Văn bản

 

Home » Hình ảnh

Ký kết 9 photos | 312 view

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

Đại diện NEDO đã trao chính thức thư chấp thuận dự án cho ông Trần Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi động dự án