Phụ nữ Quảng Trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1248

   Thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM từng bước đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp Hội, đến từng chi, tổ Hội và đông đảo chị em hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của chị em phụ nữ đồng thời xuất hiện nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhiều cách làm hay ở các cấp hội.
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị , cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ Hội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;  dấy lên tinh thần, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái, thói quen ý thức tiết kiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong chị em phụ nữ . Qua 5 năm các cấp hội đã khen thưởng hơn 300 tập thể và cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Để có được kết quả đó, ngoài tập trung công tác chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền cho chị em cán bộ, hội viên, hội LHPN tỉnh còn chú trọng việc đăng ký nội dung học tập và làm theo đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ và sát với trọng tâm. Từ cách làm trên đã tạo ra rất nhiều phong trào thi đua, hoạt động ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ đăng lý học tập và làm theo Bác. Những việc làm tuy nhỏ nhưng lại có giá trị nhân văn sâu sắc, như nuôi heo đất tiết kiệm,hũ gạo tiết kiệm với 85% hội viên phụ nữ tham gia, số tiền tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng, 27 tấn gạo, 3,9 tấn lúa. Và rất nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực đã được các cấp hội thực hiện có hiệu quả, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Điển hình như mô hình tiết kiện mua thẻ BHYT tặng cho hội viên nghèo của hội LHPN xã Vĩnh Nam huyện Vĩnh Linh. Đây là cách làm rất mới, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy nên chị em hội viên đồng tình hưởng ứng. Hay như mô hình heo đất khuyến học của chị em phụ nữ huyện Triệu Phong. Với cách thức nuôi heo đất để trao thưởng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tâp. Đến nay các chi, tổ hội trên địa bàn huyện đã thực hiện được mô hình này, mang lại hiệu quả rất thiết thực, kịp thời động viên, giúp đỡ cho con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập Trung bình mỗi chi hội đã giúp đỡ cho từ 10 đến 15 cháu. Cùng vời đó, các cấp Hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện, như: mô hình thu gom ve chai đỡ đầu các cháu mồ côi ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ Hội khó khăn đau ốm thường xuyên; nồi cháo tình thương; tham gia xây dựng nông thôn mới như tiết kiệm đóng góp bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng mái ấm tình thương, “ngân hàng con giống, tiếp sức cho phụ nữ nghèo”.v.v. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong cán bộ, hội viên, phụ nữ thể hiện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
    Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã đề ra các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phụ nữ xã Vĩnh Thành nuôi heo đất tiết kiệm
Theo quangtritv.vn