Thứ Tư, 26/6/2019 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Bộ KH&CN

Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN : Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
Số hiệu 11/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/8/2018        15/9/2018
Trích yếu Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Người ký Trần Văn Tùng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (11/12/2014)
Văn bản hợp nhất số 01 /VBHN-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (28/11/2014)
Quyết định số 3253/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (24/11/2014)
Thông tư số 32 /2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (06/11/2014)
Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (06/11/2014)
Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (15/10/2014)
Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ (10/10/2014)
Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (08/10/2014)
Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (19/9/2014)
Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (25/8/2014)
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (15/7/2014)
Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (15/7/2014)
Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (01/7/2014)
Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen (16/6/2014)
Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (16/6/2014)
Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (13/6/2014)
Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (13/6/2014)
Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (30/5/2014)
Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân (26/5/2014)
Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (26/5/2014)
Quyết định số 847/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (25/4/2014)
Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (25/4/2014)
Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” (10/4/2014)
Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (08/4/2014)
Quyết định số 644/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu" (07/4/2014)
Quyết định số 588/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ (31/3/2014)
Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (31/3/2014)
Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (31/3/2014)
Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ (18/02/2014)
Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Về việc phê duyệt Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" (08/6/2011)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 297
Hôm nay 1.737
Hôm qua 3.134
Tất cả 744.267

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này