Quán triệt chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

    Chiều ngày 29/3/2018, Đảng ủy chính quyền huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 về "Xây...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo của học Bác

    Qua theo dõi kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hà Giang thi đua làm theo gương Bác

    Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Hà Giang thời gian...

Thực hiện tốt phương pháp dân vận Hồ Chí Minh để hoạch định chủ...

    Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận đã xác định 3...

Xã Liên Hiệp – Hưng Hà: Học và làm theo Bác gắn với xây...

    Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã Liên Hiệp đã kịp thời ban...

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ,...

     Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về...

Xây dựng phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên theo...

    Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà...

Người đứng đầu phải có tác phong khoa học, dân chủ

    Ngày 22-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công...

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Nam

    Ngày 14/1/1958, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và dự Hội nghị...

Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2018 trong học tập...

   Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở...

TÁC PHẨM HỒ CHÍ MINH

VINH DANH VIỆT NAM