Thứ Hai, 27/5/2019 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Bộ KH&CN

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN : Thông tư Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Số hiệu 01/2011/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/3/2011       
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Quân
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (01/7/2014)
Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen (16/6/2014)
Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (13/6/2014)
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (11/6/2014)
Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (30/5/2014)
Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (30/5/2014)
Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (27/5/2014)
Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân (26/5/2014)
Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (26/5/2014)
Quyết định số 889/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ (28/4/2014)
Quyết định số 847/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (25/4/2014)
Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (25/4/2014)
Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” (10/4/2014)
Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (08/4/2014)
Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (31/3/2014)
Quyết định số 352/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/3/2014)
Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ (18/02/2014)
Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Về việc phê duyệt Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" (08/6/2011)
Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (09/5/2011)
Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (20/4/2011)
Quyết định số 523/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (10/3/2011)
Quyết định số 496/QĐ-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nướ (09/3/2011)
Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (29/12/2010)
Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (29/12/2010)
Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (29/12/2010)
Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (29/12/2010)
Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (29/12/2010)
Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân (28/12/2010)
Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen (24/12/2010)
Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT- BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (21/9/2010)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

V/v tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 180
Hôm nay 1.599
Hôm qua 3.274
Tất cả 582.506

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này