Thứ Ba, 30/5/2017 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
GIỚI THIỆU VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 03/2010/NQ-HĐND
Ban hành:
20/4/2010
Về việc Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020
2 1/ CT-UBND
Ban hành:
02/02/2010
Về việc Tập trung thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh
3 14 /QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2009
Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Trị
4 24/ 2009/QĐ-UBND
Ban hành:
30/10/2009
Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
5 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN
Ban hành:
17/7/2009
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
6 36/2009/QH12
Ban hành:
19/6/2009
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
7 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV
Ban hành:
28/5/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
8 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN
Ban hành:
28/5/2009
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
9 5A/2009/CT-UBND
Ban hành:
24/4/2009
Về việc Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
10 7/ 2009/QĐ-UBND
Ban hành:
10/4/2009
V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
11 21/2008/QH12
Ban hành:
13/11/2008
Luật Công nghê cao
12 1484/QĐ-UBND
Ban hành:
11/8/2008
Quyết định về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
13 1485/QĐ-UBND
Ban hành:
11/8/2008
Quyết đình về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
14 05/2007/QH12
Ban hành:
21/11/2007
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
15 80/2006/QH11
Ban hành:
29/11/2006
Luật Chuyển giao Công nghệ
16 51/2001/QH10
Ban hành:
29/6/2006
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
17 50/2005/QH11
Ban hành:
29/11/2005
Luật Sở hữu trí tuệ
18 943/ QĐ-UBND
Ban hành:
12/4/2004
Thành lập Trung tâm Tin học- Thông tin khoa học và công nghệ trên cơ sở chia Trung tâm Công nghệ thông tin và Triển khai tiến bộ kỹ thuật trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ
Tổng số: 578
Trang 15 / 15 |< << >> >|
Thống kê truy cập
253768
766

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này