Thứ Năm, 23/3/2017 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 97/2010/NĐ-CP
Ban hành:
21/9/2010
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2 16/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
21/9/2010
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT- BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
3 96/2010/NĐ-CP
Ban hành:
20/9/2010
Ngày 20/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2
4 1605/QĐ-TTg
Ban hành:
27/8/2010
Phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
5 1600/QĐ-UBND
Ban hành:
25/8/2010
Về việc Triển khai gửi văn bản của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành đến UBND tỉnh qua mạng tin học
6 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT
Ban hành:
26/7/2010
Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 26/7/2010 Sửa đổi TTLT số 125 và TTLT số 106 Hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
7 8/ CT-UBND
Ban hành:
24/6/2010
Về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2010
8 03/2010/NQ-HĐND
Ban hành:
20/4/2010
Về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020
9 1/ CT-UBND
Ban hành:
02/02/2010
Về việc Tập trung thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh
10 14 /QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2009
Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Trị
11 24/ 2009/QĐ-UBND
Ban hành:
30/10/2009
Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
12 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN
Ban hành:
17/7/2009
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
13 36/2009/QH12
Ban hành:
19/6/2009
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
14 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV
Ban hành:
28/5/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
15 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN
Ban hành:
28/5/2009
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
16 5A/2009/CT-UBND
Ban hành:
24/4/2009
Về việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
17 7/ 2009/QĐ-UBND
Ban hành:
10/4/2009
V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
18 21/2008/QH12
Ban hành:
13/11/2008
Luật Công nghê cao
19 1484/QĐ-UBND
Ban hành:
11/8/2008
Quyết định về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
20 1485/QĐ-UBND
Ban hành:
11/8/2008
Quyết đình về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
21 05/2007/QH12
Ban hành:
21/11/2007
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
22 80/2006/QH11
Ban hành:
29/11/2006
Luật Chuyển giao Công nghệ
23 51/2001/QH10
Ban hành:
29/6/2006
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
24 50/2005/QH11
Ban hành:
29/11/2005
Luật Sở hữu trí tuệ
25 943/ QĐ-UBND
Ban hành:
12/4/2004
Thành lập Trung tâm Tin học- Thông tin khoa học và công nghệ trên cơ sở chia Trung tâm Công nghệ thông tin và Triển khai tiến bộ kỹ thuật trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ
Tổng số: 545
Trang 14 / 14 |< << >> >|
Thống kê truy cập
254437
1206

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này