:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    VĂN BẢN TÀI CHÍNH

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ CĐCS NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 09c CỦA BCH TỔNG LIÊN ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH 1910/QĐ-TLĐ, NGÀY 19/12/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CĐCS
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, tháng thế Quyết định số 272/QĐ-TLĐ, ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐ Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS

MẪU QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2017
Đề nghị các CĐCS quyết toán theo mẫu đính kèm

CÔNG VĂN TÀI CHÍNH CĐCS CUỐI NĂM 2015

Thông báo V/v thay đổi tài khoản trích nộp kinh phí công đoàn năm 2014

QUY ĐỊNH ĐÓNG ĐOÀN PHÍ NĂM 2014
Các CĐCS triển khai, thực hiện

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI NỘI DUNG TÀI CHÍNH CĐCS NĂM 2014

QUYẾT ĐỊNH 1935/QĐ-TLĐ, NGÀY 29/11/2013 CỦA TỔNG LĐLĐ VN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Quyết định 1935/QĐ-TLĐ thay thế Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn kinh phí công đoàn ban hành kèm theo QĐ số 170/QĐ-TLĐ, ngày 09/01/2013, Quy định về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TLĐ, ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn

NGHỊ ĐỊNH SỐ 191/2013/NĐ-CP, NGÀY 21/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Trang đầu

Trang trước

Trang sau

Trang cuối

Trang 1/2

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023
Đề cương tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Câu hỏi và câu trả lời Cuộc thi trực tuyến về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ