Theo gương Bác

Theo gương Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ...

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời...

Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời...

Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về...

Sức lan tỏa giải thưởng sáng tác về học và làm theo Bác

Hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đã trở thành nội dung công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền...

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng nói với đồng bào,...

Thi đua học tập, làm theo tấm gương của Bác Hồ

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán...

Sức lan toả từ mô hình “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác”

“Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” là mô hình ngày hành động cách mạng của tuổi trẻ tổ chức đồng loạt trong...

Tuyên dương 70 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đây là những tấm gương tiêu biểu của Khối các cơ quan Trung ương trên các lĩnh vực công tác, học tập, nghiên cứu...

Hải Dương: Gắn học và làm theo Bác với thực hiện công việc đột...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả...

Phụ nữ Hà Nam học và làm theo Bác

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam có 1.466 chi hội với gần 156 nghìn hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt....

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM