Thứ Sáu, 25/5/2018 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Số 78/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
2 Số 66/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ
3 Số 56/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập hội đồng hoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
4 Số 64/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập hội đồng hoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
5 63/QĐ-SKHCN
Ban hành:
17/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
6 58/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển Nấm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ
7 57/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển Nấm trên cơ sở Trạm Nghiên cứu và phát triển Nấm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ
8 61QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực giữa kỳ đề tài "Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay"
9 50/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ
10 51/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc của cán bộ tham gia Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa 31
11 53/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định giao kế hoạch thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2016
12 46/QĐ-SKHCN
Ban hành:
03/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra về an toàn và kiểm soát bức xạ
13 37/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Đặc san, Bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
14 32/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
15 31/QĐ-SKHCN
Ban hành:
03/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016
16 30/QĐ-SKHCN
Ban hành:
03/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016
17 28/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành dự án ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ
18 07/TB-SKHCN
Ban hành:
28/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 1/2016
19 29/SKHCN-VP
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 02 năm 2016
20 06/TB-SKHCN
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
21 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
22 17/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn xây dựng Đề án về Chính sách hỗ trợ nhân rộng các kết quả đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
23 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
24 15/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Trung tâm Kỹ thuật TĐC
25 14/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN
26 13/QĐ-SKHCN
Ban hành:
12/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
27 11/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
28 02/TB-SKHCN
Ban hành:
07/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2015, định hướng hoạt động trong thời gian tới
29 179/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2015
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
30 Số 48/QĐ-SKHCN
Ban hành:
08/4/2013
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
31 14 /QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2009
Hiệu lực:
Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 151
Trang 4 / 4 |< << >> >|
Xem thêm
Thống kê truy cập
254235
315

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này