Theo gương Bác

Theo gương Bác

Học tập và làm theo Bác bằng những việc thiết thực, cụ thể hằng...

Đại úy Trương Thị Hà sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, được thừa hưởng những phẩm chất...

Nhân rộng cách làm theo gương Bác

Ở một địa bàn còn khó khăn như Tây Ninh, có những tấm gương bình dị mà cao quý với nhiều việc làm thiết...

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ...

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban...

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ...

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời...

Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời...

Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về...

Sức lan tỏa giải thưởng sáng tác về học và làm theo Bác

Hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đã trở thành nội dung công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền...

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng nói với đồng bào,...

Thi đua học tập, làm theo tấm gương của Bác Hồ

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán...

Sức lan toả từ mô hình “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác”

“Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” là mô hình ngày hành động cách mạng của tuổi trẻ tổ chức đồng loạt trong...

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM