:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    SỔ TAY CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Nghị định 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Nghị định này có hiệu lực ngày 01/02/2017, thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005

Nghị định 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP Tên: Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức Ngày ban hành: 27/04/2010 Loại văn bản Pháp lệnh Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu: Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức File Download 46-2010-ND-CP.doc

Về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Ký hiệu: 613/QĐ-TTg Tên: Về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động Ngày ban hành: 06/05/2010 Loại văn bản Quyết định Cơ quan ban hành: Thủ tướng CP Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu: Về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động File Download: 613-QD-TTg.doc

Bộ Luật Lao động - Chương XVI : Thanh tra Nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật Lao động
Điều 193. Người nào có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù những người có thẩm quyền theo Bộ Luật này trong khi họ thi hành công vụ thì tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bộ Luật Lao động - Chương XVII: Điều khoản thi hành
Điều 198. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật này.Bộ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.

Luật Công đoàn
Điều 14. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết để công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của mình. Với sự thỏa thuận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội đồng Bộ trưởng qui định cụ thể các vấn đề này.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá X (gồm Chương I, chương II, chương III)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực l­ượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng; có chức năng: Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ);

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X- gồm Chương IV, Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII
Điều 24. Công đoàn giáo dục huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 1. Công đoàn giáo dục huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là công đoàn giáo dục huyện) là công đoàn cấp trên trực tiếp công đoàn cơ sở, tập hợp cán bộ, viên chức và lao động cơ quan phòng giáo dục, các trường học (công lập và ngoài công lập), đơn vị thuộc phòng giáo dục cấp huyện quản lý.

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023
Đề cương tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Câu hỏi và câu trả lời Cuộc thi trực tuyến về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ