Thứ Năm, 25/02/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
GIỚI THIỆU VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 26/QĐ-SKHCN
Ban hành:
19/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng
2 14/KH-SKHCN
Ban hành:
18/02/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị
3 15/KH-SKHCN
Ban hành:
18/02/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
4 25/QĐ-SKHCN
Ban hành:
08/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021
5 23/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện phần đối ứng của đề tài cấp bộ: khảo nghiệm và phát triển một số dòng, giống bơ triển vọng tại vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ
6 24/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
7 320/QĐ-UBND
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020
8 342/QĐ-UBND
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ X, năm 2021
9 324/QĐ-UBND
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng chế biến vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10 341/QĐ-UBND
Ban hành:
05/02/2021
Hiệu lực:
Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021
11 13/KH-SKHCN
Ban hành:
04/02/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
12 36/SKHCN-VP
Ban hành:
02/02/2021
Hiệu lực:
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 2/2021
13 27/SKHCN-VP
Ban hành:
28/01/2021
Hiệu lực:
Về việc thực hiện tổ chức phong trào Tết trồng cây
14 11/KH-SKHCN
Ban hành:
27/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
15 12/KH-SKHCN
Ban hành:
27/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
16 18/QĐ-SKHCN
Ban hành:
27/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021
17 17/QĐ-SKHCN
Ban hành:
26/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
18 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Tổ xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các DN chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị"
19 07/BC-SKHCN
Ban hành:
25/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2021
20 06/BC-SKHCN
Ban hành:
25/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình
21 18/SKHCN-KHTC
Ban hành:
21/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020
22 05/BC-SKHCN
Ban hành:
21/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020
23 04/BC-SKHCN
Ban hành:
21/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
24 04/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
25 05/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
26 08/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
27 06/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
28 07/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
29 01/KH-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
30 02/KH-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
31 12/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
32 13/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ
33 77/QĐ-UBND
Ban hành:
13/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
34 10/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị
35 11/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
36 03/KH-UBND
Ban hành:
12/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
37 02/BC-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
38 07/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
39 08/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 của Trạm nghiên cứu và Phát triển Nấm
40 03/BC-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở KH CN với BTV tỉnh ủy năm 2020
Tổng số: 641
Trang 1 / 17 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020

Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng chế biến vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kết luận số 13/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 36/SKHCN-VP về việc Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 2/2021

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này