Thứ Ba, 23/10/2018 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 37/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Đặc san, Bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
2 32/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3 28/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành dự án ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ
4 29/SKHCN-VP
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 02 năm 2016
5 06/TB-SKHCN
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
6 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
7 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
8 11/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
9 02/TB-SKHCN
Ban hành:
07/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2015, định hướng hoạt động trong thời gian tới
10 179/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2015
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
11 Số 48/QĐ-SKHCN
Ban hành:
08/4/2013
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
12 14 /QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2009
Hiệu lực:
Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 132
Trang 4 / 4 |< << >> >|
Xem thêm
Thống kê truy cập
254437
182

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này