Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

373

Về phía đầu cầu Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải quyết khiếu nại, tố cáo – Ảnh: CP

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại hội nghị cho biết: Từ năm 2008 đến năm 2011, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.571.505 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận xử lý 672.990 đơn thư. Số lượng công dân khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng cả về số đoàn đông người, số vụ việc. Tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp và bức xúc ở một số nơi, biểu hiện rõ nhất là số đoàn đông người tăng mạnh, thái độ khiếu kiện thiếu kiềm chế, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong một số trường hợp đã phát sinh mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, giữa người dân với nhà đầu tư. Nội dung khiếu nại của công dân tập trung vào lĩnh vực đất đai (chiếm 70%), bên cạnh đó là khiếu nại về nhà ở, về chính sách xã hội, khiếu nại trong hoạt động tư pháp (cán bộ mất dân chủ, lợi dụng chức quyền để tham nhũng trong quản lý sử dụng đất, quản lý tài chính ngân sách nhà nước…).
Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền: Các cơ quan nhà nước đã giải quyết được 257.419 đơn trong tổng số 290.565 đơn thuộc thẩm quyền, đạt trên 88%. Qua phân tích cho thấy số vụ khiếu nại đúng chiếm 19,8%; số vụ khiếu nại có đúng, có sai chiếm 28%; khiếu nại sai chiếm 52,2%. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 33.160 đơn tố cáo trong tổng số 39.107 đơn thuộc thẩm quyền, đạt trên 84%.
Qua phân tích cho thấy có 16,2% đơn tố cáo đúng; 29,6% đơn tố cáo có đúng, có sai; 54,2% đơn tố cáo sai. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi cho nhà nước 1.026 tỉ đồng; 1.241 ha đất, khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân với số tiền 595 tỉ đồng và 936 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.951 người; chuyển cơ quan điều tra 239 vụ, với 382 người.
Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Tạo thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; chủ động kịp thời xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là vụ việc đông người, gay gắt phức tạp; kiểm soát tốt tình hình khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền dân chủ của công dân nhưng không để xảy ra các điểm nóng.
Hội nghị cũng đã nghe Bộ TN-MT, Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nambáo cáo về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự… Đại diện các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên, Quảng Nam, TP.HCM, Thanh Hóa, Đồng Nai, Khánh Hòa, An Giang… cũng đã nêu lên những kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đề xuất các nội dung nhằm thúc đẩy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao hơn.
Ở Quảng Trị, theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2011 cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 995 lượt gồm 1.307 người với 884 vụ việc (riêng tại Phòng Tiếp dân của tỉnh đã tiếp 172 lượt/335 người/82 vụ). Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh nhận được 267 đơn.
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 145 đơn, đã giải quyết được 103 đơn. Quý I/2012 đã tiếp 135 lượt với 177 người, liên quan đến hơn 100 vụ việc. Các cơ quan cũng đã nhận được 162 đơn, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,25%, đã giải quyết được 132 đơn, đạt 88% so với tổng số đơn thuộc thẩm quyền.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc kéo dài lâu năm đã được tập trung giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra, rà soát, ra văn bản giải quyết dứt điểm được 1.052 vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài nhiều năm.
Hiện tại cả nước còn 528 vụ việc đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. Về phương hướng, giải pháp thời gian tới Thủ tướng đề nghị: Coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền. Phải làm tốt công tác tiếp dân, đảm bảo quyền dân chủ của người dân. Tập trung chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt từng vụ việc. Thành lập tổ công tác, thẩm định phương án giải quyết, công khai đưa lên báo chí địa phương các vụ việc còn tồn đọng và kết quả giải quyết các vụ việc đó.
Trong công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải làm chặt chẽ, hợp lý, công khai. Đối với các trường hợp buộc phải cưỡng chế thì phải có phương án cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không sử dụng vũ khí hoặc huy động quân đội vào các vụ việc cưỡng chế.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và mong muốn sau hội nghị này công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo ổn định xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

baoquangtri.vn