:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    Các CĐ cơ sở trực thuộc

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC NĂM 2014

 C«ng ®oµn viªn chøc tØnh qu¶ng trÞ

Danh s¸ch 47 c«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc n¨m 2014

(TÝnh ®Õn th¸ng 12/2014)

 

 

STT

 

Tên đơn vị

Đảng viên/nữ

Số CB, CCVC,LĐ

Đoàn viên

TS

Nữ

TS

Nữ

Khối I: Khối các Ban Đảng

01

Văn phòng Tỉnh uỷ

48/11

106

48

106

48

02

BTC Tỉnh uỷ

27/10

29

10

29

10

03

BTG Tỉnh uỷ

21/9

27

12

27

12

04

UBKT Tỉnh uỷ

25/6

26

8

26

8

05

BDV Tỉnh uỷ

11/4

16

5

16

5

06

CQ ĐU Khối CCQ tỉnh

16/7

20

8

20

8

07

Trường chính trị LD

38/13

40

18

40

18

08

Báo Quảng Trị

21/7

40

14

40

14

09

CQĐU Khối doanhnghiệp

12/4

14

8

14

8

 

TC

219/71

321

131

321

131

Khối II: Khối Mặt trận và các đoàn thể

01

Cơ quan LĐLĐ tỉnh

31/16

78

48

78

48

02

Uỷ ban MT tỉnh

18/7

25

11

25

11

03

 Tỉnh đoàn

36/8

60

35

60

35

04

Hội Nông dân

17/6

25

10

25

10

05

Hội LHPN tỉnh

14/13

19

18

19

18

06

Hội Cựu CB

13/2

14

1

5

1

07

Hội Chữ thập đỏ

6/1

13

4

13

4

08

Hội Người mù

6/4

7

3

7

3

09

Hội VHNT

 

8

4

6

3

10

LM HTX và DN

9/1

13

5

13

5

 

TC

150/58

257

131

243

130

Khối III: Khối Sở, cơ quan, VP HCTH

01

Sở KH-ĐT

34/6

47

19

47

19

02

Sở Nội vụ

45/14

57

22

57

22

03

Sở Ngoại vụ

16/1

24

10

24

10

04

Sở KH-CN

41/7

93

36

93

36

05

VP ĐĐBQH và HĐND

27/4

33

11

33

11

06

VP UBND tỉnh

56/10

92

42

90

40

07

Ban Dân tộc

26/5

30

8

30

8

08

Cục Thống kê

18/2

32

10

32

10

09

VPLH các Hội KH&KT

5

7

2

7

2

 

TC

268/49

415

160

415

158

Khối IV: Khối Nội chính, Quản lý  NN về Kinh tế

01

Viện kiểm sát ND

42/15

55

25

55

25

02

Toà án ND tỉnh

31/19

43

18

43

18

03

Thanh tra tỉnh

26/5

32

8

32

8

04

Sở Tư pháp

32/14

62

40

62

40

05

Sở Tài nguyên-MT

79/7

188

47

181

44

06

Sở Thông tin- TT

24/8

34

16

34

16

07

BQL khu Kinh tế

32/2

52

10

52

10

08

Ban Nội chính

11/2

10

3

10

3

09

Cục THA Dân sự

60/28

125

48

125

48

 

TC

337/100

601

215

601

215

Khối V: Khối Thương mại, Dịch vụ-Du lịch

01

Sở Tài chính

31/5

47

19

47

19

02

Kho bạc nhà nước

127/70

179

87

175

87

03

Cục thuế tỉnh

300/125

504

187

478

185

04

Cục Hải quan tỉnh

106/11

227

24

227

24

 

TC

564/211

957

317

927

315

Khối VI: Khối Văn hoá-Xã hội

01

VP Sở LĐ-TBXH tỉnh

67/11

128

48

128

48

02

Sở VH-TT và DL

121/29

260

106

230

95

03

Đài PT-TH

49/12

95

30

95

30

04

Trường CĐSP

59/30

154

97

154

97

05

Tạp chí Cửa Việt

chung

9

4

9

4

06

Bảo hiểm xã hội

127/45

250

136

250

136

 

TC

435/131

896

421

866

410

 

TC 6 KHỐI

1.973/620

3.447

1.372

3.373

1.359

 

 

 

 

 

                DANH SÁCH CÁC CĐCSTV TRỰC THUỘC CĐCS  (86)

 

1.             CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

1.1 CĐCSTV Công ty CP khách sạn DL công đoàn Quảng Trị

2.             CĐCS Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

2.1 CĐCSTV Văn phòng Sở Nội vụ

2.2 CĐCSTV Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh

2.3 CĐCSTV Ban Tôn giáo

2.4 CĐCSTV Chi cục văn thư- lưu trữ tỉnh

3.             CĐCS Văn phòng UBND tỉnh

3.1 CĐCSTV Văn phòng UBND tỉnh

3.2 CĐCSTV Trung tâm Dịch vụ-Hội nghị

3.3 CĐCSTV Trung tâm tin học

4. CĐCS Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị

4.1 CĐCSTV Văn phòng kho bạc nhà nước tỉnh

4.2 CĐCSTV KBNN huyện Vĩnh Linh

4.3 CĐCSTV KBNN huyện Gio Linh

4.4 CĐCSTV KBNN huyện Cam Lộ

4.5 CĐCSTV KBNN huyện Đakarông

4.6 CĐCSTV KBNN huyện Hướng Hóa

4.7 CĐCSTV KBNN huyện Triệu Phong

4.8 CĐCSTV KBNN huyện Hải Lăng

4.9 CĐCSTV KBNN Thị xã Quảng Trị

5. CĐCS Cục thuế tỉnh Quảng Trị

                5.1 CĐCSTV Văn phòng Cục thuế tỉnh

                5.2 CĐCSTV Chi cục thuế Thị xã Đông Hà

                5.3 CĐCSTV Chi cục thuế Thị xã Quảng Trị

5.4 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Vĩnh Linh

5.5 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Gio Linh

5.6 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Cam Lộ

5.7 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Hải Lăng

5.8 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Triệu phong

5.9 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Đakarông

5.10 CĐCSTV Chi cục thuế huyện Hướng Hóa

5.11 CĐCSTV Chi cục thuế huyện đảo Cồn Cỏ

6. Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

6.1 CĐCSTV Văn phòng Cục Hải quan tỉnh

6.2 CĐCSTV Đội kiểm soát phòng, chống ma túy

6.3 CĐCSTV Đội kiểm soát Hải quan

6.4 CĐCSTV Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt

6.5 CĐCSTV Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo

6.6 CĐCSTV Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

6.7 CĐCSTV Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

7. CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

8.1 CĐCSTV Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh

8.2 CĐCSTV BHXH huyện Vĩnh Linh

8.3 CĐCSTV BHXH huyện Gio Linh

8.4 CĐCSTV BHXH huyện Cam Lộ

8.5 CĐCSTV BHXH huyện Hướng Hóa

8.6 CĐCSTV BHXH huyện Đakarông

8.7 CĐCSTV BHXH huyện Hải Lăng

8.8 CĐCSTV BHXH huyện Triệu Phong

8.9 CĐCSTV BHXH Thị xã Đông Hà

8.10 CĐCSTV BHXH Thị xã Quảng Trị

8. CĐCS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                9.1 CĐCSTV Trung tâm văn hóa tỉnh

9.2 CĐCSTV Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh

9.3 CĐCSTV Trung tâm bảo tồn Di tích và Danh thắng

9.4 CĐCSTV Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh

9.5 CĐCSTV Thư viện tỉnh

9.6 CĐCSTV Bảo tàng tỉnh

9.7 CĐCSTV Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

9.8 CĐCSTV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

9.9. CĐCSTV TT thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh

9. CĐCS VP Tỉnh uỷ

                10.1 CĐCS thành viên Nhà khách Tỉnh uỷ

10. Cục Thi hành án DS tỉnh

                11.1 CĐCSTV Văn phòng Cục THA Dân sự tỉnh

                11.2 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự TP Đông Hà

                11.3 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Vĩnh Linh

                11.4 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự Thị xã Quảng Trị

                11.5 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Gio Linh

                11.6 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Cam Lộ

11.7 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Hướng Hoá

11.8 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Đakrông

11.9 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Triệu Phong

11.10 CĐCSTV Chi cục THA Dân sự huyện Hải Lăng

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

                12.1 VP Sở Tài nguyên và Môi trường

                12.2 VP Đăng ký quyền sử dụng đất

                12.3 TT quan trắc và kỹ thuật môi trường

                12.4 TT CNTT và MT

                12.5 Chi cục bảo vệ môi trường

                12.6 TT phát triển quỹ đất

                12.7 TT kỹ thuật-TN và Môi trường

12. Sở Khoa học và Công nghệ 11/2011

13.1 CĐCSTV Văn phòng Sở KH-CN

13.2 CĐCSTV  Trung tâm Tin học-thông tin KH&CN

13.3 CĐCSTV Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

13.4 CĐCSTV Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng

13.5 CĐCSTV Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn ĐL chất lượng

13. Tỉnh đoàn Quảng Trị

                14.1 CĐCSTV Văn phòng Tỉnh đoàn

                14.2 CĐCSTV Nhà VH thiếu nhi

                14.3CĐCSTV Tổng đội thanh niên xung phong

                14.4 CĐCSTV Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

 

 

 Tổng cộng: 81 CĐCS thành viên

T01/4/2014 các CĐCS sáp nhập vào Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

                15.1 CĐCSTV Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

                15.2 CĐCSTV Trung tâm giới thiệu việc làm

                15.3CĐCSTV Trường Trung cấp nghề

                15.4 CĐCSTV Nhà đón tiếp thân nhân Liệt sỹ

                15.5 CĐCSTV BQL Nghĩa trang LS Đường 9

 

Tổng cộng: 86 CĐCS thành viên

 

 

  Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

GIẤY MỜI DỰ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM; BIỂU DƯƠNG CBCCVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2014-2019
BIỂU MẪU XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CĐ NĂM 2019
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023

New Page 1

Tin ảnh

Sáng 14/6/2019, ngày làm việc cuối cùng của kì họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Ngày 15/6/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia”. Sự kiện này khơi nguồn cho quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân là phải có hành động thiết thực ngăn chặn “ma men” lái xe, để không còn những “hung thần” trên đường phố gây ra những cái chết oan cho người đi đường.

New Page 1

 Con số

Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 của các cấp CĐ thuộc CĐVC tỉnh Quảng Trị: (1) .CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp 69 đoàn viên, tổng nguồn quỹ trợ cấp là 29.9 triệu đồng (trong đó nguồn của LĐLĐ tỉnh là 10 triệu đồng, nguồn quỹ trợ cấp khó khăn của CĐVC tỉnh là 19.9 triệu đồng). Ngoài ra các CĐCS trực thuộc cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CCVCLĐ dịp tết nguyên đán với số tiền chăm lo hơn 404 triệu đồng tại các CĐCS như: Sở NN và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, VP UBND tỉnh, cơ quan LĐLĐ tỉnh, VP HĐND tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Hội VHNT, Báo Quảng Trị, Hội LHPN, Dự án MAG Quảng Trị … (2). CĐ Cục Thuế tỉnh: xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Triệu Phong, trị giá 70trđ/nhà; các CĐCS như Trường Cao đẳng Sư phạm, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị.. đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị đỡ đầu, các cháu nhận chăm sóc, gia đình chính sách…với số tiền hàng chục triệu đồng. (3). Kết quả hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ: CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trao quà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6 triệu đồng, tiến hành sửa chữa 01 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn. CĐCS: Sở TT và TT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan LĐLĐ tỉnh, KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy ...với hoạt động chăm lo gắn với chủ đề “Mỗi công đoàn, mỗi lợi ích đoàn viên với số tiền hơn 204 triệu đồng…

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ