Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước

129

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như mạch ngầm lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Người dân góp sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”​

Trong giai đoạn 2016-2020, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia. Quá trình thực hiện phong trào xuất hiện nhiều tấm gương là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cùng chung tay đóng góp công sức, tiền của thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các địa phương trong tỉnh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM đã đem lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực về phong trào “Xây dựng NTM kiểu mẫu”, từ đó đã tạo sức lan tỏa đến khắp các vùng quê trên địa bàn tỉnh. Điển hình như phong trào “Ánh sáng đường quê”, “Ngày Nông thôn mới”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” ở huyện Hải Lăng; phong trào “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, thực hiện tiêu chí “vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ; phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”, duy trì và phát triển các đoạn đường thanh niên tự quản, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” ở huyện Vĩnh Linh…Đến nay, toàn tỉnh đã có 52/117 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ 44,4%; các xã miền núi hiện không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Cùng với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” thì phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cũng đem lại hiệu quả rõ nét. Từ đó, lực lượng công nhân, viên chức và người lao động trong tỉnh đã thực hiện hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cải tiến kĩ thuật trong lao động, sản xuất với tổng giá trị hàng tỉ đồng. Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, công đoàn các cấp đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đã được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động. Công đoàn Y tế với phong trào thi đua “Nâng cao y đức, y thuật”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào như “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” cũng được đẩy mạnh, từ đó góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp…

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hằng năm tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, kí kết giao ước thi đua giữa các khối thi đua, gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua được tập trung phát động theo chuyên đề, theo đợt, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thông qua việc lựa chọn khâu đột phá trong năm để phát động thi đua đã làm cho phong trào thi đua hiệu quả hơn, thu hút sự tham gia của đông đảo các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian qua đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Từ phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” có sức lan tỏa, nhân rộng và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển lên tầm cao mới, được các cấp, các ngành và xã hội tôn vinh, ghi nhận. Cách thức biểu dương, khen thưởng được đổi mới theo hướng kịp thời, tôn vinh xứng đáng, kết hợp với tổ chức tuyên truyền sâu rộng, giao lưu với các điển hình tiên tiến để mọi người cùng biết, học tập và làm theo.

Nhờ triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đã tạo tạo động lực quan trọng động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.