộng đồng nghiên cứu khoa học các công bố khoa học mới nhất về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (06/02/2020)
Khoa học công nghệ cấp huyện: Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương (12/02/2020)
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa - bước tiến trong hội nhập, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và sự cạnh tranh bình đẳng (04/02/2020)
Tốc độ nhanh cạn kiệt oxy ở các đại dương ngày một tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm (08/01/2020)
Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene. (08/01/2020)
Lưu trữ dữ liệu trong các đồ vật thường ngày (19/12/2019)
Trên đỉnh Sa Mù (16/12/2019)
Động vật có thể giúp con người theo dõi đại dương (19/12/2019)
Siết chặt quản lý tàu bay không người lái (08/01/2020)
Vi khuẩn tiến hóa trong phòng thí nghiệm chuyển sang tiêu thụ CO2 để sinh trưởng (16/12/2019)
Sản xuất nông nghiệp sử dụng những kỹ thuật mới trong thời đại CMCN 4.0 (16/8/2019)
Chợ an toàn thực phẩm, mô hình cần được nhân rộng (04/5/2019)
Công nghệ chuyển đổi nước biển thành nhiên liệu hydro (04/4/2019)
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu ở Cam Lộ (24/01/2019)
Hướng Hóa: Lao Bảo chủ động nguồn hoa đón tết (10/01/2019)
Khắc phục bất lợi của thời tiết để triển khai sản xuất vụ đông xuân (05/01/2019)
Đột phá từ những cây trồng mới ở Cam Lộ (19/12/2018)
Nông nghiệp Vĩnh Linh một năm nhìn lại (19/12/2018)
Hiệu quả từ mô hình bể chứa rác thải trên đồng ruộng ở Triệu Long (06/11/2018)
Làng hoa An Lạc vào vụ hoa tết (24/10/2018)
Gio Phong, xã điển hình về xây dựng nông thôn mới (18/10/2018)
Xã Triệu An khai thác lợi thế vùng biển để phát triển kinh tế (27/9/2018)
Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng. (18/7/2018)
Giải pháp phát triển ngành du lịch ở huyện Triệu Phong (25/6/2018)
Người tiên phong đưa lúa nước lên đồi (29/5/2018)
Khởi nghiệp với tinh dầu tràm (03/5/2018)
Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp (30/3/2018)
Kết nối người sản xuất và tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn (20/3/2018)
Một doanh nghiệp trẻ năng động (14/3/2018)
Quảng bá đặc sản của quê hương qua website rauliet.com (11/3/2018)
Ghi nhận ở phiên chợ nông sản vùng Cùa (07/3/2018)
Tổ chức KOICA hỗ trợ vốn dự án "ngân hàng bò" cho xã Cam Thành (06/3/2018)
Linh Hải nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới (26/02/2018)
Niềm vui từ những chuyến tàu ra khơi đầu năm (22/02/2018)
Ra đồng đầu năm (22/02/2018)
Sôi động ra quân sản xuất, kinh doanh (22/02/2018)
Ngư dân trúng “lộc biển” đầu năm (22/02/2018)
Tích cực phòng chống rét cho đàn trâu bò. (08/02/2018)
Đảng bộ 40 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (02/02/2018)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thông báo kết quả xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 01 năm 2020)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 207
Hôm nay 3.518
Hôm qua 3.877
Tất cả 1.758.079

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này