Phụ nữ Nam Định học và làm theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả

1180

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định đã tổ chức cho cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, đảng viên học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Sau học tập đã thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và nhất là nâng cao tinh thần tự giác, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và đưa vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng.  Bên cạnh đó, đã trang bị cho hội viên các tài liệu như: cuốn sách “Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về vấn đề đạo đức và giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ”; cuốn tài liệu tập huấn cho giảng viên; sổ tay tuyên truyền viên; áp phích cổ động và tài liệu tuyên truyền dưới dạng hỏi, đáp với nội dung dễ hiểu, để tuyên truyền, phổ biến tại các kỳ sinh hoạt chi hội nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày truyền thống của Hội…

Hội nghị trực tuyến của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến                                                        cán bộ Hội

     Các cấp Hội và ban nữ công các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hình thức phong phú, thiết thực nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội (8/3, 20/10) như: sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn; hội thi, nói chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn… 100% chi/tổ phụ nữ tổ chức sinh hoạt hội viên, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua thực hiện 3 tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tham gia xây dựng nông thôn mới, thu hút 362.266 với 90% hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu như: “Dọc đường công tác Hội”; cuộc thi tìm hiểu “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”; cuộc thi “Vì một mái ấm bình yên”; cuộc thi tìm hiểu “70 năm truyền thống lực lượng vũ trang”… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt ngay từ đầu năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai phát động cán bộ hội viên tham gia cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020; trong 5 năm (2017- 2021) sẽ tổ chức trao 101 giải thưởng. Trong triển khai thực hiện, các cấp Hội đã tập trung xây dựng mô hình điểm đơn vị điểm; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Cán bộ Hội sâu sát cơ sở, phát huy sáng kiến, giúp đỡ cơ sở khó khăn, đặc thù, cơ sở vùng giáo, các xã tuyến biên phòng, phụ nữ khu công nghiệp, phụ nữ khuyết tật…; đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn; tiếp tục thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ Hội (5 có, 3 chống). Mỗi cán bộ cơ quan chuyên trách Hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, hệ thống Hội, các đồng chí lãnh đạo, trưởng các Ban chuyên môn luôn làm gương cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Theo đó, cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là đơn vị làm điểm của Tỉnh uỷ về xây dựng vị trí việc làm; xây dựng quy định cụ thể về chế độ đi công tác cơ sở theo tháng, quý, năm; ít nhất một tháng mỗi cán bộ chuyên trách phải có nội dung làm việc hoặc dự sinh hoạt với một chi hội.
Năm 2016, cán bộ chuyên trách tỉnh làm việc tại cơ sở Hội và chi hội 1.010 buổi và trong 6 tháng đầu năm 2017 là 444 buổi; trong đó, mỗi cán bộ phong trào làm việc tại 4-5 cơ sở Hội/tháng. Có 16/27 (năm 2016) và 14/27 (năm 2017) cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đăng ký sáng kiến, đề tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ phong trào Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đăng ký giúp đỡ 01 xã khó khăn của địa bàn phụ trách để có chuyển biến tốt hơn năm trước. Cũng trong năm 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai Dự án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ  tỉnh”. Đến nay, 100% cán bộ cơ quan đã áp dụng phần mềm quản lý công việc trong việc điều hành, thực hiện nội vụ cơ quan; vận hành hiệu quả trang Web của Hội… Việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp được quan tâm, như: Tiết kiệm trong chi tiêu công như: sử dụng ô tô, điện, nước, văn phòng phẩm…; tiết kiệm chi phí hội họp cả về thời gian và kinh phí; dành kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tại cơ sở, đầu tư cho đơn vị điểm và nhân diện, quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chuyên trách. Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh duy trì tiết kiệm theo gương Bác, mỗi người tiết kiệm từ 100.000 – 500.000đ/tháng. Trong 1 năm tiết kiệm được gần 100 triệu đồng/năm, dành ưu tiên hỗ trợ cán bộ công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình… Mô hình làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình điểm thiết thực, hiệu quả như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Bơ gạo tình nghĩa”, “Heo đất tiết kiệm”, “Quỹ mái ấm tình thương”, “Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế – vì sức khỏe gia đình”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… được đẩy mạnh trong các cấp Hội. Đặc biệt là phong trào: Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững” và “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đã duy trì hiệu quả 5.188 nhóm phụ nữ tiết kiệm và trong năm 2017, đã chuyển mục đích của mô hình sang hỗ trợ phụ nữ mua bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 toàn tỉnh đạt trên 90% người dân sử dụng BHYT. Đây là một cách làm đổi mới, đúng hướng, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và kịp thời động viên. Thiết thực học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tập trung giúp đỡ các hộ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khao học kỹ thuật; tham gia học nghề tạo việc làm mới; vận động phụ nữ ủng hộ xây dựng 60 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 2,16 tỷ đồng; năm 2016 trao thưởng 1.126 suất trị giá 616 triệu đồng (năm 2017, vận động được 217 triệu đồng, dự kiến trao 1.130 suất) học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,5%. Khi triển khai phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên tham gia nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế (BHYT) – vì sức khoẻ gia đình”. Sau hoạt động sơ kết rút kinh nghiệm từ mô hình “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT vì sức khoẻ gia đình” tại xã Hải Phú (Hải Hậu); đến nay toàn tỉnh đã có 9/10 huyện, thành phố triển khai nhân diện mô hình với tổng số 868 nhóm, gồm 10.892 thành viên tại 607/3.585 chi hội của 131 xã/phường/thị trấn. Trong đó, huyện Hải Hậu thành lập được 672 nhóm với 8.264 thành viên; huyện Nghĩa Hưng thành lập được 80 nhóm  với 1.399 thành viên; huyện Xuân Trường 41 nhóm với 357 thành viên… Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định đã vận động được  10.387 phụ nữ tham gia BHYT;  xây dựng và duy trì hiệu quả trên 70 mô hình hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiêu biểu như mô hình: “Hộ gia đình sản xuất sạch”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng văn minh đô thị”; “Gia đình gương mẫu”, “Gia đình nông thôn mới”, “Gia đình không có người thân vi phạm Luật an toàn giao thông”; “Tổ phụ nữ nòng cốt vệ sinh môi trường”; “Tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế”; “Tổ phụ nữ liên kết trồng rau an toàn”; mô hình trồng tuyến đường hoa… Bên cạnh đó, đã duy trì 3.103 tổ tự quản bảo vệ môi trường do phụ nữ đảm nhận (chiếm 87% số chi hội của tỉnh). Đặc biệt, công trình của Hội phụ nữ Công an tỉnh: “Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng quyên góp, ủng hộ hoạt động từ thiện tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được ghi nhận là một trong 20 công trình, mô hình, phần việc tiêu biểu trên toàn quốc do phụ nữ đảm nhận… Thông qua các hoạt động của Hội, đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ ý thức tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chỉnh trang đồng ruộng, góp đất, hiến đất tham gia xây dựng các công trình tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời, các cấp Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền trên báo, đài; trên Trang Thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (www.phunu.namdinh.gov.vn) (thường xuyên cập nhật đăng tải các tài liệu, các gương điển hình, mô hình hay trong mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh). Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các huyện/thành phố thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh truyền hình và Báo Nam Định xây dựng phóng sự, chuyên mục “Phụ nữ Việt”, chuyên trang phụ nữ hằng tháng, xây dựng phim tư liệu “Chiếc nôi đầu tiên”, để tuyên truyền những gương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phương tiện thông tin đại chúng: đăng tải 200 tin/bài trên trang Web của Hội; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng 25 chuyên mục “Phụ nữ việt” (số liệu từ tháng 5/2016 đến nay); phối hợp với Báo Nam Định ra chuyên trang và đăng 56 bài viết; giới thiệu 93 gương người tốt việc tốt để tuyên truyền trên báo phụ nữ Việt Nam và trang Website của Trung ương Hội. Công tác thi đua khen thưởng của các cấp Hội được tiến hành chặt chẽ từ khâu xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức phát động và ký giao ước thi đua. Tập trung tuyên tuyền, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội phát động; đồng thời, mở rộng đối tượng khen thưởng đến chi hội và hội viên phụ nữ. Trong năm 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã khen thưởng cho tổng số 225 tập thể, cá nhân, với số tiền trên 59,650 triệu đồng. Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 05, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Nam Định đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số cơ sở Hội vẫn còn chậm, số lượng hội viên tham gia chưa đảm bảo; chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng trong cộng đồng. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến của một số đơn vị còn chưa thật sự chú trọng, chất lượng chưa cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
      Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05, tổ chức học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ gắn với triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.
     Hai là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên, phụ nữ  gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiên Nghị quyết Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
     Ba là, tiếp tục duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất phụ nữ: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang; tập hợp, hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia sâu rộng cuộc vận động này.
    Bốn là, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đau khen thưởng của các cấp Hội; phát động nhiều đợt thi đua; làm tốt công tác sơ, tổng kết, phát hiện, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của Phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
     Năm là, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc về xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo tuyengiao.vn