:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM 2018

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-LĐLĐ, ngày 01/11/2018 của BTV LĐLĐ tỉnh để các CĐCS tham khảo)

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CĐVC, ngày 05/11/2018 của BTV CĐVC tỉnh)

MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CUỐI NĂM 2018

MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO DÀNH CHO CĐCS TRỰC THUỘC NĂM 2018

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ KHEN THƯỞNG NĂM 2018

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CĐCS VỮNG MẠNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS NĂM 2018

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023
Đề cương tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Câu hỏi và câu trả lời Cuộc thi trực tuyến về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG 8.3.2019:

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ