Học và làm theo Bác về công tác dân vận

     Việc quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là phương pháp “Dân...

“Nâng cao chất lượng giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo...

Đó là chủ đề tọa đàm khoa học do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Học viện Chính trị tổ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, “Anh hùng...

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – nền tảng tinh thần cho xây...

   Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân...

Đoàn viên, thanh thiếu nhi đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

    Ngày 1/9, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc thực...

Phụ nữ Quảng Trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

   Thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM từng bước đã trở thành việc làm...

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố con người là một hệ thống quan điểm...

Điện Biên: Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học...

    Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng...

Phụ nữ Nam Định học và làm theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu...

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định đã tổ chức cho cán bộ Hội...

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ,...

     Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về...

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM