Hậu Giang: Tôn vinh các điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

460

 Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho rằng, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, sống lành mạnh, giản dị, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu, trong thời gian tới, cần gắn kết chặt chẽ thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các đơn vị. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí; xây dựng điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, gắn với nhân rộng các mô hình hay, đạt hiệu quả. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả, nhất là trong việc xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị, đạo đức, lối sống, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong phong trào, nhiều mô hình hay đã xuất hiện như: Ngày nông thôn mới, Con đường đẹp,… của các đơn vị, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tính đến nay, 9/15 xã có ký kết phối hợp xây dựng nông thôn mới với lực lượng vũ trang tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./. 

Theo tuyengiao.vn