:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    TIN LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong hai ngày 14 - 15.5.2018, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVC, LĐ) và hoạt động công đoàn trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra. Các cấp Công đoàn luôn bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.
Nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn từng bước đổi mới, phong phú và đa dạng hơn, đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động được tích cực thực hiện. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã kiểm tra, giám sát tại 895 lượt doanh nghiệp, góp phần giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu biết, tuân thủ hơn các quy định của pháp luật.
Toàn cảnh Đại hội

Đến nay, toàn tỉnh có 72% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động. Hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng.
5 năm qua, các cấp Công đoàn đã thăm hỏi, động viên 24.287 lượt CNVC, LĐ khó khăn với tổng số tiền 11,8 tỷ đồng; xây dựng 281 “Mái ấm công đoàn” và nhà tình nghĩa; hỗ trợ trang thiết bị cho giáo viên nhiều trường học trên địa bàn… Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút, lôi cuốn đông đảo người lao động tham gia. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, chú trọng đến hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.
 Công tác tập hợp quần chúng, xây dựng tổ chức có nhiều bước tiến, thu hút đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát triển được 9.176 đoàn viên và thành lập 148 Công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, giới thiệu 6.854 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, qua đó có 3.675 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào CNVC, LĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Vai trò một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện chức năng đại diện chưa đáp ứng được kỳ vọng của đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; phong trào thi đua một số nơi còn mang tính hình thức; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa được chú trọng…
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho CNVC, LĐ đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra. Trên cơ sở mục tiêu chung, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện.ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn và xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc, là mái ấm của đoàn viên và người lao động, từ đó nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Công đoàn, CNVC, LĐ trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của mình trong nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp; kế thừa và phát huy kết quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và bồi dưỡng tư tưởng từng đoàn viên Công đoàn ưu tú để cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị…
Cùng với đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động hiệu quả. Đồng thời tin tưởng, thời gian đến, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC, LĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Vì lợi ích của người lao động”. Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Trị và đất nước”.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Công đoàn tỉnh bức trướng có dòng chữ: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Vì lợi ích của người lao động.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung trao đổi những kiến nghị, đề xuất gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền, LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam; thảo luận chuyên sâu trong các tổ; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Báo cáo chính trị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…
Đại hội bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 7 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, Thường trực LĐLĐ tỉnh gồm 4 đồng chí, UBKT gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Lập, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiếp tục tái cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ban Chấp hành khoá XII ra mắt Đại hội

Theo Trang TTĐT của LĐ LĐ tỉnh Quảng Trị

       Các tin khác 

Thực hiện văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội (26/6/2019)

ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN (9/5/2019)

Hoạt động công đoàn tập trung vào nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động (17/1/2019)

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 13 người tử vong (1/8/2018)

L LĐtỉnh Quảng Trị: Ký kết đưa dịch vụ ưu đãi đến với đoàn viên công đoàn (9/6/2017)

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (24/4/2017)

Sơ kết phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 (26/7/2016)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI (2/6/2015)

LĐLĐ TỈNH PHÁT ĐỘNG "THÁNG CÔNG NHÂN" NĂM 2015 (27/4/2015)

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quý I năm 2015 (23/4/2015)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

GIẤY MỜI DỰ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM; BIỂU DƯƠNG CBCCVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2014-2019
BIỂU MẪU XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CĐ NĂM 2019
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023

New Page 1

Tin ảnh

Sáng 14/6/2019, ngày làm việc cuối cùng của kì họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Ngày 15/6/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia”. Sự kiện này khơi nguồn cho quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân là phải có hành động thiết thực ngăn chặn “ma men” lái xe, để không còn những “hung thần” trên đường phố gây ra những cái chết oan cho người đi đường.

New Page 1

 Con số

Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 của các cấp CĐ thuộc CĐVC tỉnh Quảng Trị: (1) .CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp 69 đoàn viên, tổng nguồn quỹ trợ cấp là 29.9 triệu đồng (trong đó nguồn của LĐLĐ tỉnh là 10 triệu đồng, nguồn quỹ trợ cấp khó khăn của CĐVC tỉnh là 19.9 triệu đồng). Ngoài ra các CĐCS trực thuộc cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CCVCLĐ dịp tết nguyên đán với số tiền chăm lo hơn 404 triệu đồng tại các CĐCS như: Sở NN và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, VP UBND tỉnh, cơ quan LĐLĐ tỉnh, VP HĐND tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Hội VHNT, Báo Quảng Trị, Hội LHPN, Dự án MAG Quảng Trị … (2). CĐ Cục Thuế tỉnh: xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Triệu Phong, trị giá 70trđ/nhà; các CĐCS như Trường Cao đẳng Sư phạm, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị.. đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị đỡ đầu, các cháu nhận chăm sóc, gia đình chính sách…với số tiền hàng chục triệu đồng. (3). Kết quả hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ: CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trao quà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6 triệu đồng, tiến hành sửa chữa 01 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn. CĐCS: Sở TT và TT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan LĐLĐ tỉnh, KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy ...với hoạt động chăm lo gắn với chủ đề “Mỗi công đoàn, mỗi lợi ích đoàn viên với số tiền hơn 204 triệu đồng…

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ