:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    Công tác nữ công

CÔNG VĂN, THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2017

CHƯƠNG TRÌNH QG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020

HƯỚNG DẪN PHONG TRÀO THI ĐUA "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ" GIAI ĐOẠN 2016-2020

Chương trình công tác nữ công năm 2017

Hướng dẫn các hoạt động tổ chức kỷ niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 05 năm ngày Quốc tế hạnh phúc

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG TRỊ, NHIỆM KỲ 2016-2021

HƯỚNG DẪN TỞCHUC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20/10 VÀ 06 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPNVN VÀ 5 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Lưu ý: Các CĐCS trực thuộc tập hợp các gia đình nữ CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về CĐVC tỉnh trước ngày 05/10/2015.

BỘ CÂU HỎI CHO PHẦN THI ỨNG XỬ: HỘI THI NỮ CBCCVC TÀI NĂNG, DUYÊN DÁNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015
Đề nghị các CĐCS có đăng ký dự thi Hội thi Nữ CBCCVC tài năng,duyên dáng lần thứ Nhất năm 2015 triển khai đến thí sinh dự thi.

Trang đầu

Trang trước

Trang sau

Trang cuối

Trang 1/3

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Báo cáo sơ kết phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015;CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BCH, UBKT, BAN NCQC NĂM 2015

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ