Thứ Năm, 23/3/2017 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 346/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH_CN Quảng Trị năm 2016
2 347/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trạm nghiên cứu thực nghiệm và phát triển Nấm, Trung tâm ƯDTB KH_CN Quảng Trị năm 2016
3 348/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm thường xuyên theo chức năng của Trung tâm ƯDTB KH_CN - Sở KH_CN Quảng Trị năm 2016
4 345/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài:"Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
5 344/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh :"Đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế Đông Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
6 343/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh :Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị"
7 340/QĐ-SKHCN
Ban hành:
06/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài :"Xây dựng cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
8 338/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/12/2016
Quyết định về việc Thành lập Tổ tư vấn thẩm định thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét giao thực hiện năm 2017
9 337/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/12/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:"Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong phát triển cây cam Xã Đoài (Vân Du) tại huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị"
10 48/TB-SKHCN
Ban hành:
02/12/2016
Chương trình công tác trọng tâm tháng 12 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
11 3065/QĐ-UBND
Ban hành:
02/12/2016
Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
12 3059/QĐ-UBND
Ban hành:
30/11/2016
Quyết định Phê duyệt đề tài "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt động chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"
13 3058/QĐ-UBND
Ban hành:
30/11/2016
Quyết định Phê duyệt Đề tài "Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"
14 328/QĐ-SKHCN
Ban hành:
29/11/2016
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về an toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám ĐK Khải Hoàn)
15 327/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/11/2016
Quyết định về việc Thành lập Tổ tư vấn thẩm định thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển Nấm, Trung tâm ƯDTBKH_CN - Sở KH_CN Quảng Trị xét giao thực hiện năm 2017
16 112/BC-SKHCN
Ban hành:
28/11/2016
Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016
17 110/BC-SKHCN
Ban hành:
24/11/2016
Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016
18 108/BC-SKHCN
Ban hành:
23/11/2016
Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện chỉ số PCI năm 2016
19 109/BC-SKHCN
Ban hành:
23/11/2016
Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2016
20 326/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/11/2016
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 "Công giáo Quảng Trị từ năm 1975 đến nay, thực trạng và giải pháp"
21 2951/QĐ-UBND
Ban hành:
21/11/2016
Quyêt định phê duyệt đê tài: " Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"
22 324/QĐ-SKHCN
Ban hành:
21/11/2016
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về an toàn và kiểm soát bức xạ (Phòng khám ĐK Bác sĩ Văn)
23 325/QĐ-SKHCN
Ban hành:
21/11/2016
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về an toàn và kiểm soát bức xạ(Bệnh xá Bộ đội Biên Phòng)
24 3464/QĐ-BKHCN
Ban hành:
14/11/2016
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
25 3436/QĐ-BKHCN
Ban hành:
10/11/2016
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
26 318/QĐ-SKHCN
Ban hành:
10/11/2016
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về an toàn và kiểm soát bức xạ
27 2838/QĐ-UBND
Ban hành:
07/11/2016
Quyết định V/v thành lập ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
28 317/QĐ-SKHCN
Ban hành:
07/11/2016
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị xét giao thực hiện năm 2017 (giai đoạn 1)
29 428/KL-SKHCN
Ban hành:
01/11/2016
Kết luận thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
30 305/QĐ-SKHCN
Ban hành:
01/11/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở KH_CN Quảng Trị
31 306/QĐ-SKHCN
Ban hành:
01/11/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử KH_CN Quảng Trị
32 431/SKHCN-VP
Ban hành:
01/11/2016
Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
33 45/TB-SKHCN
Ban hành:
01/11/2016
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2016
34 2755/QĐ-UBND
Ban hành:
28/10/2016
QĐ v/v Phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị đo lường thủ nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35 2756/QĐ-UBND
Ban hành:
28/10/2016
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
36 2624/QĐ-UBND
Ban hành:
25/10/2016
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Trạm nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển nấm thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ
37 2625/QĐ-UBND
Ban hành:
25/10/2016
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Trị
38 286/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/10/2016
Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài:"Xác định mức độ tác động địa chấn và khoanh vùng dự báo khu vực ảnh hưởng của động đất ....đến sự ổn định các công trình xây dựng và khu dân cư vùng núi huyện Đakrông và Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị"
39 285/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/10/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh , nhiệm vụ"Ứng dụng công nghệ xử lý nước ngầm....xây dựng mô hình xử lý và cung cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình tại vùng chưa có nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
40 2545/QĐ-UBND
Ban hành:
19/10/2016
QĐ Phê duyệt đề tài: "Địa chí Quảng Trị"
Tổng số: 545
Trang 2 / 14 |< << >> >|
Thống kê truy cập
254434
1203

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này