Tìm người tài đức

Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có...

Tư cách một người cách mệnh

Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị...

Từ “XUÂN” trong thơ Bác Hồ

Chúng ta đều biết từ XUÂN có nghĩa gốc (nghĩa đen) là mùa xuân. Nhưng từ nghĩa gốc đó, từ XUÂN còn được dùng...

Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng (*)

Dân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng. ........................................... Tôi thay...

Báo cáo chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Báo cáo viên được mời tới nói chuyện về chuyên đề là PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp của “Viện Hồ Chí...

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM