Thứ Hai, 21/01/2019 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 118/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/5/2016
Hiệu lực:
Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2 112/QĐ - SKHCN
Ban hành:
17/4/2016
Hiệu lực: 17/4/2016
Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định nội dung, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
3 Số 82/QĐ-SKHCN
Ban hành:
29/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2015
4 Số 79/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề tài "Nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ở tỉnh Quảng Trị
5 Số 78/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ
6 Số 56/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập hội đồng hoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
7 Số 64/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập hội đồng hoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ thuyết minh dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
8 58/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển Nấm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ
9 57/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển Nấm trên cơ sở Trạm Nghiên cứu và phát triển Nấm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ
10 50/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/3/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ
11 37/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Đặc san, Bản tin của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
12 32/QĐ-SKHCN
Ban hành:
05/02/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
13 28/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành dự án ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ
14 29/SKHCN-VP
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Chương trình công tác trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tháng 02 năm 2016
15 06/TB-SKHCN
Ban hành:
25/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
16 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
17 16/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
18 11/QĐ-SKHCN
Ban hành:
11/01/2016
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
19 02/TB-SKHCN
Ban hành:
07/01/2016
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2015, định hướng hoạt động trong thời gian tới
20 179/QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2015
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
21 Số 48/QĐ-SKHCN
Ban hành:
08/4/2013
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
22 14 /QĐ-SKHCN
Ban hành:
31/12/2009
Hiệu lực:
Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 142
Trang 4 / 4 |< << >> >|
Xem thêm
Thống kê truy cập
256004
211

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này