• Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

View more: Lắp đặt | Ký kết | Khảo sát | Hoạt động


Văn bản

 

Home » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 352/SKHCN-QLCN&TTCN

Về việc gửi báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Dự án đèn LED tại Quảng Trị

06/09/2017 Tải về
2 Báo cáo số 61/BC-SKHCN

Báo cáo về kết quả triển khai dự án Ứng dụng đèn LED cho tài đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị

06/06/2017 Tải về
3 Giấy mời số 55/GM-SKHCN

Giấy mời tham dự buổi làm việc về triển khai dự án Ứng dụng đèn LED cho tàu đánh cá bờ tỉnh Quảng Trị

06/06/2017 Tải về
4 Giấy mời số 37/GM-SKHCN

Giấy mời Lễ công bố dự án đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ tại Quảng Trị

07/04/2017 Tải về
5 Báo cáo số 39/BC-SKHCN

Báo cáo về kết quả làm việc với Tổ chức NEDO (Nhật Bản) về dự án Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc bằng việc sử dụng hệ thống đèn LED theo công nghệ mới (COB) cho tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị

10/04/2017 Tải về
6 Quyết định số 429/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt "Dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) tài trợ

09/03/2017 Tải về
7 261/QĐ-BĐH

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban điều hành và Tổ công tác thực hiện Dự án"Ứng dụng đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ"

22/09/2016 Tải về