Theo gương Bác

Theo gương Bác

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Từ bản di chúc của Hồ Chủ tịch đến Chỉ thị 05 của Bộ...

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái mà Bác gọi là bức thư để lại ấy, 48 năm qua đã trở...

Hiệu quả từ việc Học tập và làm theo lời Bác ở Ban Chỉ...

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự huyện đã kịp thời bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo...

Học và làm theo Bác góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh...

      Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chiến...

Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng,...

Sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo...

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM