• Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)
  • Lễ kí kết biên bản ghi nhớ (MOU)

View more: Lắp đặt | Ký kết | Khảo sát | Hoạt động


Văn bản

 

Home » LED

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thực hiện dự án "Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới, COB"

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện dự án "Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới, COB"

Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thực hiện dự án "Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới, COB".

Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Lễ khởi động dự án

Khởi động dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc bằng việc sử dụng hệ thống đèn Led heo công nghệ mới COB phục vụ tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị

Để triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) ngày 25/8/2016 ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức phát triển công nghiệp, công nghệ và năng lượng mới Nhật Bản (NEDO) và Hợp đồng triển khai (ID) ký kết ngày 25/8/2016 giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị và Công ty Stanley Electric, ngày 4/10/2016, Sở KH&CN Quảng Trị tổ chức khởi động Dự án Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc bằng việc sử dụng hệ thống đèn LED theo công nghệ mới COB phục vụ tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị.

  Previous page  1 2