Thứ Hai, 25/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 04/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
2 05/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021
3 08/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021
4 06/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
5 07/KH-SKHCN
Ban hành:
20/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
6 01/KH-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
7 02/KH-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
8 12/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
9 13/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ
10 11/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
11 10/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị
12 07/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
13 08/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 của Trạm nghiên cứu và Phát triển Nấm
14 02/BC-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
15 03/BC-SKHCN
Ban hành:
11/01/2021
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở KH CN với BTV tỉnh ủy năm 2020
16 06/QĐ-SKHCN
Ban hành:
07/01/2021
Hiệu lực:
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17 02/TB-SKHCN
Ban hành:
06/01/2021
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 01/2021
18 47/KH-SKHCN
Ban hành:
29/12/2020
Hiệu lực:
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
19 380/QĐ-SKHCN
Ban hành:
29/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
20 373/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị
21 374/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020
22 183/BC-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/2/2020 và Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
23 371/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở KH CN Quảng Trị
24 369/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp kiểm soát nguy cơ rủi ro trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm xuất khẩu ở tỉnh Quảng Trị
25 184/BC-SKHCN
Ban hành:
28/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả hoạt động KH CN năm 2020 và kế hoạch năm 2021
26 182/BC-SKHCN
Ban hành:
24/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020
27 589/SKHCN-VP
Ban hành:
22/12/2020
Hiệu lực:
V/v đề xuất chương trình công tác trọng tâm của Sở KH CN năm 2021
28 180/BC-SKHCN
Ban hành:
22/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
29 359/QĐ-SKHCN
Ban hành:
18/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Hướng Hóa)
30 360/QĐ-SKHCN
Ban hành:
18/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bơ Gio Linh)
31 361/QĐ-SKHCN
Ban hành:
18/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong nước - Bột sắn dây Vĩnh Linh)
32 362/QĐ-SKHCN
Ban hành:
18/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (Đăng kỹ bảo hộ Nhãn hiệu tập thể trong nước - Cá khô Cửa Việt)
33 173/BC
Ban hành:
17/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020
34 174/BC-SKHCN
Ban hành:
17/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020
35 176/BC-SKHCN
Ban hành:
17/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
36 171/BC-SKHCN
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao
37 172/BC-SKHCN
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH CN giai đoạn 2011-2020 trong năm 2020
38 31/2020/QĐ-UBND
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
39 170/BC-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
40 348/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại sau đợt lũ lụt năm 2020 đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đang triển khai thực hiện
Tổng số: 324
Trang 1 / 9 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về việc Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN về việc Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021

Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Kế hoạch số 01/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 02/KH-SKHCN về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 453
Hôm nay 5.236
Hôm qua 4.270
Tất cả 3.029.414

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này