Thứ Bảy, 19/9/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 425/SKHCN-VP
Ban hành:
17/9/2020
Hiệu lực:
Hỏa tốc về việc thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
2 110/BC-SKHCN
Ban hành:
11/9/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ quý 3/2020, kế hoạch quý 42/2020
3 250/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/9/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 dự án: Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong
4 249/QĐ-SKHCN
Ban hành:
10/9/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Khoa học và Công nghệ
5 248/QĐ-SKHCN
Ban hành:
09/9/2020
Hiệu lực:
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 - Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"
6 108/BC-SKHCN
Ban hành:
08/9/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III và kế hoạch công tác Qúy 4 năm 2020
7 237/QĐ-SKHCN
Ban hành:
01/9/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật thuộc nhiệm vụ: Mua thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất cho Trạm nghiên cứu và phát triển Nấm
8 238/QĐ-SKHCN
Ban hành:
01/9/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh, thực hiện năm 2021
9 230/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"
10 231/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế"
11 232/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài: "Nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của các điệu hò Quảng Trị"
12 45/TB-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa
13 44/TB-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc
14 40/KH-SKHCN
Ban hành:
31/8/2020
Hiệu lực:
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
15 107/BC-SKHCN
Ban hành:
28/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả hoạt động Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2030
16 41/TB-SKHCN
Ban hành:
27/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
17 40/TB-SKHCN
Ban hành:
27/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
18 43/TB-SKHCN
Ban hành:
27/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị
19 42/TB-SKHCN
Ban hành:
27/8/2020
Hiệu lực:
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa
20 370/SKHCN-VP
Ban hành:
27/8/2020
Hiệu lực:
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 117/TB-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
21 223/QĐ-SKHCN
Ban hành:
24/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
22 106/BC-SKHCN
Ban hành:
24/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2020
23 226/QĐ-SKHCN
Ban hành:
24/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ TXTCN của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2021
24 225/QĐ-SKHCN
Ban hành:
24/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 (lần 2)
25 362/SKHCN-VP
Ban hành:
21/8/2020
Hiệu lực:
V/v đẩy mạnh và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI)
26 101/BC-SKHCN
Ban hành:
17/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025
27 215/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài:"Nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ"
28 345/SKHCN-VP
Ban hành:
11/8/2020
Hiệu lực:
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
29 100/BC-SKHCN
Ban hành:
10/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực
30 338/SKHCN-VP
Ban hành:
10/8/2020
Hiệu lực:
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới
31 214/QĐ-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
32 97/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2020
33 98/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2020
34 99/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
35 332/SKHCN-VP
Ban hành:
04/8/2020
Hiệu lực:
V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
36 212/QĐ-SKHCN
Ban hành:
04/8/2020
Hiệu lực: 04/8/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
37 330/SKHCN-VP
Ban hành:
03/8/2020
Hiệu lực:
Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
38 328/SKHCN-VP
Ban hành:
30/7/2020
Hiệu lực: 30/7/2020
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
39 209/QĐ-SKHCN
Ban hành:
29/7/2020
Hiệu lực: 29/7/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
40 207/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019, đề tài:" Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị"
Tổng số: 214
Trang 1 / 6 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 425/SKHCN-VP về việc Hỏa tốc về việc thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch số 40/KH-SKHCN về việc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao.

Báo cáo số 110/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ quý 3/2020, kế hoạch quý 42/2020

Quyết định số 250/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 dự án: Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2537/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 2, năm 2020)

Quyết định số 248/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 - Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 108/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III và kế hoạch công tác Qúy 4 năm 2020

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 242
Hôm nay 2.642
Hôm qua 5.591
Tất cả 2.436.734

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này