Thứ Tư, 22/5/2019 Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Bộ KH&CN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 14/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
11/6/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2 11/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
30/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
3 12/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
30/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
4 10/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
30/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
5 09/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
27/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
6 08/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
26/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
7 07/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
26/5/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
8 889/QĐ-BKHCN
Ban hành:
28/4/2014
Hiệu lực:
Quyết định Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ
9 847/QĐ-BKHCN
Ban hành:
25/4/2014
Hiệu lực:
Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10 06/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
25/4/2014
Hiệu lực:
Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
11 05/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
10/4/2014
Hiệu lực:
Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
12 04/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
08/4/2014
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
13 644/QĐ-BKHCN
Ban hành:
07/4/2014
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
14 588/QĐ-BKHCN
Ban hành:
31/3/2014
Hiệu lực:
Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
15 03/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
31/3/2014
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
16 02/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
31/3/2014
Hiệu lực:
Thông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
17 352/QĐ-BKHCN
Ban hành:
06/3/2014
Hiệu lực:
Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
18 01/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
18/02/2014
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
19 01/2014/TT-BKHCN
Ban hành:
18/02/2014
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
20 1638/QĐ-BKHCN
Ban hành:
08/6/2011
Hiệu lực:
Về việc phê duyệt Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ"
21 05/2011/TT-BKHCN
Ban hành:
09/5/2011
Hiệu lực:
Thông tư Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
22 04/2011/TT-BKHCN
Ban hành:
20/4/2011
Hiệu lực:
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
23 01/2011/TT-BKHCN
Ban hành:
16/3/2011
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
24 523/QĐ-BKHCN
Ban hành:
10/3/2011
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
25 496/QĐ-BKHCN
Ban hành:
09/3/2011
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nướ
26 20/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
29/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
27 22/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
29/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
28 23/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
29/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
29 24/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
29/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”
30 26/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
29/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
31 19/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
28/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
32 18/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
24/12/2010
Hiệu lực:
Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
33 16/2010/TT-BKHCN
Ban hành:
21/9/2010
Hiệu lực:
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT- BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
Tổng số: 273
Trang 7 / 7 |< << >> >|
Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 628
Hôm nay 562
Hôm qua 2.691
Tất cả 562.417

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này