:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 15/4/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

File đính kèm: Tải về máy Tải về

       Các tin khác 

CÔNG VĂN HƯỞNG ỨNG CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017 (24/11/2017)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ CCVC "TRUNG THÀNH, TRÁCH NHIỆM, LIÊM CHÍNH, SÁNG TẠO" (24/11/2017)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỷ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2018
Công văn về việc tham gia Hội thi STKT tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2018
CV TUYÊN TRUYỀN CCVCLĐ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ