Bước chuyển trong học tập và làm theo Bác ở Bưu điện tỉnh

311

Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bằng những cách làm hay và thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể cán bộ, đảng viên.


Kí kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đảng bộ Bưu điện tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, gồm 4 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng bộ đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ theo hướng chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung cụ thể trong nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị và tổ chức thực hiện; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; xác định nội dung trọng tâm mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giải quyết. Đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp với lãnh đạo đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu gương về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, trách nhiệm trong công tác, đoàn kết nội bộ…

Bưu điện tỉnh đã xây dựng chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo ba trụ cột, bao gồm: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối – Truyền thông, nhằm cung cấp những dịch vụ tiện ích nhất tới từng người dân. Theo đó, doanh nghiệp đã tập trung mở rộng kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử và logistic. Các dịch vụ thu hộ, chi hộ; đại lí bảo hiểm, đại lí bán vé; dịch vụ ngân hàng bán lẻ; các dịch vụ hành chính công như: chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp xã hội, chi trả người có công, thu nộp hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông, thu lệ phí và chuyển phát hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng; chuyển phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe… được đông đảo người dân và các cơ quan quản lí đánh giá cao. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 108 tỉ đồng, vượt 25% so với kế hoạch giao; đến cuối năm 2018 ước đạt 130 tỉ đồng. Nộp ngân sách tại địa phương 2,5 tỉ đồng, vượt 25% so với kế hoạch. Năng suất lao động tăng trên 15% mỗi năm; mức thu nhập bình quân năm 2018 là 8 triệu đồng/người/tháng.

Là doanh nghiệp được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích, dù còn khó khăn song Bưu điện tỉnh luôn bảo đảm cung ứng tốt các dịch vụ như: dịch vụ thư cơ bản, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng an ninh, phát hành báo chí công ích. Mạng lưới bưu chính hoạt động ổn định, duy trì được thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; Kế hoạch số 08 – KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05 và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Cuộc thi đã giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm sáng tạo; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực học tập và làm theo Bác.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lê Thị Hà Nhung cho biết: “Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; công tác phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Về công tác quản lí, điều hành sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo mạng lưới bưu chính hoạt động ổn định; duy trì 153 điểm giao dịch trong đó có 1 điểm cấp I, 8 điểm cấp II, 27 điểm cấp III, 109 điểm bưu điện văn hóa xã; giữ vững chất lượng chuyển phát công văn, thư, báo chí, hàng hóa với số dân phục vụ bình quân gần 4.000 người/điểm; bán kính phục vụ bình quân 3km/ điểm phục vụ; mạng phát thư báo gồm 80 tuyến, có 8 tuyến đường thư cấp 2 và 16 tuyến đường thư cấp 3; đảm bảo 94/117 xã có báo, công văn đến trong ngày. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia cung cấp dịch vụ hành chính công nhà nước giao một cách có hiệu quả, giảm thủ tục hành chính và đi lại của người dân, đảm bảo an sinh xã hội”.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một trong những giải pháp đã được Đảng bộ Bưu điện tỉnh chỉ đạo triển khai là gắn việc học tập với xây dựng văn hóa doanh nghiệp như văn hóa nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; tăng sự kết nối hỗ trợ hiệu quả giữa các bộ phận; xây dựng văn hóa cảm ơn đa chiều; thái độ tác phong làm việc với khách hàng nhã nhặn, lịch sự; nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng các dịch vụ cung cấp tới khách hàng… Nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc làm theo Bác đã được Đảng bộ Bưu điện tỉnh thường xuyên triển khai đó là tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” thông qua các hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho Trung tâm Mái ấm tình hồng, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, chăm sóc và nuôi dưỡng 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1 trẻ em nghèo khuyết tật, ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm tại thị xã Quảng Trị…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc để Bưu điện tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn đơn vị. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Theo baoquangtri.vn