:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

NGHỊ QUYẾT 09c CỦA BCH TỔNG LIÊN ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH 1910/QĐ-TLĐ, NGÀY 19/12/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CĐCS
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, tháng thế Quyết định số 272/QĐ-TLĐ, ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐ Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS

MẪU QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

MẪU CẤP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

CÔNG VĂN TÀI CHÍNH CĐCS CUỐI NĂM 2015

Thông báo V/v thay đổi tài khoản trích nộp kinh phí công đoàn năm 2014

QUY ĐỊNH ĐÓNG ĐOÀN PHÍ NĂM 2014
Các CĐCS triển khai, thực hiện

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI NỘI DUNG TÀI CHÍNH CĐCS NĂM 2014

Trang đầu

Trang trước

Trang sau

Trang cuối

Trang 1/2

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Báo cáo sơ kết phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015;CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BCH, UBKT, BAN NCQC NĂM 2015

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ