Hải Lăng – lan toả các mô hình học tập và làm theo lời Bác

123

Nét nổi bật trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05) trên địa bàn huyện Hải Lăng là hàng năm Huyện ủy Hải Lăng đã bám sát nội dung các chuyên đề, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong triển khai thực hiện nội dung các chuyên đề, Ban Thường vụ huyện ủy thành lập các tổ chỉ đạo đơn vị làm điểm, sau đó nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; gắn kết chặt chẽ Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đưa việc thực hiện chuyên đề hàng năm vào trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, diển đàn sinh hoạt chi bộ… Qua những việc làm thiết thực, hiệu quả đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên tại nhiều đơn vị, địa phương, nhân lên những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những kết quả đạt được đó là:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Huyện ủy Hải Lăng đã gắn chuyên đề hàng năm làm theo Bác với nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bản cam kết nêu gương. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung xây dựng chủ đề làm theo sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; cán bộ, đảng viên đầu năm xây dựng bản kế hoạch làm theo, tập trung vào việc đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm, công tâm và hiệu quả. Qua đó, ý thức rèn luyện, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên được nâng cao; vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả. Rõ nhất là công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân, nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở giúp cho các tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, tiêu biểu như cơ quan Huyện ủy Hải Lăng, Chi bộ Phòng NN&PTNT, Đảng ủy xã Hải Phú…

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Ban Thường vụ Huyện ủy hằng năm rà soát, lựa chọn xây dựng chủ đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo giải quyết. Nhiều khâu đột phá được lựa chọn thiết thực, đúng hướng như: (1) Tăng cường cải cách hành chính; (2) đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (3) huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh; (4) hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư xã Hải Khê; (5) huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển CN-TTCN, ngành nghề phi nông nghiệp; … Tùy vào đặc điểm địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy rà soát, đăng ký các khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện ủy giao cho và ký cam kết thực hiện. Năm 2018, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký thực hiện 75 khâu đột phá (mỗi đơn vị đăng ký thực hiện với từ 1-2 khâu đột phá).  Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, như: đưa vào thử nghiệm các giống cây mới; dồn điền đổi thửa, tích tụ ruông đất; triển khai trồng cây ăn quả có múi; hoàn thành việc rà soát quỹ đất để xây dựng thị tứ Hội Yên; chuyển đổi vùng đất khó sang mô hình tròng sen, nuôi cá; tăng cường quảng bá và phát triên các tour du lịch; xây dựng thương hiệu gạo Hải Lăng, các vấn đề đón đầu Khu Kinh tế Đông nam;  công tác giám sát và phản biện xã hội… Từ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá này, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc lựa chọn và đưa vào sản xuất những cây trồng, vật nuôi có lợi thế về năng suất, chất lượng, giá trị thương phẩm, thị trường tiêu thụ; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Lan tỏa phong trào, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị

Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã trở thành nét đẹp, việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Hải Lăng. Nhiều mô hình hay từ việc nói và làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy tinh thần thi đua “chung sức xây dựng Nông thôn mới” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao, như: Tuyến đường kiểu mẫu; Tuyến đường tự quản; Ngày nông thôn mới; Thắp sáng đường quê; Hiến đất mở đường… được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí; bình quân mỗi xã  đạt 16,32 tiêu chí. Đề án xây dựng huyện điển hình văn hoá tiếp tục được chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Rất nhiều làng, xã, khu phố có cách làm hay, thiết thực, như: “Xây dựng khu dân cư văn hóa, đường – vườn – nhà sạch, ngăn nắp” ở Hải Dương; “Không dọn rượu khi khách đến viếng và không rãi vàng mã, không vứt đồ cúng ra đường” ở khu dân cư (KDC) Thượng Xá (xã Hải Thượng); “Không rãi vàng mã khi đưa tang; không dọn tiệc đãi âm công, không để tang quá 48 tiếng” của KDC Thâm Khê (xã Hải Khê); mô hình ”Dòng họ không có người vi phạm pháp luật” ở thôn Thi Ông, Hải Vĩnh; mô hình “Tổ chức đưa đám tang” của chi đoàn ở Hải An; mô hình “Vận động xây dựng xóm kiểu mẫu, nạo vét các khe thoát nước trong dân cư”ở Hải Quế; mô hình vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB đường trung tâm vào KTT Đông Nam ở thôn Đông Tân An (xã Hải An); mô hình “phân loại rác thải tại hộ gia đình” do Hội LHPN huyện phát động… Trong lĩnh vực QP, AN, tiêu biểu có cơ quan Công an huyện với phong cách công tác gần gũi, sâu sát với người có Đạo, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả mô hình 3 không (không có tội phạm, không có các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ); 

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm theo Bác hiệu quả. Nhiều cấp ủy, hợp tác xã, cán bộ, đảng viên đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, phương pháp canh tác “thân thiện” với môi trường, tạo sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng như: Tổ hợp tác trồng rau vùng cát tại xã Hải Ba với diện tích 5ha/32hộ; mô hình trồng ớt an toàn của Chi hội Nông dân Lam Thủy (xã Hải Vĩnh); mô hình THT sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 42ha/15 (Hội Nông dân xã hải Dương)…

Khơi dậy những giá trị nhân văn, góp thêm ngàn hoa đẹp trong vườn hoa Hải Lăng

Các cơ quan, đơn vị đã trở thành nền nếp, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng, thông qua những câu chuyện kể về Bác, về gương anh hùng, liệt sĩ, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phải nói rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân. Qua các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào, cuộc vận động tiêu biểu được triển khai thực hiện, như phong trào: Xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ những tấm lòng nhân ái”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Chương trình thắp sáng đường quê”, Cuộc vận động “Đơn vị không khói thuốc”… được hưởng ứng tích cực và hiệu quả. Qua đó tạo được sự đoàn kết, nhất trí, sống có nghĩa tình, gắn bó, yêu thương giữa cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Trên địa bàn huyện, có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy Đảng biểu biểu dương, tôn vinh, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đó là hình ảnh của những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện không quản hy sinh, dầm mình trong mưa lũ, giá rét để cứu người, hộ đê, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong đợt mưa lũ. Đó  là hình ảnh của những cán bộ, công chức, thầy cô giáo, y, bác sĩ, học sinh, công nhân lao động… đang ra sức miệt mài lao động, học tập, công tác làm nên những kết quả, thành tích vinh quang, đem lại niềm tự hào cho quê hương. Rất nhiều tấm gương sống nghĩa tình, cao cả, thầm lặng cống hiến vì mọi người. Điển hình như tấm gương chị Trần Thị Huyền – Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Khê nhận đỡ đầu 02 cháu có hoàn cảnh khó khăn;  Sư cô Thích Nữ Thanh Nhã – Trú xứ Niệm phật đường Đông Dương, xã Hải Dương tích cực vận động quyên góp tiền để xóa nhà tạm cho hộ nghèo, giúp đỡ các gia đình khó khăn trong xã; ông Võ Văn Anh- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Trung Trường (xã Hải Trường)  tự nguyện hiến 904 m2 đất để xây dựng chợ…. cùng niều tấm gương nhặt được của rơi trả lại cho người mất, như: chị Nguyễn Thị Thùy Duyên – thị trấn Hải Lăng, nhặt được 5 triệu đồng trả lại cho người mất; chị Nguyễn Thị Liêu – Khóm 2, thị trấn Hải Lăng nhặt được điện thoại và tiền trị giá 7 triệu đồng trả lại cho người mất….

Những việc làm thiết thực, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những việc tốt, những bông hoa tươi đẹp, góp phần cùng địa phương, đơn vị xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay./

https://tinhuyquangtri.vn